Tehostunut toiminta ja hyvä markkinakysyntä paransivat

TEHOSTUNUT TOIMINTA JA HYVÄ MARKKINAKYSYNTÄ PARANSIVAT ENSTON TULOSTA MERKITTÄVÄSTI Hyvä markkinakysyntä ja selkeytetty liiketoiminta paransivat tulosta vuoden 2000 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana. Liikevaihto kasvoi 12,3% ja oli 151,1 Meur. Liikevoitto oli 13,1 Meur, kun vastaava tulos edellisenä vuonna oli 5,0 Meur (+163,1%). Vahvan kehityksen odotetaan jatkuvan myös vuoden viimeisellä neljänneksellä. KATSAUSKAUSI Liikevaihto kasvoi 12,3% ja oli 151,1 Meur. Konsernin liikevoitto parani 163,1% ja oli 13,1 Meur, mikä vastaa 8,7% liikevaihdosta. Enston toimialojen liikevoitot paranivat merkittävästi kautta linjan. Tulos ennen satunnaiseriä yli kolminkertaistui ja oli 11,8 Meur (3,5 Meur). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 19,4% p.a. ja oman pääoman tuotto (ROE) oli 21,3% p.a. Hyvä markkinakysyntä, virtaviivaistunut toiminta ja kapasiteetin korkea käyttöaste olivat tulosparannuksen päätekijöitä. Ensto-konserniin kuuluva Sormat Oy hankki Suomen ensimmäisen EU- direktiiviin perustuvan ETA-tyyppihyväksynnän päätuotteelleen, kiila- ankkurille. Unkarin sopimusvalmistusyksikkö siirtyi Eimo Oyj:lle syys-lokakuun vaihteessa. KONSERNIRAKENNE Enston ja Eimo Oyj:n toukokuussa sopima kauppa siirsi Unkarin Pecsissä toimivan Ensto Plastic Kft:n Eimo Oyj:lle syyskuun lopussa 2000. Lopullinen kauppakirja allekirjoitettiin 2.10.2000. Ensto Plastic Kft:n tuloslaskelma yhdeksältä kuukaudelta sisältyy konsernin osavuosikatsauksen lukuihin. Ensto Sekko on 30.8.2000 tehnyt esisopimuksen Puolassa toimivan tytäryhtiön vähemmistöosuuden hankkimisesta. Kauppa tapahtuu, kun Puolan viranomaiset ovat antaneet osakesiirrolle luvan. Ruotsissa toimivat Ensto Elektriska AB ja Ensto Component AB on fuusioitu Ensto Holding AB:hen. Fuusio merkittiin rekisteriin 21.6.2000. MARKKINAKEHITYS Rakentamisen korkea aktiviteettitaso piti edelleen asennustuotteiden kysynnän hyvänä. Öljyn korkea hinta vaikutti sähkölämmityksen suosion kasvuun ja tämän tuotealueen voimakas kysyntä jatkui myös koko kesän. Ajoittain sähkölämmittimistä oli jopa pulaa. Myös verkonrakennustuotteiden hyvä kysyntä jatkui kesäkuukausina. Kasvuvauhti tasaantui kuitenkin hieman ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna. Voimakkainta kasvu oli Puolassa, Unkarissa ja Tsekissä. Enston markkina-asema on vuoden aikana sekä vahvistunut että vakiintunut näillä markkina-alueilla. Sopimusvalmistuksessa on suoritettu merkittäviä tuotantokapasiteetin uudelleenjärjestelyjä. Eimo Oyj:lle myydyn Unkarin tehtaan konekannasta osa siirrettiin muille konserniyhtiöille ja osa myytiin konsernin ulkopuolelle. Kotelot- ja komponentit -liiketoiminnassa markkinat ovat vetäneet hyvin. Kasvavassa toiminnassa on näkynyt joitakin merkkejä raaka- aineiden saatavuuden vaikeutumisesta. Tällä ei kuitenkaan ollut vaikutuksia tarkastelukauden toimintaan. LIIKEVAIHTO JA TULOS Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 151,1 Meur, mikä on 12,3% edellisvuoden vastaavaa jaksoa enemmän. Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvuprosentti oli 19,4. Suomen osuus liikevaihdosta oli 66,3 Meur, mikä vastaa 43,9% liikevaihdosta. Suora vienti Suomesta oli 40,3 Meur eli 26,7% liikevaihdosta. Muiden Pohjoismaiden yhteenlaskettu osuus konserniliikevaihdosta oli 40,2 Meur eli 26,6%. Toiminta Itä- ja Keski- Euroopassa jatkoi kasvuaan ja oli nyt 14,6% konsernin liikevaihdosta (13,2%). ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00350/bit0001.doc Koko raportti http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00350/bit0002.pdf Koko raportti