Eläkevakuutusyhtiö Eteran alkuvuosi 2006: Vakuutusmaksutulo vahvassa 11 prosentin kasvussa

• Vakuutusmaksutuloa saatiin 329 milj. €, kasvua 11 % • Sijoituksia oli käyvin arvoin 5 456 milj. €, sijoitukset tuottivat 0,4 % • Eläkkeitä ja kuntoutuskuluja maksettiin 411 milj. €, kasvua 4 % • Vakavaraisuusaste oli 26,0 % ja vakavaraisuusasema 2,2

Talous on kasvanut alkuvuoden voimakkaasti LEL- ja TaEL-aloilla. Etera sai vakuutusmaksutuloa 329,1 miljoonaa euroa ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Nousua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 11,0 prosenttia. LEL-aloista voimakkainta kasvu oli rakennusalalla: palkkasumma kasvoi 11,7 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. LEL-alojen osuus alkuvuoden 1 516,9 miljoonan euron palkkasummasta oli 1 168,7 miljoonaa euroa (1 062,0 milj. € v. 2005) ja TaEL:n 348,2 miljoonaa euroa (308,5 milj. € v. 2005). Kaiken kaikkiaan LEL-palkkasumma kasvoi 10,0 prosenttia ja TaEL-palkkasumma 12,9 prosenttia. ”Osakemarkkinoiden vuoristorata ja joukkovelkakirjasijoituksiin vaikuttava korkojen normalisoituminen tekivät alkuvuodesta sijoitusmielessä haastavan. Eteralle kertyi sijoitustuottoa 0,4 prosenttia. Osakkeiden, erityisesti Eteran salkussa painotettujen kotimaisten osakkeiden tuotossa, päästiin hyvälle 3,2 prosentin tasolle”, kuvailee Eteran toimitusjohtaja Kalevi Hemilä vuoden 2006 alkupuoliskoa. Kesäkuun lopussa Eteralla oli sijoituksia käyvin arvoin 5 455,6 miljoonaa euroa (5 260 milj. € v. 2005). Osakkeita ja osuuksia oli kesäkuun lopussa käyvin arvoin 1 943 miljoonaa euroa, mikä oli 36 prosenttia Eteran koko sijoitussalkusta. Tuotto oli 3,2 prosenttia. Kiinteistösijoituksia oli kesäkuun lopussa käyvin arvoin 557 miljoonaa, ja ne tuottivat alkuvuonna 2,9 prosenttia. Kiinteistösijoitusten osuus koko salkusta oli 10 prosenttia. Joukkolainojen (2 680 milj. €) tuotto oli alkuvuonna - 2,2 prosenttia ja osuus Eteran kaikista sijoituksista 49 prosenttia. Lainat (155 milj. €) tuottivat alkuvuonna 2,5 prosenttia. Niiden osuus sijoitussalkusta oli kolme prosenttia. Muiden rahoitusmarkkinavälineiden ja talletusten (121 milj. €) tuotto oli 1,3 prosenttia. Niiden osuus Eteran kaikista sijoituksista oli kaksi prosenttia. ”Työeläkeyhtiön sijoitustoiminta on hyvin pitkäjänteistä. Pitkän aikavälin tuotot ovat Eterassa varsin hyvällä tasolla. Niin myös vakavaraisuus”, toteaa Eteran uusi (8.8.2006) sijoitusjohtaja Mika Pesonen. Eteran toiminta laajenee vuoden 2007 alusta Etera vastaa vielä vuoden 2006 ajan ainoana eläkevakuutusyhtiönä LEL- ja TaEL-alojen työeläkevakuutuksista. Vuoden 2007 alusta Etera vakuuttaa kaikkien yksityisalojen työntekijöitä uuden työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan. Ensi vuoden alusta Etera tarjoaa myös yrittäjävakuutuksia. LEL:n mukaan vakuutetaan rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-alojen työntekijät. TaEL-vakuutus koskee taiteilija-ammatteja ja yksityisalojen