Eläkevakuutusyhtiö Etera postittaa yli 50 000 ansiotyöluetteloa: Oikeat työsuhdetiedot takaavat oikean suuruisen eläkkeen

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera lähettää maaliskuussa noin 50 000 työsuhderekisteriotetta LEL- ja TaEL-työeläkevakuutuksien piiriin kuuluville työntekijöille tarkistettaviksi. Vuodesta 2008 alkaen ansiotyöluettelojakelu muuttuu vuosittaiseksi. Silloin voimassa olevan uuden TyEL-työeläkelain mukaan jokainen 18–67-vuotias saa kerran vuodessa ansiotyöluettelon eläkeyhtiöstään. ”Vuosittaisella rekisterijakelulla pyritään kannustamaan työntekijöitä tarkistamaan työsuhdetietonsa säännöllisesti. Näin varmistetaan se, ettei tiedoissa ole virheitä vaan kaikki ansiot tulevat mukaan eläkkeeseen. Kunnossa olevan rekisterin perusteella voidaan eläke myöntää nopeasti ja oikean suuruisena ", Eteran eläkepalvelupäällikkö Margareta Kaukonen painottaa.

Tänä vuonna ansiotyöluettelon saavat vuosina 1947, -52, -57, -62, -67 ja -72 syntyneet Eteran asiakkaat. Ansiotyöluettelosta selviävät vakuutetun kaikki työ- ja palvelusuhteet sekä palkat, kuten myös yrittäjätoimintaa koskevat tiedot. Rekisteriotteen mukana on ohjeet siitä, miten mahdollisista puutteista ilmoitetaan Eteralle. Ansiotyöluettelon mukana Eteran vakuutetut saavat eläkearvion. Arvion pohjana on tilanne, jossa työntekijä jäisi eläkkeelle arvion laskentapäivänä. Ansiotiedot kannattaa tarkistaa jo nyt Palkanmaksun yhteydessä työntekijän palkasta pidätetään eläkemaksu. Työsuhderekisteriotteen puutteet voivat olla osoitus siitä, että palkanmaksaja ei kuitenkaan ole huolehtinut työntekijän työeläketurvasta. Työntekijä on oikeutettu eläketurvaan, vaikka työnantaja olisi laiminlyönyt vakuuttamisvelvollisuutensa. Ansiotyöluettelon tiedot voidaan myös korjata vaikka työnantaja olisi lopettanut jo toimintansa. ”Kannattaa kuitenkin tehdä tarkistukset mahdollisimman pian, koska yli viisi vuotta vanhoista työsuhteista selvitykset on hankittava itse. Nyt toimimalla ehtii saada tietonsa kuntoon ennen vuonna 2008 alkavia massajakeluita ”, Eteran työsuhderekisterien oikaisuasioista vastaava tiiminvetäjä Virpi Levan toteaa. Ansiotyöluettelonsa voi myös milloin tahansa käydä tarkistamassa osoitteessa www.etera.fi, Verkkopalvelut, Ansiotyöluettelo tai www.tyoelake.fi. Palveluun kirjaudutaan pankkien verkkopalvelutunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla. Halutessaan luettelon voi tilata Eterasta. Uusi eläkelaki TyEL voimaan 2007 Eteran asiakkaita ovat LEL- ja TaEL-lakien mukaan vakuutettavat työntekijät. LEL-eläketurvan piiriin kuuluvat rakennus- metsä-, maatalous- ja satama-alan työsuhteet. TaEL-laki taas liittyy erilaisiin taiteilija-ammatteihin sekä yksityisalojen pätkätöihin. Vuoden 2007 alusta poistuvat erilliset työeläkelait ja voimaan tulee uusi TyEL-laki. Ensi vuoden alusta Eterassa hoituvat kaikki työeläke- ja yrittäjävakuutukset. Eteralla on tällä hetkellä vakuutettuja 311 000 ja se maksaa eläkettä 156 300 eläkkeensaajalle. www.etera.fi

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Liitteet & linkit