Etelä-Pohjanmaan LEL -vakuutusmaksutulo oli alkuvuonna yli 7 miljoonaa euroa

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Viestintä / Tiina Mikkonen p. 010 553 3410 LEL-Työeläkekassa muuttui Eteraksi Etelä-Pohjanmaan LEL -vakuutusmaksutulo oli alkuvuonna yli 7 miljoonaa euroa Etelä-Pohjanmaan LEL-maksutulo säilyi lähes ennallaan viime vuoteen verrattuna, ja koko maassa LEL-maksutulo kasvoi 3 prosenttia. Etelä- Pohjanmaan alueelta saatiin LEL- alojen eli rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-alojen vakuutusmaksutuloa yhteensä yli 7,2 milj. euroa vuoden 2003 tammi-kesäkuun välisenä aikana. Vuonna 2002 vastaavalta ajanjaksolta kertyi LEL-maksutuloa noin 7,0 milj. euroa. Noin 66 prosenttia Etelä-Pohjanmaan LEL-maksutuloista tuli rakennusalalta ja noin 21 prosenttia maatalousalalta. Rakennusalan vakuutusmaksutuloa kertyi lähes yhtä paljon kuin edellisenä vuonna. Myös maatalousalan maksutulo säilyi lähes ennallaan. Koko vuodelta 2002 LEL-vakuutusmaksutuloa saatiin Etelä-Pohjanmaalla noin 16 milj. euroa. LEL-eläkkeitä maksettiin Etelä-Pohjanmaalla vuonna 2002 noin 23 milj. euroa. Lukumääräisesti eläkkeitä maksettiin 5 622 kappaletta. Eläkkeistä 47 prosenttia oli vanhuuseläkkeitä, 25perhe- eläkkeittä, 23työkyvyttömyyseläkkeitä ja työttömyyseläkkeitä noin 5 prosenttia. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera aloitti toimintansa LEL Työeläkekassa on muuttunut lakisääteisestä työeläkelaitoksesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi 1. heinäkuuta 2003. Uusi nimi on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera. Yhtiö on rekisteröity kaupparekisteriin ja Etera on saanut toimiluvan valtioneuvostolta. Työeläkelakien yhdistyessä 2006 tai 2007 Etera siirtyy avoimille markkinoille muiden työeläkeyhtiöiden joukkoon. Koko maan maksutulo kasvoi alkuvuonna 3 % Vuoden 2003 tammi- ja kesäkuun välisenä aikana Etera sai vakuutusmaksutuloa koko maasta hieman yli 205 milj. euroa, mikä on noin 3 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla. Eteralla on noin 16 500 rekisteröityä asiakasyritystä. Tilapäisesti vakuutusmaksuja maksaa 40 000 asiakasta. Eteran osuus koko yksityisen työeläkejärjestelmän maksutulosta on noin 6 prosenttia. LEL-vakuutusmaksuprosentti vuonna 2003 on 22,2 %. Työntekijän eläkemaksu on tänä vuonna 4,6 prosenttia ja työnantajan osuus 17,6 %. TaEL-maksutuloa kertyi Etelä-Pohjanmaalla alkuvuonna yli 940 000 euroa Etera hoitaa myös TaEL:n eli Taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaista eläketurvaa. TaEL:n mukaan vakuutetaan taiteilija-ammattien lisäksi nykyään myös kaikki yksityisen sektorin alle kuukauden pituiset työsuhteet sekä ne työt, joissa palkkatulo jää alle TEL-rajan (224, 22 euroa / kk vuonna 2003). Myös kaikki kotitalouksien teettämä työ vakuutetaan TaEL:ssa lukuun ottamatta LEL- alojen töitä. TaEL-eläkekassan vakuutusmaksutulo kasvoi Etelä-Pohjanmaalla 12 prosenttia. TaEL-vakuutusmaksutuloa saatiin tämän vuoden tammi- kesäkuussa yli 940 000 euroa, kun viime vuoden alkupuoliskolla maksutuloa saatiin noin 840 000 euroa. TaEL-maksutulo voimakkaassa kasvussa Koko Suomesta TaEL-vakuutusmaksutuloa kertyi vuoden 2003 alkupuoliskolla 47 milj. euroa, mikä oli noin 12 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. TaEL:n piirissä oli vuoden 2002 lopussa 107 000 vakuutettua. TaEL-maksuja tilitti vakinaisesti 12 000 työnantajaa. Vuonna 2003 TaEL-vakuutusmaksuprosentti on 17,8 %. Työnantajan osuus on 13,2 % ja työntekijän eläkemaksu on 4,6 %. Lisätietoja: Alueosaston osastopäällikkö Mikko Nevalainen p. 010 553 3728 tai 040 502 4613 mikko.nevalainen@etera.fi www.etera.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/04/20030904BIT00260/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/04/20030904BIT00260/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.