Taloudellinen katsaus 1.1. - 30.9.2003

LEHDISTÖTIEDOTE Päivi Ronkainen 5.11.2003 SIVU: 1/3 TALOUDELLINEN KATSAUS 1.1. - 30.9.2003 Ensto-konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa 2003 oli 122,5 milj. euroa. Edellisen vuoden vastaavalla jaksolla liikevaihto oli 130,3 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevaihto oli 124,4 milj. euroa. Liikevaihdon pieneneminen johtui heikosta markkinakysynnästä lähinnä sopimusvalmistustyyppisessä liiketoiminnassa sekä euron vahvistumisesta. Liikevoittoa jaksolta kertyi 8,8 milj. euroa, vastaava luku edellisvuonna oli 11,6 milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto tammi- syyskuulta 2002 oli 10,6 milj. euroa. Oman pääoman tuotto oli 15,1 % (22,3 %) ja sijoitetun pääoman tuotto 15,8 % (20,9 %). Omavaraisuusaste oli 50,8 % (43,3 %). Enston liiketoiminta-alueiden liikevaihto ja liikevoitto tammi- syyskuussa 2003 on esitetty oheisessa taulukossa. LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO 1.1.-30.9.2003 Liikevaihto Liikevoitto M? 2003 2002 Muutos%* 2003 2002 Muutos%* Building Technology 53,3 49,1 8,6 5,0 5,1 -2,4 Utility Networks 40,1 42,2 -4,9 5,7 6,2 -8,6 Enclosures and 20,8 22,1 -5,8 0,2 1,0 -80,0 Components Contract 9,4 13,9 -32,5 0,5 0,8 -41,1 Manufacturing Services -Muut ja eliminoinnit -1,1 3,1 -2,5 -1,5 Yhteensä 122,5 130,3 -6,1 8,8 11,6 -24,2 Vertailukelpo 122,5 124,4 -1,5 8,8 10,6 -17,5 inen yhteensä *) Muutos -% on laskettu tarkoista luvuista. Enston Salossa sijaitsevan muovituotepuristusyrityksen CMS Industry Oy:n omistuksen uudelleen järjestelystä solmittiin aiesopimus amerikkalaisen Nypro Inc:n kanssa. Lentokenttien valaistusjärjestelmien komponentteja valmistava ja markkinoiva Efla Oy sekä konttoritarvike- ja sopimusvalmistusliiketoimintaa harjoittava Idealplast Ab siirtyivät 30.9.2003 tehdyillä kaupoilla Miettisen perheen omistaman M-Capital Oy:n omistukseen. LIIKETOIMINTA-ALUEET Ensto Building Technology -liiketoiminta-alueen liikevaihto ja liiketulos ovat kehittyneet suunnitelmien mukaisesti ja myynti on kasvanut päämarkkina-alueilla, vaikka yleinen markkinakehitys on ollut negatiivinen. Ensto Utility Networks -liiketoiminta-alueella liikevaihto ja liikevoitto eivät ole huonosta alkuvuodesta johtuen kehittyneet odotusten mukaisesti. Myös tärkeiden markkina-alueiden Norjan, Puolan ja Unkarin valuuttojen heikkeneminen euroon verrattuna on vaikuttanut liiketoiminta-alueen liikevaihtoon n. 3 %. Markkinat ovat kehittyneet hyvin Virossa, Venäjällä, Latviassa, Ukrainassa ja Tshekissä. Ensto Enclosures and Components -liiketoimintaan vaikuttavat oleellisesti teollisuuden investoinnit ja rakentamisen volyymi. Varsinkin teollisuuden investointitaso pysyi edelleen heikkona ja liiketoiminta-alueen liikevaihto ja liikevoitto laskivat edellisvuoteen nähden. Liiketoiminta-alueiden tapahtumista mainittakoon termostaattisarjan menestyksekäs lanseeraus Building Technology -liiketoiminta-alueella. Utility Networks -alueella kasvatettiin resursseja myynnissä ja tuotekehityksessä. Enclosures and Components -alueella Venäjä on nostettu yhdeksi tärkeimmistä markkinoista. Ensto Cubo P- suunnitteluohjelmisto lanseerattiin syyskuussa ja tuotepuolella markkinoille tuotiin Ensto Cubo OD - 19" laitekaapit. NÄKYMÄT Ensto Building Technologyn alueella liikevaihdon ja kannattavuuden odotetaan kasvavan suunnitelmien mukaisesti. Ensto Utility Networksin osalta liikevaihto ja liikevoitto jäävät hieman edellisvuodesta, mutta näkymät ovat hyvät erityisesti Itä- ja Keski-Euroopassa sekä CIS-maissa. Ensto Enclosures and Components -liiketoiminnassa ei odoteta merkittävää muutosta markkinatilanteeseen. TILASTOTIETOJA Tuloslaskelma, yhteenveto M? 1-9/2003 1-9/2002 Muutos% 1-12/2002 Liikevaihto 122,5 130,3 -6,1 175,7 Liikevoitto 8,8 11,6 -24,2 15,5 % liikevaihdosta 7,2 8,9 8,8 Voitto ennen satunnaisia eriä 7,9 10,4 -24,3 14,1 Taseen loppusumma 103,4 109,4 -5,4 105,6 M? Muita tilastotietoja M? Vienti Suomesta 44,4 44,1 0,7 60,2 Bruttoinvestoinnit 3,0 4,5 -32,4 7,0 % liikevaihdosta 2,5 3,5 4,0 Tuotekehitys 3,2 3,3 -2,6 4,2 % liikevaihdosta 2,6 2,5 2,4 Tilauskanta 9,0 9,7 -7,1 9,7 Oman pääoman tuotto, % 15,1 22,3 24,1 Sijoitetun pääoman tuotto, % 15,8 20,9 21,0 Omavaraisuusaste, % 50,8 43,3 47,7 Tulos/osake (EPS), ? 0,35 0,44 0,66 Oma pääoma/osake, ? 3,17 2,88 3,05 Henkilöstö keskimäärin 1375 1 502 -8,5 1 476 Henkilöstö kauden lopussa 1337 1 476 -9,4 1 340 Ensto-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2003 julkaistaan 16.2.2004. Porvoossa 5.11.2003 Ensto Oy Seppo Martikainen toimitusjohtaja Lisätietoja: Seppo Martikainen, toimitusjohtaja, Ensto Oy, puh. 0204 76 2210 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/05/20031105BIT00020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/05/20031105BIT00020/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Ensto on pääasiassa sähkötarvikkeiden valmistukseen erikoistunut konserni, jolla on toimintaa kahdessatoista eri maassa. Liikevaihto on 192 miljoonaa euroa, josta Suomen ulkopuolella syntyy yli 56%. Henkilöstön määrä on 1 800.