Etelä-Savoon maksettiin LEL- ja TaEL-eläkkeitä viime vuonna lähes 35 miljoonaa euroa

Etelä-Savossa on noin 7 600 eläkkeensaajaa, joille viime vuonna maksettiin LEL- ja TaEL-eläkkeitä yhteensä 34,6 miljoonaa euroa. LEL- ja TaEL-eläkkeitä ja kuntoutuskuluja maksettiin vuonna 2004 yhteensä 772 miljoonaa euroa. Kasvua oli 3 prosenttia. Etera sai 248 miljoonaa euroa vastuunjakokorvauksia yhteisesti kustannettavista eläkkeistä. Uusia LEL- ja TaEL-eläkkeitä myönnettiin 9 626 kappaletta. Ne vähenivät 20 prosenttia. Etelä-Savon LEL-vakuutusmaksutulo oli viime vuonna yli 15 miljoonaa euroa Etelä-Savon LEL-maksutulo pysyi vuonna 2004 ennallaan verrattuna edellisvuoteen. Etelä-Savon alueelta saatiin LEL-alojen eli rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-alan vakuutusmaksutuloa yhteensä noin 15,3 miljoonaa euroa vuonna 2004. Noin 54 prosenttia Etelä-Savon LEL-maksutulosta tuli rakennusalalta, noin 28 prosenttia metsäalalta ja noin 18 prosenttia maatalousalalta. Satama-alan maksutulon osuus oli prosentin. Rakennusalan vakuutusmaksutulon osuus laski noin 3 prosenttia edellisvuodesta. Metsäalan maksutulon osuus puolestaan kasvoi 3 prosenttia. Maatalousalan vakuutusmaksutulon osuus pysyi ennallaan ja satama-alan osuus laski noin 2 prosenttia. TaEL-vakuutusmaksutulo kasvoi Etelä-Savossa 5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Viime vuonna maksutuloa saatiin 2,1 miljoonaa euroa, kun edellisvuonna maksutulo oli noin 2,0 miljoonaa euroa. Koko maasta LEL- ja TaEL-vakuutusmaksutuloa kertyi viime vuonna yhteensä 636 miljoonaa euroa. Maksutulo kasvoi 10 prosenttia edellisvuodesta. Eteralla oli menestyksekäs vuosi ”Eteran ensimmäinen kokonainen toimintavuosi oli menestyksekäs. Saavutimme erittäin hyvät tulokset sekä vakuutus- että sijoitustoiminnassa”, luonnehtii Eteran toimitusjohtaja Lauri Koivusalo. Eteran 4,9 miljardin euron sijoitukset tuottivat 8,7 prosenttia. Tulos oli eläkeyhtiöistä paras. Kalevi Hemilä aloitti työt Eterassa Maatalous- ja metsätieteiden tohtori Kalevi Hemilä aloitti Eterassa 1.4.2005 varatoimitusjohtajana ja ottaa toimitusjohtajan tehtävät vastaan 1.1.2006 lukien Lauri Koivusalon jäädessä eläkkeelle. Lisätietoja: Alueyksikkö, yksikön päällikkö Mikko Nevalainen, p. 010 553 3797 tai 040 502 4613 mikko.nevalainen@etera.fi, www.etera.fi Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera on uudistuva eläketurvan osaaja. Hoidamme ainoana työeläkevakuutusyhtiönä LEL- ja TaEL-eläkevakuutusta, kunnes työeläkelait TEL, LEL ja TaEL vuonna 2007 yhdistetään yksityisalojen työeläkelaiksi, ja kilpailu avautuu. LEL:n mukaan saavat työeläkkeensä rakennus, metsä-, maatalous- ja satama-alojen työntekijät. TaEL:n mukaan vakuutetaan taiteilija-ammattien lisäksi yksityisalojen lyhyet työsuhteet. Eteran maksutulo oli 636 miljoonaa euroa vuonna 2004. Lue lisää kotisivuiltamme www.etera.fi.

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Liitteet & linkit