ENSTOLLA HYVÄ ALKUVUOSI

ENSTOLLA HYVÄ ALKUVUOSI Taloudellinen katsaus 1.1. - 30.6.2004 Ensto-konsernin liikevaihto vuoden 2004 ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 79,3 milj. euroa. Edellisen vuoden vastaavan jakson liikevaihto 80,6 milj. euroa sisältää konsernista poistuneita liiketoimintoja. Vertailukelpoisin luvuin laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 9,9 %. Kasvua saavutettiin kaikilla liiketoiminta-alueilla. Kehitys oli erityisen positiivista Itä- ja Keski-Euroopassa. Liikevoittoa tarkastelujaksolta kertyi 5,2 milj. euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen on 27,5 % vertailukelpoisin luvuin laskettuna. Enston liiketoiminta-alueiden liikevaihto tammi-kesäkuussa 2004 on esitetty oheisessa taulukossa. (REMOVED GRAPHICS) Konsernin sijoitetun pääoman tuotto oli 14,2 % (11,5 %) ja omavaraisuusaste 54,4 % (47,4 %). Henkilöstöä tilikaudella oli keskimäärin 1153 henkeä. LIIKETOIMINTA-ALUEET Ensto Building Technology -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi lähes kaikilla markkina-alueilla yleistä markkinakehitystä nopeammin. Alkuvuodesta aloitettu myyntiorganisaation kehittämisohjelma saatettiin loppuun. Ensto Utility Networks -liiketoiminta-alueella liikevaihto kasvoi tavoitteiden mukaisesti edellisen vuoden vastaavista luvuista. Eniten kasvua saavutettiin Suomessa, Venäjällä ja Puolan markkinoilla. Myös Ensto Enclosures and Components -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi tavoitteiden mukaisesti, ja varsinkin muovikoteloiden myynti kehittyi suotuisasti. Yleinen markkinatilanne säilyi ennallaan. NÄKYMÄT Ensto Building Technology -liiketoiminta-alueen päämarkkinoiden markkinatilanteeseen ei odoteta oleellisia muutoksia seuraavan neljänneksen aikana. Liikevaihdon kasvun odotetaan jatkuvan kaikilla markkina-alueilla samanlaisena kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Ensto Utility Networksin alueella liikevaihdon kasvun odotetaan pysyvän samalla tasolla kuin alkuvuonna. Merkittävää kasvua odotetaan Venäjältä. Ensto Enclosures and Components -liiketoiminnan markkinatilanteen ei odoteta muuttuvan loppuvuonna merkittävästi, ja tavoitteena on edelleen markkinoita nopeampi kasvu. Tähän pyritään erityisesti myynti- ja markkinointipanostuksin, sekä toimintaa ja palvelukykyä kehittämällä. TILASTOTIETOJA (REMOVED GRAPHICS) Ensto-konsernin taloudellinen katsaus tammi-syyskuulta 2004 julkaistaan 2.11.2004. Porvoossa 24.8.2004 Ensto Oy Seppo Martikainen toimitusjohtaja ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/24/20040824BIT20010/wkr0001.pdf Press release with graphics

Yrityksestä

Ensto on pääasiassa sähkötarvikkeiden valmistukseen erikoistunut konserni, jolla on toimintaa kahdessatoista eri maassa. Liikevaihto on 192 miljoonaa euroa, josta Suomen ulkopuolella syntyy yli 56%. Henkilöstön määrä on 1 800.

Liitteet & linkit