Esperin asukkaat yhä tyytyväisempiä

Report this content

Esperin kotien asukkaat ja heidän läheisensä vastasivat innokkaasti vuoden 2021 tyytyväisyyskyselyyn. Vastaajia oli yli 4000. Tulokset paranivat kaikilla mittareilla.

Esperin asukas- ja läheiskyselyä on uudistettu: kotien asukkailta palaute kerättiin nyt ensi kertaa mobiililaitteilla ja läheisiltä tekstiviestikyselyllä. Lisäksi kysymyksissä pyrittiin entistä paremminhuomioimaan eri asukasryhmien tarpeet  (ikäihmiset, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat sekä kehitysvammapalveluiden asukkaat).

Kyselyyn vastasi yhteensä 2485 asukasta ja 1571 läheistä. Kaikkien palautteiden keskiarvo oli 4,5 (asteikolla 1-5). Siinä nousua edelliseen mittaukseen verrattuna on 0,7 yksikköä. Asukkaiden antamat parhaat arviot vaihtelivat liiketoiminta-alueittain seuraavasti:

Ikääntyneiden palveluissa kaikkien vastausten ka 4,2:

 • Koen oloni turvalliseksi täällä 4,63
 • Saan apua, kun sitä tarvitsen 4,55

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa kaikkien vastausten ka 4,35:

 • Minulla on riittävästi omaa yksityistä aikaa, jolloin saan olla rauhassa 4,63
 • Oma huoneeni on riittävä ja viihtyisä 4,48

Kehitysvammapalveluissa kaikkien vastausten ka 4,5:

 • Minulle ollaan ystävällisiä 4,61
 • Koetko olosi turvalliseksi 4,63

Päivätoimintaa koskeviin kysymyksiin vastattiin seuraavasti: 

 • Mielenterveyspalvelut kaikkien vastausten ka 4,6
 • Ikääntyneet kaikkien vastausten ka 4,7

Suosittelisitko Esperiä?

Kun vastaajilta kysyttiin, kuinka todennäköisesti he suosittelisivat Esperin palveluita, konsernin NPS luvuksi saatiin 36. Liiketoimintojen välillä suositteluindeksi vaihteli seuraavasti:

 • Mielenterveys- ja päihdepalvelut NPS 21
 • Ikääntyneiden palvelut NPS 31
 • Kehitysvammapalvelut NPS 44

Läheisten palautteessa korostui kohtaaminen ja ystävällisyys. Kaikissa liiketoiminnoissa parhaat arviot tulivat samasta aiheesta: ”Minut otetaan vastaan ystävällisesti hoiva/hoitokodissa vieraillessani”.  

 • Ikääntyneiden palvelut 4,6
 • Kehitysvammaisten palvelut 4,5
 • Mielenterveys- ja päihdepalvelut 4,4
   

”Voimme olla erittäin tyytyväisiä näin hyvään palautteeseen sekä asukkailta että läheisiltä. Kaikissa yksiköissämme on tehty loistavaa työtä asiakastyytyväisyyden eteen. Parannukset ovat merkittäviä aikaisempaan nähden”, sanoo Esperin myynti- ja markkinointijohtaja Jani Nurisalo.  

Esperin asukas- ja läheistyytyväisyyskyselyn toteutti nyt ensimmäistä kertaa asiakas- ja henkilöstökokemuksen asiantuntijayritys Roidu Oy.

”Esperin kokonaisuus on systemaattisesti toteutettu ja johdettu", toteaa Roidu Oy:stä asiakasvastaava Arttu Viitanen. ”Laadukkaan, yhdenmukaisen ja riittävän suuren palautedatan ansiosta Esperissä pystytään muodostamaan kattava kuva tyytyväisyyden tilasta ja mahdollistetaan vertailut eri osa-alueiden ja palveluiden välillä.”

Lisätiedot

Esperi Care: Jani Nurisalo, jani.nurisalo@esperi.fi +358 44 733 8552                        

Roidu: Arttu Viitanen, arttu.viitanen@roidu.com +358 50 545 9598  

Esperi Care Oy
Mannerheimintie 164
PL 11
00301 Helsinki
www.esperi.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia