ETERAN YHTIÖITTÄMISVUODEN KOKONAISTULOS 122 MILJOONAA EUROA VOITOLLINEN

TILINPÄÄTÖS 2003: JULKAISTAVISSA 10.3.2004 KLO 9. jälkeen ETERAN YHTIÖITTÄMISVUODEN KOKONAISTULOS 122 MILJOONAA EUROA VOITOLLINEN Eteran yhtiöitymisvuosi toi kasvua. Sijoitusten tuotto koheni 7 prosenttiin ja kokonaistulos kasvoi 122 miljoonaan euroon. Talous kasvoi rakennus-, maa-, metsä- ja satama-aloilla ja nosti LEL-alojen palkkasummaa 5,2 prosenttia 2200,7 miljoonaan euroon. Vakuutusmaksutuloa Etera sai 480 miljoonaa euroa. Eläkkeitä ja kuntoutusta Etera maksoi 3,6 prosenttia edellisvuotista enemmän noin 152 000 henkilölle yhteensä 731 miljoonaa euroa. Sijoitusomaisuuden markkina-arvo vuoden lopussa oli 4,2 miljardia euroa. Sijoitusten nettotuottoa kertyi 268 miljoonaa euroa. Vakavaraisuutta mittaava toimintapääoma oli 785 miljoonaa. Toimintapääoma oli 2,9- kertainen vakavaraisuusrajaan verrattuna. Uusi työeläkeyhtiö syntyi LEL Työeläkekassan yhtiömuoto muuttui 1.7.2003 lailla määritellystä työeläkekassasta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera valmistautuu yhtiöittämisellä ja toimintansa kehittämisellä työeläkelakien yhdistämisen ja alan markkinoiden avautumisen vaatimiin muutoksiin. Kun TEL-, LEL- ja TaEL-työeläkelait vuoden 2006 lopussa kumotaan, tilalle tulee uusi, yksityisen sektorin kaikkia palkansaajia koskeva eläkelaki. Silloin Etera voi vakuuttaa kaikkia toimialoja. Nykyisin Etera vastaa hoitosopimuksella myös TaEL-eläketurvasta. Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan on tarkoitus sulautua Eteraan 30.6.2004. Vakuutusmaksutulo oli 480 miljoonaa euroa Vakuutusmaksutulo kasvoi 7 prosenttia ja sitä kertyi LEL-aloilla kaikkiaan 480 (448 v.2002) miljoonaa euroa. Eteran osuus yksityisen työeläkejärjestelmän maksutulosta on noin 6 %. Eteralla oli vuoden lopussa vajaat 17 000 vakinaiseksi rekisteröityä asiakasyritystä. Satunnaisesti LEL-maksuja maksoi toimintavuonna vajaat 40 000 asiakasta. Vakuutusmaksuja maksettiin 214 000 LEL-työntekijästä. Sellaisia vakuutettuja, joille syntyi eläkeoikeutta, oli toimintavuonna 150 566. Eläkkeitä ja kuntoutusrahaa maksettiin 731 miljoonaa euroa Vuonna 2003 eläkkeitä ja kuntoutuskuluja maksettiin 731 (705 v.2002) miljoonaa euroa. Vastuunjakokorvauksia työeläkelaitosten yhteisesti kustannettavista eläkkeistä Etera sai 274 (288 milj. euroa 2002) miljoonaa euroa, jossa vähennystä edelliseen vuoteen oli 4,9 prosenttia. Eläkkeensaajia oli 151 926 (151 504 v.2002). Uusia eläkkeitä myönnettiin 10 712. Niistä 41,8 % oli työkyvyttömyyseläkkeitä, 16 % vanhuuseläkkeitä, 14,4 % työttömyyseläkkeitä ja 20,8 % perhe-eläkkeitä. Osa-aikaeläke myönnettiin 61 (137 v. 2002) henkilölle. Kuntoutusrahaa sai 687 (562 v.2002) henkeä. LEL-alojen kuntoutujien määrä lisääntyi noin 30 prosenttia ja oli kaikkiaan 981. Ammatilliseen kuntoutukseen hakijoiden määrän arvioidaan nousevan vuonna 2004 voimaan tulleen uudistuksen johdosta noin 1,5-2-kertaiseksi. Sijoitustuotto oli 7,0 prosenttia Osakemarkkinoiden elpyminen nosti sijoitussalkun kokonaistuoton 7 prosenttiin. Tuotto ylitti laskuperustekoron mukaisen 4,125 prosentin keskimääräisen tuottovaatimuksen ja vakavaraisuus säilyi edelleen hyvänä. Sijoitustoiminnan tulos nousi 135 miljoonaan euroon. Osakkeiden ja osuuksien osuus oli vuoden vaihteessa 23 prosenttia sijoitusomaisuudesta. Korkosijoitusten osuus sijoitusomaisuudesta oli edelleen varsin korkea, rahamarkkinoilla ja joukkolainoissa oli sijoituksista 59 prosenttia ja asiakaslainoissa 7 prosenttia. Kiinteistöjen osuus nousi 11 prosenttiin sijoitusomaisuudesta. Vuoden 2003 lopussa osakkeiden ja osuuksien arvo oli noin 970 miljoonaa euroa. Osuuksista korkorahastoja on 168 miljoonaa euroa. Sekä maa-, toimiala- että yritysriskien pienentämiseksi Etera on suunnitelmallisesti hajauttanut osakesijoituksiaan. Osakkeiden kurssikehitystä maailmanlaajuisesti kuvaava indeksi, MSCI World, nousi vuonna 2003 euromääräisesti 11,3 %. Nousua heikensi dollarin heikkeneminen