Etera selvittää LEL- ja TaEL-työntekijöiden työkykyä, terveyttä ja työoloja

18.4.2004 Etera selvittää LEL- ja TaEL-työntekijöiden työkykyä, terveyttä ja työoloja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera postittaa tällä viikolla LEL- ja TaEL-vakuutetuille työntekijöille sekä näiden alojen työnantajille kyselylomakkeen. Kyselyllä kartoitetaan työntekijöiden työkykyä, terveyttä ja työoloja. Tutkimustulokset valmistuvat vuonna 2005. Työkyky, terveys ja työolot (3T) -seurantatutkimuksen tavoitteena on hankkia säännöllisin väliajoin tutkimukseen perustuvaa luotettavaa, ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa LEL- ja TaEL-alojen työntekijöiden työterveyteen ja työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Tutkimustietoa voidaan käyttää myös näiden alojen työterveyshuollon ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. 3T-tutkimuksen kyselylomake postitetaan maaliskuussa 5 000 rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-alan sekä 2 500 TaEL-vakuutetulle työntekijälle. TaEL:n mukaan vakuutetaan taiteilija-ammattien lisäksi yksityisalojen lyhyet työsuhteet. Työntekijöiden lisäksi kysely lähetetään 1 500 työnantajalle LEL- ja TaEL-aloilla. Kyselyn kohderyhmä on poimittu satunnaisotannalla Eteran asiakasrekisteristä. Tutkimuksen tulokset julkistetaan vuonna 2005 Eteran tutkimuksia - sarjassa. Ensimmäinen 3T-tutkimus tehtiin vuonna 1998 ja toinen vuonna 2001. Lisätietoja: Tutkija Helena Rytkönen, 010 553 3319 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera hoitaa ainoana työeläkeyhtiönä LEL- ja TaEL-vakuutuksia, kunnes kilpailu avautuu TEL-, LEL- ja TaEL työeläkelakien yhdistyessä yksityisalojen työeläkelaiksi vuonna 2007. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/18/20040318BIT00090/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/18/20040318BIT00090/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.