Taloudellinen katsaus tammi-maaliskuulta 2003

7.5.2003 Taloudellinen katsaus tammi-maaliskuulta 2003 Ensto-konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa 2003 oli 40,4 milj. euroa. Edellisen vuoden vastaavalla jaksolla liikevaihto oli 42,2 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevaihto oli 40,5 milj. euroa. Liikevaihdon pieneneminen johtuu pääosin sopimusvalmistuksen heikentyneestä kysynnästä. Liikevoittoa kertyi 2,7 milj. euroa, vastaava luku edellisvuonna oli 2,8 milj. euroa. Oman pääoman tuotto oli 13,6 % (16,8 % ) ja sijoitetun pääoman tuotto 14,6 % (14,8 %). Omavaraisuusaste oli 47,4 % (38,6 %). Enston liiketoiminta-alueiden liikevaihto ja liikevoitto tammi- maaliskuussa 2003 on esitetty oheisessa taulukossa. LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO 1.1.-31.3.2003 Liikevaihto Liikevoitto ME 2003 2002 Muutos 2003 2002 Muutos %* %* Building Technology 17,5 15,6 12,6 1,9 1,3 43,4 Utility Networks 12,8 13,4 -4,4 1,6 1,9 -13,8 Enclosures and Components 7,2 7,2 0,9 -0,1 0,2 CMS Industry 3,5 5,5 -36,2 0,4 0,4 7,3 -Muut ja eliminoinnit -0,7 0,6 -1,1 -1,1 Yhteensä 40,4 42,2 -4,4 2,7 2,8 -2,9 Vertailukelpoinen yhteensä 40,4 40,5 -0,4 2,7 2,8 -3,9 * Muutos-% on laskettu tarkoista luvuista LIIKETOIMINTA-ALUEET Ensto Building Technology -liiketoiminta-alue kasvatti liikevaihtoaan, vaikka markkinat eivät ole kasvaneet. Liiketoiminnan tulos on kasvanut liikevaihdon kasvua voimakkaammin tehokkaan kustannushallinnan ansiosta. Building Technology -liiketoimintaa palveleva logistiikkakeskus valmistui Porvooseen ja kaikki asiakastoimitukset on nyt keskitetty samaan pisteeseen. Lämmitintuotannon kapasiteettia Porvoossa on kasvatettu 50 %. Ensto Utility Networks -liiketoiminta-alueella markkinatilanne on ennallaan, joskin pitkä ja ankara talvi on viivästyttänyt sähköverkkojen rakentamista. Ensto Enclosures and Components -liiketoiminnan liikevaihto pysyi ennallaan mutta tulos jäi viimevuotista heikommaksi. Liikevaihto kasvoi Pohjoismaissa ja Keski- ja Itä-Euroopassa. Yleinen markkinatilanne on heikko erityisesti Länsi-Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Industry -liiketoiminnassa sopimusvalmistuskysyntä on heikkoa, mutta tuotannon uudelleenjärjestelyjen ansiosta kannattavuus on vahvistunut. NÄKYMÄT Ensto Building Technologyn liikevaihdon kasvun odotetaan jatkuvan samanlaisena kuin alkuvuonna. Ensto Utility Networksin osalta näkymät ovat hyvät etenkin Venäjällä, Ukrainassa ja Keski-Euroopassa ja liikevaihdon ja tuloksen odotetaan kehittyvän suunnitelmien mukaan. Ensto Enclosures and Components -liiketoiminnassa markkinatilanteeseen ei odoteta oleellisia muutoksia, mutta tuloksen odotetaan parantuvan. TILASTOTIETOJA Tuloslaskelma, yhteenveto ME 1-3/2003 1-3/2002 Muutos% 1-12/2002 Liikevaihto 40,4 42,2 -4,4 175,7 Liikevoitto 2,7 2,8 -2,9 15,5 % liikevaihdosta 6,7 6,6 8,8 Voitto ennen satunnaisia eriä 2,3 2,5 -7,3 14,1 Taseen loppusumma 103,0 109,7 -6,1 105,6 ME Muita tilastotietoja ME Vienti Suomesta 15,5 15,0 3,5 60,2 Bruttoinvestoinnit 1,3 1,7 -24,4 7,0 % liikevaihdosta 3,1 3,9 4,0 Tuotekehitys 1,1 1,5 -27,2 4,2 % liikevaihdosta 2,7 3,6 2,4 Tilauskanta 10,8 11,8 -7,9 10,8 Oman pääoman tuotto, % 13,6 16,8 24,1 Sijoitetun pääoman tuotto, % 14,6 14,8 21,0 Omavaraisuusaste, % 47,4 38,6 47,7 Tulos/osake (EPS), E 0,10 0,10 0,66 Oma pääoma/osake, E 2,92 2,56 3,05 Henkilöstö keskimäärin 1 357 1 496 -9,3 1 476 Henkilöstö kauden lopussa 1 362 1 501 -9,3 1 340 Ensto-konsernin taloudellinen katsaus tammi-kesäkuulta 2003 julkaistaan 20.8.2003. Porvoo 7.5.2003 Ensto Oy Seppo Martikainen toimitusjohtaja Lisätietoja: Seppo Martikainen, toimitusjohtaja, Ensto Oy, puh. 0204 76 2210 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030506BIT01040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030506BIT01040/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Ensto on pääasiassa sähkötarvikkeiden valmistukseen erikoistunut konserni, jolla on toimintaa kahdessatoista eri maassa. Liikevaihto on 192 miljoonaa euroa, josta Suomen ulkopuolella syntyy yli 56%. Henkilöstön määrä on 1 800.