Etelä-Savon LEL -vakuutusmaksutulo oli alkuvuonna yli 6,6 miljoonaa euroa

LEL Työeläkekassa muuttui Eteraksi Etelä-Savon LEL -vakuutusmaksutulo oli alkuvuonna yli 6,6 miljoonaa euroa Etelä-Savon LEL- maksutulo kasvoi vuoden 2003 ensimmäisellä puoliskolla 4 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Koko maassa LEL-maksutulo kasvoi 3 prosenttia. Etelä-Savon alueelta saatiin LEL- alojen eli rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-alojen vakuutusmaksutuloa yhteensä noin 6,6 milj. euroa vuoden 2003 tammi- kesäkuun välisenä aikana. Vuonna 2002 vastaavana ajankohtana LEL- maksutuloa kertyi Etelä-Savossa noin 6,35 milj. euroa. Noin 56 prosenttia Etelä-Savon LEL-maksutuloista tuli rakennusalalta, noin 28 prosenttia metsäalalta ja 16 prosenttia maatalousalalta. Rakennusalan vakuutusmaksutulo kasvoi noin kaksi prosenttia ja metsäalan maksutuloa oli noin prosentti enemmän edellisvuoteen verrattuna. Koko vuodelta 2002 vakuutusmaksutuloa saatiin Etelä-Savossa noin 14,9 milj. euroa. LEL-eläkkeitä maksettiin Etelä-Savossa vuonna 2002 noin 33 milj. euroa. Lukumääräisesti eläkkeitä maksettiin Etelä-Savoon 7 674 kappaletta. Vanhuuseläkkeitä oli eläkkeistä 47 prosenttia, työkyvyttömyyseläkkeitä 22, perhe-eläkkeittä 26 ja työttömyyseläkkeitä 5 prosenttia. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera aloitti toimintansa LEL Työeläkekassa on muuttunut lakisääteisestä työeläkelaitoksesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi 1. heinäkuuta 2003. Uusi nimi on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera. Yhtiö on rekisteröity kaupparekisteriin ja Etera on saanut toimiluvan valtioneuvostolta. Työeläkelakien yhdistyessä 2006 tai 2007 Etera siirtyy avoimille markkinoille muiden työeläkeyhtiöiden joukkoon. Koko maan maksutulo kasvoi alkuvuonna 3 % Vuoden 2003 tammi- ja toukokuun välisenä aikana Etera sai vakuutusmaksutuloa koko maasta hieman yli 205 milj. euroa. Maksutulo kasvoi noin 3 prosenttia edellisvuodesta. Eteralla on noin 16 500 rekisteröityä asiakasyritystä. Tilapäisesti vakuutusmaksuja maksaa 40 000 asiakasta. Eteran osuus koko yksityisen työeläkejärjestelmän maksutulosta on noin 6 prosenttia. LEL-vakuutusmaksuprosentti vuonna 2003 on 22,2 %. Työntekijän eläkemaksu on tänä vuonna 4,6 prosenttia ja työnantajan osuus 17,6 %. TaEL-maksutuloa kertyi Etelä-Savosta alkuvuonna noin 840 000 euroa Etera hoitaa myös TaEL:n eli Taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaista eläketurvaa. TaEL:n mukaan vakuutetaan taiteilija-ammattien lisäksi nykyään myös kaikki yksityisen sektorin alle kuukauden pituiset työsuhteet sekä ne työt, joissa palkkatulo jää alle TEL-rajan (224, 22 euroa / kk vuonna 2003). Myös kaikki kotitalouksien teettämä työ vakuutetaan TaEL:ssa lukuun ottamatta LEL- alojen töitä. TaEL-eläkekassan vakuutusmaksutulo kasvoi Etelä-Savossa noin yhden prosentin. TaEL-vakuutusmaksutuloa saatiin Etelä-Savosta tämän vuoden tammi-kesäkuussa noin 840 000, kun viime vuoden alkupuoliskolla maksutuloa saatiin hieman yli 830 000 euroa. TaEL-maksutulo voimakkaassa kasvussa Koko Suomesta TaEL-vakuutusmaksutuloa kertyi vuoden 2003 alkupuoliskolla 47 milj. euroa, mikä oli noin 12 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. TaEL:n piirissä oli vuoden 2002 lopussa 107 000 vakuutettua. TaEL-maksuja tilitti vakinaisesti 12 000 työnantajaa. Vuonna 2003 TaEL-vakuutusmaksuprosentti on 17,8 %. Työnantajan osuus on 13,2 % ja työntekijän eläkemaksu on 4,6 %. Lisätietoja: Alueosaston osastopäällikkö Mikko Nevalainen p. 010 553 3728 tai 040 502 4613 mikko.nevalainen@etera.fi www.etera.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/10/20030910BIT00070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/10/20030910BIT00070/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.