Etelä-Pohjanmaalle maksettiin LEL- ja TaEL-eläkkeitä viime vuonna 24 miljoonaa euroa

Etelä-Pohjanmaalla on noin 5 460 eläkkeensaajaa, joille viime vuonna maksettiin LEL- ja TaEL-eläkkeitä yhteensä 23,7 miljoonaa euroa. LEL- ja TaEL-eläkkeitä ja kuntoutuskuluja maksettiin koko maassa vuonna 2004 yhteensä 772 miljoonaa euroa. Kasvua oli 3 prosenttia. Etera sai 248 miljoonaa euroa vastuunjakokorvauksia yhteisesti kustannettavista eläkkeistä. Uusia LEL- ja TaEL-eläkkeitä myönnettiin 9 626 kappaletta. Ne vähenivät 20 prosenttia edellisvuodesta. Etelä-Pohjanmaan LEL-vakuutusmaksutulo oli viime vuonna lähes 18 miljoonaa euroa LEL-maksutulo kasvoi noin 3 prosenttia viime vuodesta. Kasvu oli selvästi vähäisempää kuin koko maassa. Etelä-Pohjanmaan alueelta saatiin LEL-alojen eli rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-alan vakuutusmaksutuloa noin 17,6 miljoonaa euroa vuoden 2004 aikana. Vuonna 2003 LEL-maksutuloa kertyi noin 17,1 miljoonaa euroa. Noin 63 prosenttia Etelä-Pohjanmaan LEL-maksutulosta tuli rakennusalalta, noin 24 prosenttia maatalousalalta ja noin 13 prosenttia metsäalalta. Rakennusalan osuus maksutulosta laski 2 prosenttia. Maatalousalan osuus maksutulosta pysyi samana. Metsäalan osuus puolestaan nousi prosentin. TaEL-vakuutusmaksutulo kasvoi Etelä-Pohjanmaalla 15 prosenttia edellisvuodesta. TaEL-vakuutusmaksutuloa kertyi Etelä-Pohjanmaalta viime vuonna noin 2,4 miljoonaa euroa, kun edellisvuonna maksutuloa saatiin noin 2,1 miljoonaa euroa. Koko maasta LEL- ja TaEL-vakuutusmaksutuloa kertyi viime vuonna yhteensä 636 miljoonaa euroa. Maksutulo kasvoi 10 prosenttia edellisvuodesta. Eteralla oli menestyksekäs vuosi ”Eteran ensimmäinen kokonainen toimintavuosi oli menestyksekäs. Saavutimme erittäin hyvät tulokset sekä vakuutus- että sijoitustoiminnassa”, luonnehtii Eteran toimitusjohtaja Lauri Koivusalo. Eteran 4,9 miljardin euron sijoitukset tuottivat 8,7 prosenttia. Tulos oli eläkeyhtiöistä paras. Kalevi Hemilä aloitti työt Eterassa Maatalous- ja metsätieteiden tohtori Kalevi Hemilä aloitti Eterassa 1.4.2005 varatoimitusjohtajana ja ottaa toimitusjohtajan tehtävät vastaan 1.1.2006 lukien Lauri Koivusalon jäädessä eläkkeelle. Lisätietoja: Alueyksikkö, yksikön päällikkö Mikko Nevalainen, p. 010 553 3797 tai 040 502 4613 mikko.nevalainen@etera.fi, www.etera.fi Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera on uudistuva eläketurvan osaaja. Hoidamme ainoana työeläkevakuutusyhtiönä LEL- ja TaEL-eläkevakuutusta, kunnes työeläkelait TEL, LEL ja TaEL vuonna 2007 yhdistetään yksityisalojen työeläkelaiksi, ja kilpailu avautuu. LEL:n mukaan saavat työeläkkeensä rakennus, metsä-, maatalous- ja satama-alojen työntekijät. TaEL:n mukaan vakuutetaan taiteilija-ammattien lisäksi yksityisalojen lyhyet työsuhteet. Eteran maksutulo oli 636 miljoonaa euroa vuonna 2004. Lue lisää kotisivuiltamme www.etera.fi.

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Liitteet & linkit