• news.cision.com/
  • Esperi Care/
  • Laaturyhmän työn lähtökohta: vanhustenhoivaa ei voi kilpailuttaa vain hinnalla ja ilman määriteltyjä kriteerejä

Laaturyhmän työn lähtökohta: vanhustenhoivaa ei voi kilpailuttaa vain hinnalla ja ilman määriteltyjä kriteerejä

Report this content

Esperin Laaturyhmä starttaa toimintansa, kun Terhokodin entinen ylilääkäri ja saattohoidon asiantuntija Juha Hänninen sekä vanhusten elämänlaadun puolestapuhuja, hoivatyön kouluttaja Riitta Räsänen liittyvät Esperin uuden vanhustenhoivan laatua parantavan työryhmän joukkoon. Ryhmän puheenjohtajaksi kutsuttiin jo aiemmin vanhustenhoidon asiantuntija, geriatrian professori Jaakko Valvanne. Mukaan lähtee myös Esperin omaan henkilöstöön kuuluva lähihoitaja, joka toimii samalla henkilöstön edustajana.

Esperi toivoo Laaturyhmän työn auttavan sen oman toiminnan kehittämisen lisäksi myös hoivan kansallisten kehitysalueiden tunnistamista ja laatumittareiden synnyttämistä. Nyt tällaisia yhtenäisiä mittareita ei ole. ”Vanhuspalvelulakia on pidetty ns. laatulakina, jota se ei kuitenkaan todellisuudessa ole. Laki ei edes määrittele, mitä on laatu tai hyvä laatu. Miten sitten valvoakaan sitä?”, Suomen vanhusten pitkäaikaishoidon kehittämisen uranuurtaja ja hoivatyön kouluttaja Riitta Räsänen ihmettelee.

Laitoshoidon vähentäminen ja avohoidon lisäämisen rakenneuudistus oli Räsäsen mielestä huonosti suunniteltu ja resursoitu. Niinpä nyt hoivakotiin tullaan enenevässä määrin hyvin huonokuntoisina, eli laitoshoitokunnossa. Palveluasumisen kriteerit on nostettu niin korkealle, että se alkaa olla jo jossain määrin vanhusten heitteille jättämistä.”Iso osa kotihoidon asiakkaista kokee turvattomuutta ja yksinäisyyttä”, Räsänen huomauttaa.

Suurin osa kuntien kilpailutuksista on edelleen sellaisia, joissa pelkkä hinta ratkaisee. 25 vuotta Terhokodin ylilääkärinä ja palliatiivisen lääkehoidon asiantuntija toimineen Juha Hännisen mukaan kuntien tulee kehittyä kilpailutuksessa, määritellä hoivan tarve, laatia sille vaatimukset ja laatukriteerit ja hinnoitella sen mukaan. ”Palveluntuottajalta tarvitaan resurssien joustavuutta, ennakoivan suunnittelun käyttöönottoa, vanhusten ja heidän läheistensä kuulemista, toiminnan johtamista ja työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä”, Hänninen peräänkuuluttaa.

Laaturyhmän puheenjohtajan, geriatrian professori Jaakko Valvanteen mukaan toimintakulttuurin muutos vaatii sitä, että vanhus asetetaan keskiöön, jolloin asenteet ja ajattelu on saatava asiakaslähtöisiksi tai vielä mieluummin ihmislähtöisiksi. ”Tarvitsemme minimisuositukset pitkäaikaishoitoon, mutta mitoitus ei kuitenkaan yksin ratkaise hoidon laatua eikä sen nostaminen välttämättä paranna hoidon laatua. Tutkimukset osoittavat, että hyvä laatu syntyy ennen kaikkea taitavasta ja osaavasta toiminnasta”, muistuttaa Valvanne.

Laaturyhmän työ alkaa toukokuussa

Laaturyhmän työ etenee kahdella tavalla: Arvioimalla Esperin yksiköitä sekä tekemällä laajan sidosryhmäkyselyn kansallisten hoivakriteerien tarpeista ja tavoitteista. Ryhmän toimintaa koordinoi ja edistää erillinen projektipäällikkö.

Valvanne on tyytyväinen ryhmän vahvistuvaan kokoonpanoon: ”Juhalla [Hänninen] on selkeät näkemykset siitä, miten elämän viimeisten vuosien hoitoa tulee maassamme kehittää, Riitta [Räsänen] taas on opettanut, valmentanut sekä kouluttanut hoiva-alan ammattilaisia ja esimiehiä vuosia. Hän on myös tutkinut hoivan laatua ja johtamista.”

Riitta Räsänen aikoo keskittyä Laaturyhmässä laadun moniulotteisuuden ja kaikkien toimijatahojen –ja tasojen vastuun varmistamiseen. ”Laatu toteutuu vain hyvällä yhteistyöllä. Resursseja ei ole hukattavaksi ja uusien resurssien määrä ja sisältö on harkittava tarkkaan. Ammattityön ja johtamisen laatuvajeet on tunnistettava ja niihin on puututtava ja eettiset periaatteet kirkastettava”, Räsänen luettelee.

Juha Hännisen mukaan elämän viimeisten vuosien kehittämiseksi Esperissä tulee selvittää muun muassa nykyisen saattohoito- ja lääkekoulutuksen tilanne, saattohoidon hoitajamitoitus, lääkärin tapaamiset ja sairaalakäynnit sekä kipulääkityksen käyttö. Näiden perusteella tehdään arvio tarvittavasta koulutuksesta ja konsultaatiotuesta. ”Hyvä ja arvokas kuolema on voitava taata myös hoivakodissa. Se vaatii muun muassa toimintakäytäntöjen, henkilöstön osaamisen ja resursoinnin sekä tilojen ja välineiden uudelleen arviointia. Oma osaamiseni on elämän lopun hoidossa ja tämän parantamiseen keskityn myös Esperin Laaturyhmässä,” avaa Hänninen mukaantulonsa syitä.

Henkilöstön näkemyksiä ryhmässä edustaa yksi Esperin omista hoitajista, joka vie vastaavasti terveisiä ryhmästä kentälle ja takaa osaltaan sen, että Laaturyhmän tekeminen on koko ajan avointa ja tapahtuu yhteistyössä henkilöstön kanssa. ”Ryhmä alkaa olla kasassa ja edustaa mielestämme hyvin sitä osaamista, mitä hoiva-asumisessa tarvitaan. Henkilöstöjäsenen myötä myös hoivatyön tekijöiden ääni tulee aidosti esille. Nyt tämä työ pääsee toden teolla vauhtiin!”, iloitsevat Esperin vt. toimitusjohtaja Heini Pirttijärvi sekä laatu- ja kehitysjohtaja Arne Köhler.

Laaturyhmän viimeinen asiantuntijajäsen vahvistetaan kesäkuussa. Työn on tarkoitus valmistua vuoden 2020 tammikuussa ja työryhmän johtopäätökset luovutetaan myös päättäjille ja virkamiehille.

Tilaa