lyhyitä työsuhteita. Eteralla oli kesäkuun lopussa 29 000 vakinaista asiakasyritystä. Tämän lisäksi tilapäisesti vakuutusmaksuja maksoi alkuvuonna 36 000 asiakasta. LEL-alojen vakuutettuja työntekijöitä oli alkuvuonna 130 000 ja TaEL:n 85 000. Eläkkeensaajia Eteralla oli kesäkuun lopussa 167 800. Vakavaraisuus oli hyvä Eteran vastuuvelka eli tulevien eläkkeiden maksamiseen varattu rahamäärä oli kesäkuun lopussa 5 285 miljoonaa euroa, josta TaEL:n osuus oli 363 miljoonaa euroa eli seitsemän prosenttia. Vastuuvelka kasvoi edellisvuodesta 439 miljoonaa euroa eli yhdeksän prosenttia. Toimintapääoma oli kesäkuun lopussa 1 141 miljoonaa euroa (1 182 milj.€ v. 2005). Toimintapääoma on se osa varallisuudesta, jota ei ole varattu varsinaisen eläkevastuun katteeksi. Se toimii sijoitustoiminnan riskipuskurina. Toimintapääoma oli 26,0 prosenttia vakavaraisuuden laskennassa käytetystä vastuuvelasta (vakavaraisuusaste). Vakavaraisuusasemaa kuvaava suhdeluku oli 2,2 eli vakavaraisuus oli tavoitevyöhykkeellä. Eteran vakavaraisuus oli hyvä. Eläkehakemukset vähentyneet Eteralla oli kesäkuun lopussa 167 800 eläkkeensaajaa. Eläkkeitä ja kuntoutuskuluja maksettiin alkuvuonna 411 miljoonaa euroa, mikä oli neljä prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Tuolloin eläke- ja kuntoutuskulut olivat 396 miljoonaa euroa. Uusia eläkehakemuksia tuli alkuvuonna 6 314. Alkuvuonna myönnetyistä eläkkeistä LEL-eläkkeitä oli 3 782 ja TaEL-eläkkeitä 617. Uusista LEL- ja TaEL-eläkkeistä 33 prosenttia oli työkyvyttömyyseläkkeitä, 21 prosenttia vanhuuseläkkeitä, 14 prosenttia työttömyyseläkkeitä ja 22 prosenttia perhe-eläkkeitä. Kuntoutusraha myönnettiin 402 ja osa-aikaeläke 35 henkilölle. Vastuunjakokorvauksia yhteisesti kustannettavista eläkkeistä Etera sai alkuvuonna 111 miljoonaa euroa (112 milj. € v. 2005). Kokonaisliikekulut kasvoivat suunnitelmallisesti Eteran toimintaa on kehitetty voimakkaasti, kun yhtiössä on valmistauduttu ensi vuoden alussa muuttuvaan työeläkelainsäädäntöön ja kilpailun avautumiseen markkinoilla. Eteran kokonaisliikekulut olivat kesäkuun lopussa 15 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuodesta oli 17,2 prosenttia. Eterassa työskenteli kesäkuun lopussa 429 henkilöä. Tulevaisuuden näkymät ovat valoisat Eteran toimintaympäristö muuttuu vuoden 2007 alussa lainmuutosten myötä. Toiminnan laajeneminen kaikkien toimialojen sekä yrittäjien vakuuttamiseen on luonteva jatko yhtiön yli 40-vuotiselle toiminnalle. Eteran tulos on yhteydessä yleiseen talouden kehitykseen. Elinkeinoelämän suhdanteet ovat positiiviset. Vakuutusmaksutuloa Etera arvioi saavansa noin 730 miljoonaa euroa vuonna 2006. Markkinatilanteen rauhoittuminen kesän aikana lisää uskoa siihen, että myös sijoitustuotot osake- ja korkomarkkinoilla nousevat maltillisesti loppuvuoden aikana. Etera julkaisee vuoden 2006 tilinpäätöstietonsa maaliskuussa 2007.

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.