ETERAN HALLINTONEUVOSTO VALITSI PUHEENJOHTAJAT JA HALLITUKSEN

Viestintä/Riitta Heinonen 3.12.2003 klo 14. jälkeen puh. 010 553 3404 tai 050 553 8409 ETERAN HALLINTONEUVOSTO VALITSI PUHEENJOHTAJAT JA HALLITUKSEN Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Eteran hallintoneuvosto valitsi ensimmäisessä kokouksessaan keskiviikkona 3. joulukuuta 2003 hallintoneuvoston puheenjohtajaksi aluetoimitsija Ari Walleniuksen Rakennusliitosta ja varapuheenjohtajaksi Rakennusosakeyhtiö Hartelan toimitusjohtaja Lasse Johanssonin. Eteran yhtiöjärjestyksen mukaan hallintoneuvosto valitsee 12-jäsenisen hallituksen ja heidän varamiehensä. Vähintään puolet jäsenistä pitää olla työnantajia ja palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen valitsemia. Puheenjohtajat valitaan vuodeksi kerrallaan. Etera aloitti keskinäisenä työeläkevakuutusyhtiönä toimintansa 1.7.2003. Se jatkaa lakisääteisenä toimineen työeläkelaitoksen, LEL Työeläkekassan tehtäviä. Etera on nykyisin viidenneksi suurin työeläkeyhtiö noin 470 miljoonan euron maksutulollaan. Etera hoitaa toistaiseksi ainoana työeläkeyhtiönä LEL- ja TaEL-eläketurvaa, kunnes työeläkelait vuonna 2007 yhdistetään yksityisalojen työeläkelaiksi TYEL:ksi. TaEL-eläkekassa on liittymässä Eteraan vuoden 2004 aikana. Vakuutettuja työntekijöitä LEL-aloilla työskentelee vakinaisemmin 170 000 ja TaEL-toimialoilla 100 000. Hallitukseen tulivat kaudelle 2004 - 2005 valituiksi: Sihteeri Lauri Ainasto, Puu- ja erityisalojen liitto (varajäsenenään osastopäällikkö Sakari Lepola, Puu- ja erityisalojen liitto), varatoimitusjohtaja Esko Mäkelä YIT-yhtymä Oyj (varajäsenenään toimitusjohtaja Timo U. Korhonen NCC Rakennus Oy), toimitusjohtaja Matti Peltola Koneyrittäjien Liitto ry (johtaja Arto Tähtinen, Metsäteollisuus ry), toimitusjohtaja Veli-Pekka Rekola, Maaseudun Työnantajaliitto (maanviljelijä Kimmo Hovi), liittosihteeri Juhani Salmela, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliito AKT (aluetoimitsija Marko Piirainen, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT), II puheenjohtaja Kyösti Suokas, Rakennusliitto (talouspäällikkö Markku Koskinen, Rakennusliitto). Aiemmin mainitun säännön mukaan työnantajien ja palkansaajien keskusjärjestöjen nimeäminä jäseninä hallitukseen valittiin: Puheenjohtaja Pekka Hynönen Rakennusliitto (varajäsenenään koulutus- ja työvoima-asiamies Hannu Koski Rakennusliitto), liittosihteeri Mauri Kivistö (työehtotoimitsija Rauno Kurki Rakennusliitto), varatuomari Mikko Nyyssölä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT (oikeustieteen kandidaatti Jyrki Hollmén, TT), toimitusjohtaja Terho Salo Rakennusteollisuus (johtaja Tapio Kari Rakennusteollisuus), toimitusjohtaja Jouko Santala, Satamaoperaattorit ry (johtaja Kari Laaksonen, Satamaoperaattorit), johtaja Matti Tukiainen, SAK ry (kehittämispäällikkö Eija Hietanen SAK ry). Lisätietoja toimitusjohtaja Lauri Koivusalo Etera, 010 553 3500 tai 050 594 2050 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/03/20031203BIT00580/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/03/20031203BIT00580/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.