euroa vastaan vuoden kuluessa. HEX Portfoliotuottoindeksi nousi 22,7 %. Eteran ulkomaisten osakesijoitusten kehitys oli maailmanindeksin muutosta parempi, ollen 16,9 %. Ero johtui ensisijaisesti suojautumis- toimenpiteistä dollarin muutoksia vastaan. Kotimainen osakesalkku selvisi vastaavasti vertailuindeksiään paremmin, nousten 26,9 %. Eteran kaikkien osakesijoitusten tuotto vuonna 2003 oli 17,2 %. Osakkeiden ja osuuksien tuotto ilman korkorahastoja oli 19,1 %. Joukkovelkakirjalainasalkun arvo vuoden 2003 lopussa oli 2 307 miljoonaa euroa. Joukkolainojen tuotto säilyi edelleen kohtuullisena, ollen 4,2 prosenttia (9,7 % 2002). Pääosin joukkolainat ovat euroalueen valtioiden lainoja. Kotimaisten lainojen osuus oli 14 % ja ulkomaisten, euromääräisten lainojen osuus 86 %. Vuoden 2003 aikana lisättiin yrityslainojen osuutta noin 20 %:iin joukkolainasalkusta, kun mukaan lasketaan myös korkorahastot. Yrityslainoihin sijoitettiin pääosin korkorahastojen kautta riittävän riskin hajautuksen saavuttamiseksi. Lyhyen rahan ja talletusten määrä käyvin arvoin oli vuoden lopussa 153 miljoonaa euroa. Vuoden 2003 lopussa kiinteistösijoituksia oli käyvin arvoin 472 miljoonaa euroa. Vuokrausaste on tällä hetkellä markkinatilanteeseen nähden hyvä: 95,6 prosenttia toimitiloista ja 96,3 prosenttia asunnoista on vuokrattuna. Talouden epävarmuus on laskenut voimakkaasti toimistomarkkinoiden kysyntää, mutta liiketilojen kysyntä on säilynyt hyvänä. Vuokra-asuntojen kysyntä on poikkeuksellisen heikkoa kun muuttoliike on hiljentynyt ja alhainen korkotaso tekee asunnon omistamisen vuokrausta edullisemmaksi. Vastuuvelka oli vuoden lopussa 4100 miljoonaa euroa Eteran vastuuvelka eli tulevien eläkkeiden maksamiseen varattu rahamäärä oli vuoden lopussa 4100 miljoonaa euroa. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna oli 7 %. Eteran toimintapääoma oli 785 (709 v. 2002) miljoonaa euroa. Vakavaraisuusrajaan verrattuna toimintapääoma oli toimintavuoden lopussa 2,9-kertainen tavoitemaksimin ollessa 4. Kasvua odotettavissa Suomen teollisuus odottaa suhdanteiden kehittyvän myönteiseen suuntaan ja teollisuuden investointien supistuminen on päättymässä tänä vuonna. Rakentamisessa yleinen suhdannetilanne on kohtuullinen, mutta alueittain ja yrityksittäin vaihtelut ovat selviä. Alhainen korkotaso vauhdittaa edelleen asuntorakentamista. TaEL-kassan liittyminen vuoden 2004 aikana Eteraan vahvistaa yhtiön asemaa tulevaisuuden toimijana kilpailuun avautuvilla markkinoilla. Vuonna 2004 Eteran arvioidaan saavan LEL- ja TaEL-vakuutusmaksutuloa 610 miljoonaa euroa. Eläkkeitä maksetaan arviolta 780 miljoonaa euroa. Etera keskittyy vuonna 2004 ennen kaikkea osaamisen, asiakasyhteistyön ja tietojärjestelmien kehittämiseen. Muiden eläkeyhtiöiden tavoin se valmistautuu vuoden 2005 työeläkeuudistukseen ja vuoden 2007 työeläkelainsäädännön yhdistämiseen. Lisätietoja: Toimitusjohtaja Lauri Koivusalo 010 553 3500 tai 050 594 2010 Sijoitusjohtaja Hannu Tarkkonen 010 553 3200 tai 040 594 9173 Viestintäpäällikkö Riitta Heinonen 010 553 3404 tai 050 553 8409 Tiedote ja tilinpäätöksen lisätiedot: www.etera.fi Etera on uusi keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka aloitti toimintansa 1.7.2003. Hoidamme ainoana työeläkevakuutusyhtiönä LEL- ja TaEL-eläkevakuutusta, kunnes työeläkelait TEL, LEL ja TaEL vuonna 2007 yhdistetään yksityisalojen työeläkelaiksi, ja kilpailu avautuu. LEL:n mukaan saavat työeläkkeensä rakennus-, metsä-,maatalous- ja satama- alojen työntekijät. TaEL:n mukaan vakuutetaan taiteilija-ammattien lisäksi yksityisalojen lyhyet työsuhteet. Lue lisää kotisivuiltamme www.etera.fi. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/10/20040310BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/10/20040310BIT00010/wkr0002.pdf Appendix http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/10/20040310BIT00010/wkr0003.ppt Appendix powerpoint

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.