Joka kuudes työntekijä pelkää menettävänsä työnpaikkansa tekemänsä huonon päätöksen takia

Heikkoihin pohjatietoihin perustuva päätöksenteko saattaa vaarantaa yrityksen henkilökunnan terveyden ja hyvinvoinnin

Epicor Software Corporation, markkinoiden johtava liiketoimintaohjelmistoratkaisujen tarjoaja tuotanto-, jakelu-, vähittäismyynti- ja palvelualojen yrityksille, ilmoitti tänään uusista, eurooppalaisia yrityksiä koskevista tutkimustuloksista. Niiden mukaan hätiköidysti ja huonoin perustein tehtävät liiketoimintapäätökset lisäävät toimistohenkilökunnan stressitasoa ja saavat työntekijät epäilemään suoriutumistaan heille annetuista tehtävistä.  

Epicor Software Corporationin tilaamassa, ICM-tutkimusyhtiön suorittamassa tutkimuksessa selvisi, että yli 3/4 eurooppalaisista toimistotyöntekijöistä (79 %) on jossain vaiheessa uraansa joutunut tekemään päätöksiä heikoin perustein. Tällaiset päätökset saattavat kuitenkin vaarantaa työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin. Jopa 40 % toimistotyöntekijöistä toteaa heikoin pohjatiedoin tehtävien päätösten aiheuttavan heille tarpeetonta stressiä.

Tutkimustulosten mukaan stressiä aiheuttaa todennäköisesti se, että työntekijät ovat huolissaan päätöstensä seurauksista. Työntekijät pelkäävät päätösten tahraavan heidän maineensa (36 %) tai johtavan heikompaan tulokseen omassa työssä (29 %). Osa pelkää jopa menettävänsä työpaikkansa tekemänsä väärän päätöksen takia (17 %).

Riittämättömillä pohjatiedoilla tehtävät päätökset vaikuttavat työsuoritusten lisäksi myös itse organisaation suorituskykyyn. Ne heikentävät mm. organisaation toimintakykyä (27 %) ja pienentävät liikevaihtoa (22 %). Ne lisäävät myös työntekijöiden poissaoloja (7 %), joiden katsotaan usein johtuvan työntekijöiden stressaantumisesta.

Näistä riskitekijöistä huolimatta monet työntekijät joutuvat usein tekemään päätöksiä heikoin perustein: 33 % viikoittain ja 14 % päivittäin. Tulokset vahvistavat PwC:n vuonna 2014 tekemän Isot päätökset -kartoituksen Gut & gigabytes -tutkimuksen tulokset. Kyseisessä tutkimuksessa vain alle kolmannes työntekijöistä (32 %) kertoi, että heidän edustamassaan organisaatiossa tehtävät päätökset perustuvat erittäin vahvasti dataan.

Dataan perustuva päätöksenteko olisi yksinkertainen ratkaisu ongelmaan. Suurin osa työntekijöistä uskoo, että jos organisaatioissa käytettäisiin tehokkaampia järjestelmiä, näitä ongelmia vastaan olisi helpompi taistella. Yli puolet (52 %) tutkimukseen vastanneista ehdotti ratkaisuksi teknologiaa.

”Kun vaakakupissa painavat yrityksen maine, liikevaihto ja henkilökunnan hyvinvointi, organisaatioiden on ehdottomasti panostettava toimivaan teknologiaan ja järjestelmiin. Niiden avulla työntekijät voivat tehdä päätöksiä luottavaisin mielin, etenkin paineen alla ja kiireisillä aloilla, kuten valmistus- ja jakeluteollisuudessa, jossa virheisiin ei ole varaa”, totesi Keith Deane, Epicor Softwaren kansainvälisen liiketoiminnan pääjohtaja.

”Organisaatioiden on otettava vakavasti tutkimuksessa selvinnyt tieto, että ihmiset stressaantuvat joutuessaan tekemään päätöksiä ilman riittäviä pohjatietoja ja jopa pelkäävät menettävänsä työnsä niiden takia”, lisää Deane.

Epicor on aiemmin toimittanut toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) asiakkaalleen Maher Limitedille. Yhtiön IT-johtajana ja Epicorin EMEA-käyttäjäryhmän komitean jäsenenä toimiva John Atherley jatkaa: ”Yrityksillä on nykyisin käytössään niin valtava datamäärä, että päätöksenteossa tarvittavan tiedon keskittäminen voi osoittautua hankalaksi tehtäväksi. Tietoon perustuvien päätösten arvoa ei saa kuitenkaan aliarvioida. Sen jälkeen kun toiminnanohjausjärjestelmä otettiin käyttöön yhtiössämme, työntekijämme ovat olleet tyytyväisempiä ja itsevarmempia. Olemme myös pystyneet tekemään parempia päätöksiä nopeammin ja kasvattamaan liiketoimintaamme merkittävästi.”

Epicor on kehittänyt organisaation kaikille tasoille päätöksentekoon suunniteltuja  ohjelmistoratkaisuja, joiden avulla yritykset voivat koota yhteen eri toimialojensa dataa ja hyödyntää niistä saatuja taktisia tietoja strategioissaan. Epicorin toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) on yrityksille suunnattu teknologia-alusta, joka on tarkoitettu liiketoiminnan kehittämiseen nyt ja tulevaisuudessa. Se toimii millä tahansa laitteella, milloin vain, kaikkialla maailmassa. Ohjelmistomme tukee kasvua ja yritystoiminnan laajentamista uusille markkina-alueille. Se kannustaa yrityksiä käyttämään uusia ja innovatiivisia tapoja olemaan yhteydessä asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden, työntekijöiden ja tuotteiden kanssa.

Lisätietoja antaa:
Emma Grundmark

p. 46 70 960 86 62
emma.grundmark@epicor.com

Epicor Software Corporation on maailmanlaajuisesti toimiva, johtava ja innovatiivinen liiketoimintaohjelmistojen toimittaja valmistus-, jakelu-, vähittäismyynti- ja palvelualoille. Epicorilla on yli 40 vuoden kokemus pienten ja keskisuurten sekä suuryritysten palvelemisesta ja yrityksellä on yli 20 000 asiakasta yli 150 maassa. Epicorin toiminnanohjausjärjestelmät (ERP), vähittäismyynnin hallintajärjestelmät, toimitusketjun hallintajärjestelmät (SCM) ja inhimillisen pääoman hallintajärjestelmät (HCM) auttavat yrityksiä lisäämään tehokkuuttaan ja parantamaan kannattavuuttaan. Epicorilla on innovatiivinen historia ja alansa asiantuntemus ja se pyrkii erinomaiseen laatuun. Epicor tarjoaa keskitetyn vastuun, jota paikalliset, alueelliset ja maailmanlaajuiset yritykset edellyttävät. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Teksasin Austinissa ja yhtiöllä on toimipisteitä ja tytäryrityksiä ympäri maailmaa. Lisätietoja osoitteesta www.epicor.com.

Multimedia

Multimedia