ETERAN ENSIMMÄINEN YHTIÖKOKOUS VALITSI HALLINTONEUVOSTON

Viestintä/Riitta Heinonen riitta.heinonen@etera.fi www.etera.fi/uutiset julkaistavissa 29.10.2003 ETERAN ENSIMMÄINEN YHTIÖKOKOUS VALITSI HALLINTONEUVOSTON Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Eteran ensimmäinen, ylimääräinen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 29.10.2003 Helsingissä. Yhtiökokous valitsi hallintoneuvoston seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Hallintoneuvosto puolestaan valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Yhtiökokoukseen voivat osallistua vakuutuksenottajat ja heidän palveluksessaan olevien työntekijöiden edustajat sekä takuuosuuden omistajat. Hallintoneuvostoon kuuluu 20 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä. Eteran yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään puolet jäsenistä pitää olla työnantajia ja palkansaajia edustavien kuskusjärjestöjen valitsemia. Puheenjohtajat valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvosto valitsee yhtiön 12-jäsenisen hallituksen ja heidän varamiehensä. Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa. Hallintoneuvosto antaa lausuntonsa tilinpäätöksestä yhtiökokoukselle. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä ennen toukokuun loppua. Kokouksen tehtävänä on vahvistaa Eteran tilinpäätös. Hallintoneuvostoon valittiin seuraavat jäsenet: Työehtotoimitsija Markus Ainasoja, Rakennusliitto (varajäsen nuorisosihteeri Jani Pentti, Rakennusliitto), toimitusjohtaja Jan Heino, Metsähallitus, (toimitusjohtaja Jorma Toro, Yksityismetsätalouden Työnantajat), toimitusjohtaja Hannu Isotalo, Lujayhtiöt Oy (toimitusjohtaja Keijo Tervo, Rakennustoimisto K. Tervo Oy), lakimies Matti Koskinen, Kunta-alan ammattiliitto KTV (lakimies Keijo Karhumaa, Kunta-alan ammattiliitto KTV) johtaja Jukka Lahtinen NCC-Finland Oy (johtaja Esko Tulikoura, Oy Skanska Ab), toimitusjohtaja Pertti Lehtomäki (toimitusjohtaja Simo Kuittinen), aluepäällikkö Urho Peltonen, Rakennusliitto (aluetoimitsija Kari Lamberg, Rakennusliitto), puheenjohtaja Raimo Rannisto Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL, (sopimussihteeri Reijo Taipale, Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL), aluetoimitsija Heikki Seila, Rakennusliitto (kansainvälisten asioiden sihteeri Turo Bergman, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK), toimitusjohtaja Pertti Varakas, Rakva Oy (toimitusjohtaja Raimo T.A. Virtanen, RTA-yhtiöt Oy), Aiemmin mainitun säännön mukaan työnantajien ja palkansaajien keskusjärjestöjen nimeäminä jäseninä hallintoneuvostoon valittiin: Toimitusjohtaja Esa Haakana (toimitusjohtaja Hannu Lamminen), apulaisosastopäällikkö Matti Harjuniemi, Rakennusliitto (työehtotoimitsija Matti Korhonen, Rakennusliitto), hallintojohtaja Markku Houni UPM-Kymmene Oy (metsäpäällikkö Matti Karjula Stora Enso Metsä), lakimies Kalevi Hölttä, Puu- ja erityisalojen liitto (toimitsija Esko Hietanen, Puu- ja erityisalojen liitto), toimitusjohtaja Lasse Johansson, Rakennusosakeyhtiö Hartela Oy, (johtaja Ensio Hakkarainen, Rakennusteollisuus RT), toimitusjohtaja Hans Martin Finnsteve Oy, (toimitusjohtaja Juha Silvanto, Steveco Oy) , toimitusjohtaja Esko Murto, Huiskula Oy (toimitusjohtaja Olavi Järvenpää, ViherRengas Oy), tutkimussihteeri Hannes Köykkä, Rakennusliitto (työehtotoimitsija Kimmo Peltonen, Rakennusliitto), metsuri Pentti Palokangas, Puu- ja erityisalojen liitto (työehtosihteeri Aulis Nevalainen, Puu- ja erityisalojen liitto), toimitsija Ari Wallenius, Rakennusliitto (työehtotoimitsija Seppo Tirkkonen, Rakennusliitto). ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20031029BIT00750/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20031029BIT00750/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.