Enviroc alansa ensimmäisenä hiilijalanjäljillä

Ympäristö- ja jätehuollon palveluita tarjoava kotimainen Enviroc Oy on käynnistänyt hankkeen, jolla se pystyy laskemaan jatkossa purkutyömaidensa hiilijalanjäljen. Syntyvän laskennallisen menetelmän mukana jätelajittelu ja –käsittely tehostuvat ja järkevöityvät sekä kustannuksia säästyy. Hanke toteutetaan yhteistyössä muun muassa Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Consti Yhtiöiden kanssa. Hankkeen on arvioitu valmistuvan loppuvuodesta 2010.

Purku- ja saneeraustyömaiden jätehuollon mittaristo on ollut toistaiseksi kehittymätöntä, eikä jätejakeista syntyvää hiilijalanjälkeä ole aiemmin tutkittu. Envirocin käynnistämän projektin tavoitteena on kehittää luotettava tapa laskea purku- ja saneerauskohteiden hiilijalanjälki. Hanke on lajissaan Euroopan ensimmäinen.

Järkevää lajittelua oikeassa paikassa kustannustehokkaasti

­– Hiilijalanjäljen suuruuden lisäksi hanke luo konkreettisen ja entistä järkeistetymmän toimintatavan, jonka avulla tiedämme mitä syntyneille materiaalivirroille ja jätejakeille kannattaa tehdä ja missä, Enviroc Oy:n toimitusjohtaja Juha Saapunki selvittää.

Envirocin yhtenä yhteistyökumppanina hankkeessa on Suomen johtava korjausrakentaja Consti Yhtiöt, joiden työmaakohteita käytetään esimerkkinä selvitystä laadittaessa. Consti Korjausurakointi/JRH:n toimitusjohtajan Pirkka Lähteisen mukaan kaikkien alalla toimijoiden on kiinnitettävä yhä enemmän huomiota siihen, kuinka paljon he kuormittavat ympäristöä.

– Monet asiakasryhmistämme, kuten hotellit, ovat sitoutuneet ympäristöä kunnioittavaan toimintaan. Siksi myös meidän tulee valita työmenetelmät, joiden hiilijalanjäljet ovat mahdollisimman pieniä, Lähteinen sanoo.

Saapungin mukaan hankkeen tuloksena säästyy myös kustannuksia - niin asiakkaiden kuin palveluntuottajienkin - sillä esimerkiksi jätteen syntypaikalla tapahtuvaan lajitteluun ja jatkokäsittelyyn kiinnitetään entistä tarkempaa huomiota.

Kehitystyö, joka hyödyttää koko alaa

­– Jatkossa asiakkaamme saavat saneeraus- tai purkutyömaasta raportin, josta ilmenee muun muassa jätteiden määrä, laatu, energiankulutus ja hiilijalanjäljen suuruus. Tarkasteluun sisällytetään myös Kioton ilmastosopimuksen pöytäkirjassa mainitut kasvihuonekaasut, Saapunki kertoo.

Envirocin aloittama uraauurtava asiantuntijatyö on Saapungin mukaan ehdottoman tärkeää kestävän kehityksen ja ympäristönsuojelun kannalta. Rakennusjätteiden hyödyntämisestä ja lajittelusta on säädetty Valtioneuvoston päätöksessä (295/97) ja tehtävä työ tukee myös tämän määräyksen noudattamista.

­– Hankkeemme vaikuttaa positiivisesti koko alan toimintaan, sillä työstämme syntyvää palvelutuotetta pääsevät hyödyntämään kauttamme kaikki alan toimijat, Saapunki iloitsee.

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa syntyvä diplomityö valmistuu vuoden 2010 lopussa, jonka pohjalta uusi hiilijalanjälkeä mittaava mittaristo syntyy.

Lisätietoja antaa

Toimitusjohtaja Juha Saapunki, Enviroc Oy, p. 0500 414 458

Ympäristöpalvelu Enviroc on vuonna 1996 perustettu suomalainen yhtiö. Yhtiön toimintaan kuuluu purku- ja saneeraustyöt sekä näistä syntyvien jätteiden käsittely aliurakointina. Enviroc tuottaa lisäksi pesu- ja hygieniapalveluja teollisuuden ja kaupan alalle sekä aliurakointipalveluita ympäristöhuollon alalle. Enviroc-konserniin kuuluu myös purkupalveluja tuottava Rikano Purkupalvelu Oy. Konserni työllistää vuosittain n. 80 henkilöä ja sen budjetoitu liikevaihto vuodelle 2010 on n. 5,5 milj. euroa.

Liitteet & linkit