• news.cision.com/
  • Epec Oy/
  • Ponsse-konserniin kuuluva teknologiayhtiö Epec rakentaa vastuullisen ja älykkään tehtaan

Ponsse-konserniin kuuluva teknologiayhtiö Epec rakentaa vastuullisen ja älykkään tehtaan

Report this content

Epec Oy investoi vastuulliseen uuteen elektroniikkatehtaaseen Seinäjoella tavoitellen hiilineutraaliutta. 

Suomalainen teknologiayhtiö Epec rakentaa Seinäjoelle uuden älykkään sekä ympäristöystävällisen tehtaan. ESF1 (Epec Smart Factory 1) rakentuu Seinäjoen Rovekseen sisältäen kolmikerroksisen toimistotilan sekä tehdastilaa yhteensä 8500 m2 verran. Epecin pääkonttori tutkimus-, tuotekehitys-, suunnittelu-, tuki- ja tuotantotoimintoineen siirtyy uusiin tiloihin nykyisistä tiloistaan Seinäjoen kampusalueelta. Yhtiöllä on toimistot Seinäjoen lisäksi Suomessa Tampereella, Turussa ja Kuopiossa sekä Kiinassa Shanghaissa. ESF1:n rakentaminen on aloitettu keväällä 2022 ja uudet tilat tullaan ottamaan käyttöön vuoden 2023 loppupuolella. 

Investointi on Epecille merkittävä ja meneillään olevan voimakkaan kasvun mahdollistaja”, kertoo Epecin toimitusjohtaja Jyri Kylä-Kaila.Digitalisaatio ja sähköistyminen lisäävät kiihtyvällä vauhdilla osuuttaan työkone- ja hyötyajoneuvosektorissa, mikä on avannut Epecille uusia ja laajenevia markkinoita. Huippumodernin tehtaan myötä pystymme vastaamaan kasvavaan kysyntään ja asiakkaiden yhä tiukentuviin vaatimuksiin mm. valmistusprosesseihin liittyen.Länsi-Suomen alueella on toimintaa tukeva teknologiakeskittymä ja Seinäjoen kasvukeskus tarjoaa hyvät puitteet toiminnan kasvattamiselle.”

Epec on järjestelmätoimittaja, joka kehittää ja valmistaa elektroniikkaa sekä ohjelmistoja työkoneisiin ja hyötyajoneuvoihin. Epecin tuotteita ovat esimerkiksi ohjausyksiköt, näytöt, sensorit, tehonjakoyksiköt ja telematiikkayksiköt. Yhtiön asiakkaita ovat mm. Ponsse, Metso, Sandvik, Husqvarna ja Liebherr.

Vastuullinen älytehdas

Epec on sitoutunut kokonaisvaltaisesti kestävän kehityksen ja energiatehokkuuden edistämiseen sekä hiilijalanjäljen pienentämiseen. Tehdashanke on tästä kärkiesimerkki: ESF1 tavoittelee käytönaikaista hiilineutraaliutta ja tulee käyttämään kestävän kehityksen mukaisia valmistusprosesseja. Tehtaan katolle sijoitetaan 800 aurinkopaneelia tuottamaan sähköä, yleisiä tiloja lämmittää maalämpöjärjestelmä, tehtaan tuottaman lämmön talteenotto toteutetaan tehokkailla neulalämmönvaihtimilla, sekä jäähdytysenergian tarvetta pienennetään merkittävästi toimisto-osan seinään kiinnitettävällä alumiinisäleiköllä. Kaikki sähkö sekä lämmitysenergia hankitaan uusiutuvista lähteistä.  

Tehtaan tuottavuus on maksimoitu simuloimalla ja optimoimalla tuotanto- ja materiaalivirtoja, hyödyntämällä digitalisaation tuomat mahdollisuudet ja hukkaenergia”, kertoo hanketta Epecillä ohjaava toimitusketjun johtaja Eeva Koskela. ”Digitalisointi tarkoittaa tässä tapauksessa käytännössä korkeaa automaatioastetta, datan hyödyntämistä, robotiikkaa ja älykästä kiinteistöautomatiikkaa. Erityistä huomiota on kiinnitetty myös työturvallisuuteen sekä työmukavuuteen. Kokonaisuudessaan testaus- ja tuotantoteknologia ovat huipputasoa. Uudet ja modernit tuotantotilat mahdollistavat Epecille loistavat mahdollisuudet kehittää ja kasvattaa toimintaamme edelleen, laajentaa tuoteportfoliotamme ja kasvattaa valmistuskapasiteettiamme. Tontilla riittää tilaa myös laajennuksiin tulevaisuuden kasvua silmällä pitäen.

Epecin tehdaspäällikkö ja hankkeen projektipäällikkö Tommi Talasmäki toteaa tehdashankkeen edenneen sujuvasti: ”Hanke etenee kokonaisuutena aikataulussa. Ikkunat ja ovet asennetaan joulukuussa, joten kuori saadaan kiinni jouluun mennessä ja samalla sisätöissä päästään täyteen vauhtiin. Odotamme jo innolla siirtymistä uusiin tehokkaisiin työskentelytiloihin.

Henkilöstötarve kasvaa edelleen

Epec on kasvanut nopeasti viime vuosina. Vuosina 2019-2022 henkilöstömäärä on noussut lähes 70%. Epecin henkilöstöpäällikkö Riikka Rajala kertoo, että henkilöstön rekrytointitarve on edelleen suuri: ”Suurin tarve tällä hetkellä on erilaisiin tuotekehitys- ja ohjelmointitehtäviin, mutta myös muita asiantuntijoita, kokoonpanijoita  ja hallinnollisia henkilöitä tarvitaan. Meillä on kasvun myötä jatkuvasti paljon rekrytointeja auki ja iso tarve uusille tekijöille.” Uusi tehdas sisältää paikat alustavasti 250 henkilölle. Myös tilojen laajennukseen on jo varauduttu. ”ESF1 mahdollistaa huippuluokan työolot kasvavalle osaajajoukolle”, päättää Rajala.

Jyri Kylä-Kaila, MD, Epec Oy
+358 50 317 1178
jyri.kyla-kaila@epec.fi

https://epec.fi/company/esf1/ 

Epec Oy on järjestelmätoimittaja, joka on erikoistunut edistyneisiin sähkö-/elektroniikkalaitteisiin mahdollistaen liikkuvien työkoneiden ja hyötyajoneuvojen tehokkaan ja turvallisen käytön. Epec on valmistaja, jolla on laaja kokemus ohjausjärjestelmistä, räätälöidyistä elektroniikka- ja ohjelmistoprojekteista, sähköajoneuvojen järjestelmistä ja autonomisista sekä avustavista järjestelmistä.  Epec toimii yhteistyössä johtavien kansainvälisten työkone- ja ajoneuvovalmistajien kanssa ja kuuluu Ponsse-konserniin.

Olemme lähellä asiakkaitamme ja kehitämme jatkuvasti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa vastuullisia teknologisia ratkaisuja ja innovaatioita, joilla on merkitystä tulevaisuudelle.

Tilaa

Multimedia

Multimedia