ENSTON TULOS KOHENI MARKKINOIDEN EPÄVARMUUDESTA HUOLIMATTA

Report this content

ENSTON TULOS KOHENI MARKKINOIDEN EPÄVARMUUDESTA HUOLIMATTA Ensto-konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa 2002 oli 130,3 milj. euroa, kun se vastaavalla jaksolla edellisvuonna oli vertailukelpoisin luvuin laskettuna 124,9 milj. euroa. Liikevoittoa kertyi 11,6 milj. euroa, kun vastaava vertailukelpoinen luku edellisenä vuonna oli 5,7 milj. euroa, mikä merkitsee liikevoiton kaksinkertaistumista. Oman pääoman tuotto parani tammi-syyskuussa 22,3 %:iin (8,7 %) ja sijoitetun pääoman tuotto 20,9 %:iin (12,2 %). Kaikki Enston liiketoiminta-alueet paransivat tulostaan. Rakennusteollisuuteen sähköteknisiä järjestelmiä toimittavan Building Technologyn liikevaihto oli tammi-syyskuussa 47,0 milj. euroa ja liikevoitto 5,0 milj. euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 7 %. Verkonrakennukseen erikoistuneen liiketoiminta-alue Utility Networksin liikevaihto oli 39,4 milj. euroa ja liikevoitto 6,3 milj. euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 21 %. Koteloita ja komponentteja valmistava ja markkinoiva Enclosures and Components - liiketoiminta-alue ylsi 25,7 milj. euron liikevaihdolla hyvään tulokseen ja liikevoittoa kertyi 1,7 milj. euroa eli parannusta edellisen vuoden samaan jaksoon verrattuna oli 78 %. Industry-liiketoiminta-alueella, johon kuuluu mm. sopimusvalmistusta, liikevaihtoa kertyi 29,9 milj. euroa ja liikevoitto parani merkittävästi. 1.1.-30.9.2002 Liikevaihto Liikevoitto M? 2002 2001 Muutos% 2002 2001 Muutos% Building 47,0 46,7 0,5 5,0 4,6 7,2 Technology Utility 39,4 36,6 7,5 6,3 5,2 21,1 Networks Enclosures and 25,7 25,1 2,4 1,7 1,0 78,1 Components Industry 29,9 34,2 -12,4 1,5 -1,6 -Muut ja -11,7 -6,9 -2,9 -2,5 eliminoinnit Yhteensä 130,3 135,9 -4,1 11,6 6,7 72,2 Vertailukelpoin 130,3 124,9 4,3 11,6 5,7 103,4 en yhteensä Kehitystä liiketoiminta-alueilla Enston kansainvälistyminen jatkui. Italiaan perustettiin oma myyntiyhtiö Ensto Italia S.r.l, ja Liettuaan Ensto Lietuva UAB. Kiinan tehtaan rakentaminen saatiin päätökseen ja henkilöstöä koulutetaan parhaillaan. Tuotanto alkaa vuoden lopulla. Panostukset markkinointiin ja myyntiin Venäjällä ja Ukrainassa ovat tuottaneet tulosta. Utility Networks on tiivistänyt yhteistyötä sähkölaitosten kanssa ja perustanut mm. koulutuskeskuksen, jossa asentajia koulutetaan käytännön olosuhteissa Enston tuotteisiin ja järjestelmiin. Utility Networks aloitti Suomessa, Puolassa ja Virossa sveitsiläisten Cellpack-maakaapelivarusteiden myynnin ja markkinoinnin. Building Technology -liiketoimintaa palvelevan logistiikkakeskuksen rakennustyöt aloitettiin Porvoossa. Valmistuttuaan keskus varmistaa hyvän toimitusvarmuuden jatkumisen volyymien kasvaessa. Enclosures and Components -liiketoiminta-alueella investoidaan metallikoteloita valmistavaan automaatiolinjaan Mikkelissä. Linja otetaan käyttöön joulukuussa 2002. Tulevaisuuden näkymät Markkinoiden kehitykseen loppuvuonna ei odoteta suuria muutoksia ja toimintaympäristöä leimaa varovaisuus. Konsernin tilauskanta oli tarkastelujakson lopussa 13,4 milj. euroa, parannusta viime vuoden vastaavaan ajankohtaan 20 %. Enston liiketoimintaprosessien kehittäminen on tuottanut tulosta ja vuoden 2002 tuloksen odotetaan olevan selkeästi edellisvuotta paremman. TILASTOTIETOJA Tuloslaskelma, yhteenveto M? 1-9/2002 1-9/2001 Muutos % 1-12/2001 Liikevaihto 130,3 135,9 -4,1 182,8 Liikevoitto 11,6 6,7 72,2 6,5 % liikevaihdosta 8,9 4,9 3,6 Voitto ennen satunnaiseriä 10,4 4,8 113,9 4,4 Taseen loppusumma 9/2002 9/2001 12/2001 M? 109,4 114,3 -4,3 106,2 Muita tunnuslukuja M? Vienti Suomesta 44,1 43,1 2,3 56,7 Bruttoinvestoinnit 4,5 6,2 -27,6 7,6 % liikevaihdosta 3,5 4,6 4,2 Tutkimus- ja kehitysmenojen 3,3 4,6 -28,5 6,1 määrä*) % liikevaihdosta 2,5 3,4 3,3 Tilauskanta 13,4 11,1 20,4 12,6 Oman pääoman tuotto (ROE) % 22,3 8,7 7,1 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % 20,9 12,2 10,2 Omavaraisuusaste % 43,3 36,3 37,1 Tulos / osake (EPS) EUR 0,44 0,15 0,16 Oma pääoma / osake EUR 2,88 2,49 2,36 Henkilöstö keskimäärin 1 502 1 668 -9,9 1 633 Henkilöstö kauden lopussa 1 476 1 546 -4,5 1 504 *) Kulut ovat kokonaisuudessaan vähennetty tuloslaskelmassa. Ensto-konsernin tilinpäätös vuodelta 2002 julkaistaan 13.2.2003. Porvoo 5.11.2002 Ensto Oy Seppo Martikainen toimitusjohtaja Lisätietoja Seppo Martikainen, toimitusjohtaja, Ensto Oy, puh. 0204 76 2210 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/05/20021105BIT00300/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/05/20021105BIT00300/wkr0002.pdf