Taloudellinen katsaus tammi-kesäkuulta 2003

LEHDISTÖTIEDOTE 19.8.2003 Taloudellinen katsaus tammi-kesäkuulta 2003 Ensto-konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2003 oli 80,6 milj. euroa. Edellisen vuoden vastaavalla jaksolla liikevaihto oli 86,1 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevaihto oli 82,1 milj. euroa. Liikevaihdon pieneneminen kohdistui pääasiassa sopimusvalmistustyyppiseen liiketoimintaan. Liikevoittoa vuoden ensimmäiseltä puoliskolta kertyi 4,2 milj. euroa, vastaava luku edellisvuonna oli 5,4 milj. euroa. Oman pääoman tuotto oli 10,2 % (15,8 %) ja sijoitetun pääoman tuotto 11,5 % (14,6 %). Omavaraisuusaste oli 47,4 % (39,8 %). Enston liiketoiminta-alueiden liikevaihto ja liikevoitto tammi- kesäkuussa 2003 on esitetty oheisessa taulukossa. LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO 1.1.-30.6.2003 Liikevaihto Liikevoitto ME 2003 2002 Muutos 2003 2002 Muutos %* %* Building Technology 34,4 32,1 7,3 2,6 2,3 10,6 Utility Networks 26,2 27,6 -5,0 3,5 3,9 -9,6 Enclosures and Components 14,1 14,6 -3,1 -0,1 0,4 CMS Industry 6,7 10,1 -33,8 0,5 0,4 28,5 -Muut ja eliminoinnit -0,8 1,8 -2,3 -1,7 Yhteensä 80,6 86,1 -6,4 4,2 5,4 -21,3 Vertailukelpoinen yhteensä 80,6 82,1 -1,8 4,2 5,0 -14,9 * Muutos-% on laskettu tarkoista luvuista LIIKETOIMINTA-ALUEET Ensto Building Technology -liiketoiminta-alue kasvatti liikevaihtoaan, vaikka markkinatilanne on kääntynyt huonompaan suuntaan erityisesti Ruotsissa ja Norjassa. Liikevaihdon kasvu hidastui vuoden toisella neljänneksellä, mutta kasvun odotetaan voimistuvan loppuvuotta kohden. Liikevaihto kasvoi Suomessa ja uusilla markkinoilla, etenkin Italia on ollut myönteinen yllätys. Liiketoiminnan tulos on kasvanut liikevaihdon kasvua voimakkaammin. Ensto Utility Networks -liiketoiminta-alueella liikevaihto ja liikevoitto laskivat edellisen vuoden vastaavista luvuista. Liikevaihto kasvoi Virossa, Venäjällä ja CIS-maissa, mutta jäi odotuksista Norjassa ja Puolassa. Ensto Enclosures and Components -liiketoiminnan liikevaihto laski hiukan edellisvuodesta ja myös tulos jäi heikommaksi. Yleinen markkinatilanne on heikko erityisesti Länsi-Euroopassa ja Yhdysvalloissa ja teollisuuden investoinnit eivät ole lähteneet nousuun. Sopimusvalmistukseen keskittyneessä CMS Industry -liiketoiminnassa kysyntä oli heikkoa. Muoviosien tuotannon siirto Porvoosta Saloon on viety loppuun. NÄKYMÄT Ensto Building Technologyn perinteisillä markkinoilla Skandinaviassa markkinatilanteen ei odoteta parantuvan, mutta liikevaihdon odotetaan kasvavan uusilla markkinoilla. Ensto Utility Networksin alueella odotetaan liikevaihdon kasvua ja tuloksen paranemista loppuvuonna. Kasvua odotetaan erityisesti Pohjoismaista, Itä-Euroopasta ja projekteista. Ensto Enclosures and Components -liiketoiminnassa markkinatilanteeseen ei odoteta oleellisia muutoksia. TILASTOTIETOJA Tuloslaskelma, yhteenveto ME 1-6/2003 1-6/2002 Muutos% 1-12/2002 Liikevaihto 80,6 86,1 -6,4 175,7 Liikevoitto 4,2 5,4 -21,3 15,5 % liikevaihdosta 5,3 6,3 8,8 Voitto ennen satunnaisia eriä 3,4 4,8 -29,2 14,1 Taseen loppusumma 103,1 109,0 -5,5 105,6 ME Muita tilastotietoja ME Vienti Suomesta 28,4 29,9 -5,2 60,2 Bruttoinvestoinnit 2,1 2,7 -22,8 7,0 % liikevaihdosta 2,6 3,1 4,0 Tuotekehitys 2,2 2,5 -10,2 4,2 % liikevaihdosta 2,8 2,9 2,4 Tilauskanta 14,7 13,9 5,9 10,8 Oman pääoman tuotto, % 10,2 15,8 24,1 Sijoitetun pääoman tuotto, % 11,5 14,6 21,0 Omavaraisuusaste, % 47,4 39,8 47,7 Tulos/osake (EPS), E 0,14 0,19 0,66 Oma pääoma/osake, E 2,93 2,63 3,05 Henkilöstö keskimäärin 1377 1504 -8,5 1 476 Henkilöstö kauden lopussa 1484 1591 -6,7 1 340 Ensto-konsernin taloudellinen katsaus tammi-syyskuulta 2003 julkaistaan 5.11.2003. Porvoossa 19.8.2003 Ensto Oy Seppo Martikainen toimitusjohtaja Lisätietoja: Seppo Martikainen, toimitusjohtaja, Ensto Oy, puh. 0204 76 2210 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/19/20030819BIT01010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/19/20030819BIT01010/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Ensto on pääasiassa sähkötarvikkeiden valmistukseen erikoistunut konserni, jolla on toimintaa kahdessatoista eri maassa. Liikevaihto on 192 miljoonaa euroa, josta Suomen ulkopuolella syntyy yli 56%. Henkilöstön määrä on 1 800.