Eteran tilinpäätös 2004: Sijoitustoiminta tuotti hyvin ja vakuutusmaksutulo kasvoi voimakkaasti

· Vakuutusmaksutulo nousi 636 miljoonaan euroon, kasvua 10 % · Sijoitustoiminnan tuotto 8,7 %, sijoituksia 4,9 miljardia euroa · Eläkkeitä ja kuntoutuskuluja maksettiin 772 miljoonaa euroa, kasvua 3 % · Vakavaraisuusaste 25,8 %, vakavaraisuusasema 2,78 · Kokonaistulos kasvoi 219 miljoonaan euroon (122 milj. euroa v. 2003)

Eläkevakuutusyhtiö Eteran vuosi 2004 oli menestyksekäs. Yhtiön toiminnan kehittäminen jatkui voimakkaana ja asiakassuhteet vahvistuivat. Sijoitustoiminta tuotti hyvin. Yhtiön kokonaistulosta voidaan pitää hyvänä. "Eteran ensimmäinen, kokonainen toimintavuosi oli hyvä. Saavutimme erittäin hyvät tulokset sekä vakuutus- että sijoitustoiminnassa", luonnehti Eteran toimitusjohtaja Lauri Koivusalo. Eteran kokonaistulos oli 219 miljoonaa euroa (122 milj. euroa v. 2003). Kokonaistulos koostuu varsinaisen vakuutustoiminnan tuloksesta ja sijoitustoiminnan tuloksesta. Kokonaistulos muodostui vuonna 2004 pääosin sijoitustoiminnan hyvästä tuloksesta, mikä oli 213 miljoonaa euroa. Myös vakuutustoiminnan tulos oli positiivinen. Etera vastaa ainoana eläkevakuutusyhtiönä LEL- ja TaEL-alojen työeläkevakuutuksesta. LEL:n mukaan vakuutetaan rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-alojen työntekijät. TaEL-vakuutus koskee taiteilija-ammatteja ja yksityisalojen lyhyitä työsuhteita. Vakuutettuja työntekijöitä LEL:ssa oli 152 000 ja TaEL:ssa 102 000. Eläkkeensaajia oli vuoden lopussa 153 806. Etera aloitti toimintansa keskinäisenä työeläkevakuutusyhtiönä 1.7.2003 LEL Työeläkekassan jälkeen. Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassa (TaEL-eläkekassa) sulautui Eteraan 30.6.2004. Vakuutusmaksutulo kasvoi 10 % Etera sai LEL- ja TaEL-vakuutusmaksutuloa yhteensä 636 miljoonaa euroa. Maksutulo kasvoi 10 % edellisvuodesta. LEL-vakuutusmaksu oli 22,4 % ja TaEL-vakuutusmaksuprosentti 18,6. Eteran toimialoilla talous kasvoi voimakkaasti. LEL-alojen palkkasumma nousi 2 381 miljoonaan euroon ja kasvoi 8 %. TaEL-aloilla palkkasumma kohosi 612 miljoonaan euroon. Kasvua oli 9 %. Rakennusalan osuus oli 72 % koko palkkasummasta. Sijoitukset tuottivat 8,7 % Eteran sijoitustoiminnan aika- ja rahapainotettu tuotto oli 8,7 prosenttia (7,0 % v. 2003). Sijoituksia oli vuoden lopussa käyvin arvoin 4 887 miljoonaa euroa (4 205 milj. euroa v. 2003). ”Kaikki sijoituslajit tuottivat hyvin, mutta paras tuotto, liki neljätoista prosenttia, saatiin osakesijoituksilla”, kommentoi Koivusalo. Osakkeita ja osuuksia ilman korkorahastosijoituksia oli vuoden lopussa1 341 miljoonaa euroa, mikä oli 25 % kaikista sijoituksista. Pohjoismaisia, lähinnä suomalaisia osakesijoituksia oli 40 %. Niiden osuus laski edellisvuodesta 5 prosenttiyksikköä. Muiden eurooppalaisten osakesijoitusten osuus oli 24 %, Pohjois-Amerikan 21 %, Tyynenmeren alueen sijoitusten osuus 11 % ja kehittyvien markkinoiden osuus 4 %. Joukkolainoja oli vuoden lopussa 52 % ja lainoja 3,7 % kaikista sijoituksista. Joukkolainojen rahapainotettu tuotto oli hyvä, 7,4 % (4,2 % v.2003). Lainojen rahapainotettu tuotto oli 5,7 %. Kiinteistösijoitukset tuottivat yli Kti-indeksin Kiinteistösijoitukset tuottivat käyvin arvoin 6,4 prosenttia (5,7 % v. 2003). Tuotto ylitti valmiiden kiinteistöjen tuottoa mittaavan Kti-indeksin tuottoprosentin, joka oli 5,6. Kiinteistösijoituksia oli tilivuoden lopussa käyvin arvoin 529 miljoonaa euroa, mikä oli 11 % sijoituksista. ”Eteran kiinteistösijoitukset sijaitsevat kaikki tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla. Suosimme uudisrakentamista, mikä tuo työpaikkoja rakennusalalle. Valtaosa kiinteistöistä on toimistotiloja”, sanoi Koivusalo. Eteralla on rakenteilla neljä kohdetta. Helsingin Kaartinkaupunkiin rakennetaan Kasarmiparkin pysäköintilaitosta, Espoon Keilalahteen Swing Life Science Centerin kolmatta vaihetta ja Espoon Leppävaaraan Kauppakeskus Sellon toista osaa sekä kauppakeskuksen yhteyteen tulevaa Hotelli Palace Selloa. Etera omistaa Sello-hankkeesta neljänneksen. Vastuuvelka kasvoi, vakavaraisuus oli hyvä Eteran vastuuvelka eli tulevien eläkkeiden maksamiseen varattu rahamäärä oli vuoden lopussa 4 619 miljoonaa euroa. Se kasvoi 13 % edellisvuodesta. TaEL:n osuus vastuuvelasta oli 274 miljoonaa euroa eli 6 %. Toimintapääoma oli vuoden lopussa 1 002 miljoonaa euroa (785 milj. euroa v. 2003) Toimintapääoma kuvaa sitä varallisuutta, jota ei ole varattu varsinaisen eläkevastuun katteeksi. Se toimii Eteran sijoitustoiminnan riskipuskurina. Toimintapääoma oli yhteensä 25,8 % (vakavaraisuusaste) vakavaraisuuden laskennassa käytetystä vastuuvelasta. Vakavaraisuusasemaa kuvaava suhdeluku oli 2,78 eli vakavaraisuus oli tavoitevyöhykkeellä. Eteran vakavaraisuusasema oli hyvä. Eläkkeitä maksettiin 772 milj. euroa 154 000 eläkkeensaajalle LEL- ja TaEL-eläkkeitä ja kuntoutuskuluja maksettiin vuonna 2004 yhteensä 772 miljoonaa euroa (746 milj. euroa v. 2003). Kasvua oli 3 %. Etera sai 248 miljoonaa euroa vastuunjakokorvauksia yhteisesti kustannettavista eläkkeistä (274 milj. euroa v. 2003). LEL- ja TaEL-eläkehakemuksia tehtiin 12 474. Ne vähenivät edellisvuodesta 14 prosenttia. Tähän vaikutti ns. viimeisen eläkelaitoksen periaate, joka siirsi julkisen sektorin eläkehakemukset Valtiokonttorin ja Kuntien eläkevakuutuksen ratkaistaviksi. Uusia LEL- ja TaEL-eläkkeitä myönnettiin koko vuonna yhteensä 9 626 kappaletta. Ne vähenivät 20 prosenttia. Kokonaisliikekulut pysyivät lähes ennallaan Eteran liikekulut kasvoivat maltillisesti, vain reilun prosentin. Kokonaisliikekulut olivat 35,3 miljoonaa euroa. Eterassa työskenteli keskimäärin 402 henkilöä. Lisätietoja: Toimitusjohtaja Lauri Koivusalo, puhelin 010 553 3500 tai 050 594 2010 Arvopaperijohtaja Ari Korhonen, puhelin 010 553 3218 tai 040 732 5355 Kiinteistöjohtaja Timo Sotavalta, puhelin 010 553 3637 tai 040 732 5577 Aktuaarijohtaja Pentti Tervola, puhelin 010 553 3323 tai 0400 505 618 Viestintäpäällikkö Riitta Heinonen, puhelin 010 553 3404 tai 050 553 8409 GRAAFIT OVAT ETERAN KOTISIVUILLA: www.etera.fi/mediapalvelu (sivun alareunassa)

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Liitteet & linkit