ETERAN HALLINTONEUVOSTO VALITSI HALLITUKSEN VUODEKSI 2006

Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Eteran hallintoneuvosto on kokouksessaan 24.11.2005 valinnut hallituksen jäsenet vuodeksi 2006. Kokouksessa valittiin myös hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Nykyisten Eteran hallituksen jäsenten toimikausi päättyy 31.12.2005. Uusi hallitus valittiin normaalin kahden vuoden kauden sijasta poikkeuksellisesti vain vuodeksi, vuoden 2007 alusta voimaan tuleviksi suunniteltujen muutosten vuoksi. Työeläkelainsäädännön muutosten tultua voimaan Etera vakuuttaa kaikkia yksityisiä työsuhteita ja yrittäjiä nykyisten LEL- ja TaEL-alojen sijaan. Tällöin myös työeläkevakuutusyhtiöistä annettua lainsäädäntöä tullaan soveltamaan kokonaisuudessaan Eteraan. Hallitus on Eteran keskeisin toimielin. Hallintoneuvosto valitsee enintään 16-jäsenisen hallituksen henkilökohtaisine varajäsenineen. Jäsenistä puolet on keskeisten työnantajia tai työntekijöitä edustavien keskusjärjestöjen ehdottamia. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitukseen tulivat valituiksi vuodeksi 2006: Puheenjohtaja Matti Harjuniemi, Rakennusliitto ry (varajäsenenään koulutus- ja työvoima-asiamies Hannu Koski, Rakennusliitto ry), liiketoimintajohtaja Lea Hartikainen, Sodexho Oy (asiantuntija Aulikki Leino, Elinkeinoelämän keskusliitto EK), hallintojohtaja Titu Järvenranta, Insinööriliitto IL ry (toimittaja Lauri Karvonen, Suomen Journalistiliitto), liittosihteeri Mauri Kivistö, Rakennusliitto ry (työehtotoimitsija Rauno Kurki, Rakennusliitto ry), koulutusjohtaja Markku Koponen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (sosiaalipoliittinen asiantuntija Vesa Rantahalvari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK), toimitusjohtaja Timo U. Korhonen, NCC Rakennus Oy (johtaja Tapio Kari, Rakennusteollisuus RT ry), työehtosihteeri Sakari Lepola, Puu- ja erityisalojen liitto ry (liittosihteeri Lauri Ainasto, Puu- ja erityisalojen liitto ry), varatoimitusjohtaja Esko Mäkelä, YIT-Yhtymä Oyj (toimitusjohtaja Terho Salo, Rakennusteollisuus RT ry), asiantuntija Mikko Nyyssölä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (asiantuntija Jyrki Hólmen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK), toimitusjohtaja Matti Peltola, Koneyrittäjien Liitto ry (johtaja Arto Tähtinen, Metsäteollisuus ry), liittosihteeri Juhani Salmela, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry (talouspäällikkö Marko Piirainen, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry), työmarkkinayksikön johtaja Markku Salomaa, STTK (ekonomisti Seppo Nevalainen, STTK), toimitusjohtaja Jouko Santala, Satamaoperaattorit ry (johtaja Kari Laaksonen, Satamaoperaattorit ry), ll puheenjohtaja Kyösti Suokas, Rakennusliitto ry (talouspäällikkö Markku Koskinen, Rakennusliitto ry), johtaja Matti Tukiainen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö ry (kehittämisjohtaja Eija Hietanen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö ry), toimitusjohtaja Veli-Matti Rekola, Maaseudun Työantajaliitto (maanviljelijä Kimmo Hovi, Hovin tila) Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja Yhtiöjärjestyksen mukaan hallintoneuvosto valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Eteran hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin toimitsija Ari Wallenius, Rakennusliitto ry ja varapuheenjohtajaksi toimitusjohtaja Lasse Johansson, Rakennusosakeyhtiö Hartela Oyj. Lisätiedot Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Eteran varatoimitusjohtaja Kalevi Hemilä, 010 553 3487 tai 0400 412 933 Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Eteran päälakimies Tuula Kallio, 010 553 3521 tai 040 587 1143 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera on vakavarainen, osaava ja uudistuva työeläkeyhtiö. Tuotamme hyvinvointia sekä luomme taloudellista turvaa vakuuttamillemme työntekijöille ja vakuutuksenottajille. Työeläkelainsäädännön muuttuessa vuoden 2007 alusta tarjontamme laajenee kaikkien alojen työeläke- ja yrittäjävakuutuksiin. Tällä hetkellä hoidamme ainoana työeläkevakuutusyhtiönä LEL- ja TaEL-eläkevakuutuksia. LEL:n mukaan saavat työeläkkeensä rakennus, metsä-, maatalous- ja satama-alojen työntekijät. TaEL:n mukaan vakuutetaan taiteilija-ammattien lisäksi yksityisalojen lyhyet työsuhteet. Tutustu toimintaamme www.etera.fi.

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Liitteet & linkit