Eteran Työterveyspalkinto myönnettiin dosentti, ylilääkäri Panu Oksalle

Eteran Työterveyspalkinto 2005 on myönnetty dosentti, ylilääkäri Panu O k s a l l e Tampereen aluetyöterveyslaitoksesta. Palkinnon saamisen perusteena on Oksan ansiokas tutkimustoiminta rakennusalan työntekijöiden työterveyden parantamiseksi. Eteran työterveyspalkinto on suuruudeltaan 5 000 euroa. Palkinto luovutettiin Panu Oksalle 5. lokakuuta Etera Työterveyspäivä -tilaisuudessa, jonka aiheina olivat Työhyvinvointi ja tutkimus. Panu Oksa on yksi johtavista rakennusalan työterveyden tutkijoista ja vaikuttajista Suomessa. Hän on toiminut Tampereen aluetyöterveyslaitoksella vuodesta 1983, viime vuodet ylilääkärinä. Hänet nimitettiin työlääketieteen dosentiksi Tampereen yliopistoon v. 2004. Tampereen aluetyöterveyslaitos toimii rakennusalan työterveyshuoltoon erikoistuneena osaamiskeskuksena. Panu Oksa on julkaissut useita kymmeniä työperäisiin sairauksiin liittyviä julkaisuja kansainvälisillä arvostetuilla foorumeilla. Oksan tutkimustyön ja opetuksen painoalueet ovat olleet epäorgaanisten pölyjen, erityisesti asbestin aiheuttamat työperäiset hengitystiesairaudet sekä rakennusalan työterveysongelmat, rakentajien terveydentila ja työterveyshuolto. Hän on ollut mukana kehittämässä vuonna 2002 ilmestynyttä internet-julkaisua rakennusalan ammattikohtaisista työpaikkaselvityksistä (RATS). Kyseistä sivustoa tullaan kehittämään kattavaksi portaaliksi ja tietopankiksi rakennusalan työterveyteen liittyvistä asioista. Etera hoitaa vuosittain 260 000 LEL- ja TaEL-alojen työntekijän työeläketurvaa. Eläkkeensaajia Eteralla on noin 156 000. Heille maksetaan eläkkeitä arviolta 800 miljoonaa euroa vuonna 2005. Lisätiedot: Juhani Juntunen, ylilääkäri, Etera, puh. 010 553 3324 tai juhani.juntunen@etera.fi Panu Oksa, ylilääkäri, Tampereen aluetyöterveyslaitos, puh. 030 474 8654 tai panu.oksa@ttl.fi Tiedote ja Panu Oksan kuva löytyvät Eteran Internetsivuilta osoitteessa: www.etera.fi kohdasta Mediapalvelu/Tiedotteet

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Liitteet & linkit