ENSTOLLA VAKAA ALKUVUOSI

Taloudellinen katsaus 1.1. – 30.6.2005

Ensto-konsernin vuoden 2005 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 86,2 milj. euroa. Vuoden 2004 vastaava luku oli 79,3 milj. euroa. Konsernin liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin luvuin laskettuna 10,3 % ja kasvua saavutettiin kaikilla liiketoiminta-alueilla. Liikevoittoa kertyi tarkastelujaksolta 5,1 milj. euroa, kun se vastaavalla kaudella viime vuonna oli 5,2 milj. euroa. Liikevoitto pieneni 4,8 % vertailukelpoisin luvuin laskettuna. Enston liiketoiminta-alueiden liikevaihto tammi-kesäkuussa 2005 on esitetty oheisessa taulukossa. (ks. pdf-liite) Konsernin sijoitetun pääoman tuotto oli 14,7 % (14,2 %) ja omavaraisuusaste 53,0 % (54,4 %). Henkilöstöä tammi-kesäkuu -jaksolla oli keskimäärin 1257 henkeä. LIIKETOIMINTA-ALUEET Ensto Building Technology -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi lähes kaikilla markkina-alueilla odotusten mukaisesti. Tuotannon uudelleenjärjestelyt Suomen ja Eestin välillä saatettiin loppuun. Ensto Utility Networks -liiketoiminta-alueella liikevaihto kasvoi tavoitteita voimakkaammin johtuen mm. alkuvuoden myrskyistä Pohjoismaissa ja Baltiassa. Kasvu oli nopeinta CIS-alueella, erityisesti Venäjällä. Myös Ensto Enclosures and Components -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi selvästi, etenkin kun huomioidaan alkuvuoden liikkeenluovutus ydinliiketoimintaan kuulumattomalla tuotealueella Englannissa. NÄKYMÄT Ensto Building Technology -liiketoiminta-alueen päämarkkinoiden markkinatilanteeseen ei odoteta oleellisia muutoksia loppuvuoden aikana. Liikevaihdon kasvun odotetaan olevan nopeampaa kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Ensto Utility Networks -liiketoiminta-alueella markkinatilanteen odotetaan pysyvän alkuvuoden kaltaisena ja liikevaihdon kasvun olevan tavoitteiden mukaista. Enclosures and Components -liiketoiminta-alueen markkinatilanteen ei odoteta muuttuvan oleellisesti loppuvuonna. Tavoitteena on edelleen markkinaosuuden kasvattaminen erityisesti räätälöidyissä kotelointiratkaisuissa. TILASTOTIETOJA (ks. pdf-liite) Ensto-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2005 julkaistaan 17.2.2006. Porvoossa 23. elokuuta 2005 Ensto Group Seppo Martikainen toimitusjohtaja Lisätietoja: Seppo Martikainen, toimitusjohtaja, Ensto Group, puh. 0204 76 2210.

Yrityksestä

Ensto on pääasiassa sähkötarvikkeiden valmistukseen erikoistunut konserni, jolla on toimintaa kahdessatoista eri maassa. Liikevaihto on 192 miljoonaa euroa, josta Suomen ulkopuolella syntyy yli 56%. Henkilöstön määrä on 1 800.

Liitteet & linkit