Hämeeseen maksettiin LEL- ja TaEL eläkkeitä viime vuonna 27 miljoonaa euroa

Hämeessä on noin 4 950 eläkkeensaajaa, joille viime vuonna maksettiin LEL- ja TaEL-eläkkeitä yhteensä 26,9 miljoonaa euroa. LEL- ja TaEL-eläkkeitä ja kuntoutuskuluja maksettiin vuonna 2004 yhteensä 772 miljoonaa euroa. Kasvua oli 3 prosenttia. Etera sai 248 miljoonaa euroa vastuunjakokorvauksia yhteisesti kustannettavista eläkkeistä. Uusia LEL- ja TaEL-eläkkeitä myönnettiin 9 626 kappaletta. Ne vähenivät 20 prosenttia. Hämeen LEL-vakuutusmaksutulo oli viime vuonna noin 15 miljoonaa euroa Hämeen LEL-maksutulo nousi viime vuonna noin 9 prosenttia vuoteen 2003 verrattuna. Kasvu oli hieman vähäisempää kuin koko maassa. Hämeen alueelta saatiin LEL-alojen eli rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-alan vakuutusmaksutuloa yhteensä noin 15,1 miljoonaa euroa vuonna 2004. Vuonna 2003 LEL-maksutuloa kertyi Hämeessä noin 13,9 miljoonaa euroa. Noin 75 prosenttia Hämeen LEL-maksutulosta tuli rakennusalalta ja noin 7 prosenttia metsäalalta. Maatalousalalta vakuutusmaksutuloa kertyi 17 prosenttia. Rakennusalan vakuutusmaksutulon osuus nousi noin 2 prosenttia edellisvuodesta. Metsäalan maksutulon osuus laski noin 1 prosentin ja maatalousalan osuus laski noin 2 prosenttia edellisvuodesta. TaEL-vakuutusmaksutulo nousi Hämeessä 7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Viime vuonna maksutuloa saatiin noin 2,3 miljoonaa euroa, kun vuonna 2003 maksutulo oli noin 2,2 miljoonaa euroa. Koko maasta LEL- ja TaEL-vakuutusmaksutuloa kertyi viime vuonna yhteensä 636 miljoonaa euroa. Maksutulo kasvoi 10 prosenttia edellisvuodesta. Eteralla oli menestyksekäs vuosi ”Eteran ensimmäinen kokonainen toimintavuosi oli menestyksekäs. Saavutimme erittäin hyvät tulokset sekä vakuutus- että sijoitustoiminnassa”, luonnehtii Eteran toimitusjohtaja Lauri Koivusalo. Eteran 4,9 miljardin euron sijoitukset tuottivat 8,7 prosenttia. Tulos oli eläkeyhtiöistä paras. Kalevi Hemilä aloitti työt Eterassa Maatalous- ja metsätieteiden tohtori Kalevi Hemilä aloitti Eterassa 1.4.2005 varatoimitusjohtajana ja ottaa toimitusjohtajan tehtävät vastaan 1.1.2006 lukien Lauri Koivusalon jäädessä eläkkeelle. Lisätietoja: Alueyksikkö, yksikön päällikkö Mikko Nevalainen, p. 010 553 3797 tai 040 502 4613 mikko.nevalainen@etera.fi, www.etera.fi Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera on uudistuva eläketurvan osaaja. Hoidamme ainoana työeläkevakuutusyhtiönä LEL- ja TaEL-eläkevakuutusta, kunnes työeläkelait TEL, LEL ja TaEL vuonna 2007 yhdistetään yksityisalojen työeläkelaiksi, ja kilpailu avautuu. LEL:n mukaan saavat työeläkkeensä rakennus, metsä-, maatalous- ja satama-alojen työntekijät. TaEL:n mukaan vakuutetaan taiteilija-ammattien lisäksi yksityisalojen lyhyet työsuhteet. Eteran maksutulo oli 636 miljoonaa euroa vuonna 2004. Lue lisää kotisivuiltamme www.etera.fi.

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Liitteet & linkit