Eteran työhyvinvoinnin asiantuntija Sirpa Arffman: Työhyvinvointia kehitettävä yksityisellä hoiva-alalla

Hoiva-alalla itse työ, työkaverit ja suhde asiakkaaseen on koettu merkittävimmiksi työhyvinvoinnin tekijöiksi. ”Tämä pätee myös yksityisellä hoiva-alalla”, Eteran työhyvinvoinnin asiantuntija Sirpa Arffman kertoo. Arffman luennoi yksityisen hoiva-alan työhyvinvoinnista Kuopiossa järjestettävillä Terve Aikuinen –messuilla 27.−28.3.

Väestö vanhenee Suomessa ja sen myötä hoivapalveluiden kysyntä kasvaa. Yksityinen hoiva-ala työllistää muun muassa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisia, jotka työskentelevät vanhustenhuollossa, hoivakodeissa, lääkäriasemilla sekä erilaisissa avustajatehtävissä.

”Vaikka yksityisellä hoiva-alalla työskentelee ammattitaitoista väkeä, työhyvinvointiasiat ja lakisääteiset työsuojeluasiat voivat tulla esille usein uusina”, Arffman toteaa. Arffman kuvaa, että työeläkeyhtiöt tarjoavat monipuolista tukea tässäkin asiassa. Etera tukee asiakasyrityksiä esimerkiksi työhyvinvoinnin käynnistämisessä ja kehittämisessä. ”Aluksi kartoitamme työpaikan tilan ja tarpeet”. ”Meiltä saa tarvittaessa myös neuvontaa ammatilliseen kuntoutukseen liittyvissä asioissa”, Arffman sanoo.


Yksityinen hoiva-ala muutosten kourissa

Yksityinen hoiva-ala kasvaa nopeasti, osaamistarpeet muuttuvat ja uusia toimintamalleja otetaan käyttöön. Toimintamallien muutokset voivat olla työn tehostamista, palveluiden kehittämistä tai organisaatioon liittyviä muutoksia. Uudet toimintamallit vaativat osaamisen lisäksi vuorovaikutustaitoja ja liiketoimintaymmärrystä.

”Näiden lisäksi yksityisen hoiva-alan haasteita ovat henkilöstön vaihtuvuus ja rekrytointiongelmat”, Arffman kertoo. Yritysten tulisi huomioida myös uuden sukupolven työelämään mukanaan tuomat uudet ajattelutavat.


Osaaminen ja tyytyväisyys esimiestyöhön työhyvinvoinnin kulmakiviä

Yksityisen hoiva-alan työhyvinvointi noudattaa hyvin pitkälle valtakunnallisia sosiaali- ja terveysalan näkemyksiä. Pk-sektorille tyypillinen työtyytyväisyys, tyytyväisyys esimiestyöhön sekä työyhteisön hyvä ilmapiiri tukevat työssä jaksamista ja jatkamista. Vaikuttamismahdollisuudet koetaan kuitenkin vähäisiksi.

Tutkimusten mukaan yrittäjät suhtautuvat työhyvinvointiin myönteisesti. Kuitenkaan se ei näy toimenpiteinä, vaikka pitkällä aikavälillä yrittäjän työn kuormittavuus voi uhata koko yrityksen olemassaoloa. Yrittäjien haasteena on erityisesti osaamisen riittämättömyys. Yrittäjien työhyvinvontia tulisi edistää osaamisen kehittämisellä ja verkostoitumisen tukemisella. Työhyvinvoinnista on tullut viime aikoina suosittu aihe. Sitä ei tule kuitenkaan nähdä vain yksittäisinä tapahtumina tai hankkeina, vaan osana yrityksen strategiaa, kehittämistä ja arkijohtamista. ”Työhyvinvointia tulisi ajatella strategisena pääomana, josta on huolehdittava, kuten muistakin investoinneista”, Sirpa Arffman korostaa.


Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Liitteet & linkit