Etelä-Savon LEL-vakuutusmaksutulo oli alkuvuonna 7,1 miljoonaa euroa

Etelä-Savon LEL-maksutulo kasvoi 7 prosenttia viime vuoden alkupuoliskoon verrattuna. LEL-alojen eli rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-alan vakuutusmaksutuloa kertyi alueella yhteensä 7,1 miljoonaa euroa vuoden 2005 tammi-kesäkuun aikana. Koko maassa vakuutusmaksut kasvoivat 4 prosenttia. Alkuvuonna 2004 Etelä-Savosta saatiin LEL-maksutuloa 6,7 miljoonaa euroa. 53 prosenttia Etelä-Savon LEL-maksutulosta tuli rakennusalalta, 31 prosenttia metsäalalta ja maatalousalalta 15 prosenttia. Rakennusalan maksutulon osuus kasvoi 6 prosenttia vuoden 2004 alkupuoliskoon verrattuna. Metsäalalla kasvu oli 9 prosenttia ja maatalousalalla 7 prosenttia. Vuoden 2005 tammi-kesäkuun aikana Etera sai vakuutusmaksutuloa koko maasta 236 miljoonaa euroa. Maksutulo kasvoi 4 prosenttia edellisvuodesta. TaEL-maksutuloa kertyi Etelä-Savosta alkuvuonna miljoona euroa TaEL-vakuutusmaksutulo kasvoi alkuvuonna Etelä-Savossa 12 prosenttia vuoden 2004 ensimmäiseen puoliskoon verrattuna. TaEL-vakuutusmaksutuloa saatiin Etelä-Savossa tämän vuoden tammi-kesäkuussa miljoona euroa, kun viime vuoden alkupuoliskolla maksutuloa kertyi noin 0,9 miljoonaa euroa. Koko Suomesta TaEL-vakuutusmaksutuloa kertyi vuoden 2005 alkupuoliskolla 60 miljoonaa euroa, mikä oli 12 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Eteran sijoitukset tuottivat alkuvuonna 6,7 %. Vuoden 2004 tammi-kesäkuun tuotto oli 3,3 %. Kesäkuun lopussa 2005 Eteralla oli sijoituksia käyvin arvoin 5,3 miljoonaa euroa. Lisätietoja: Alueyksikkö, yksikön päällikkö Mikko Nevalainen p. 010 553 3797 tai 040 502 4613 mikko.nevalainen@etera.fi, www.etera.fi Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera on uudistuva eläketurvan osaaja. Hoidamme ainoana työeläkevakuutusyhtiönä LEL- ja TaEL-eläkevakuutusta, kunnes työeläkelait TEL, LEL ja TaEL vuonna 2007 yhdistetään yksityisalojen työeläkelaiksi, ja markkinat avautuvat. LEL:n mukaan saavat työeläkkeensä rakennus, metsä-, maatalous- ja satama-alojen työntekijät. TaEL:n mukaan vakuutetaan taiteilija-ammattien lisäksi yksityisalojen lyhyet työsuhteet. Lue lisää kotisivuiltamme www.etera.fi.

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Liitteet & linkit