KALEVI HEMILÄ ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERAN TOIMITUSJOHTAJAKSI

Maatalous- ja metsätieteiden tohtori Kalevi Hemilä (52) on nimitetty Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Eteran toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa Eterassa huhtikuun 2005 alussa. Toimitusjohtajan tehtävät Hemilä ottaa vastaan vuoden 2006 alusta toimitusjohtaja Lauri Koivusalon siirtyessä eläkkeelle.

Kalevi Hemilä on toiminut Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton toimitusjohtajana elokuun alusta 2003 sairastumiseensa asti ja Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtajana vuosina 2002 – 2003. Toivuttuaan täysin sairaudestaan ja palattuaan työelämään Kalevi Hemilä toimii tällä hetkellä selvitysmiehenä Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiössä. Maa- ja metsätalousministerin tehtäviä Kalevi Hemilä hoiti Lipposen hallituksissa vuosina 1995 – 2002, jona aikana hänet nimitettiin maa- ja metsätalousministeriön kansliapäälliköksi. Hemilä on työskennellyt myös Suomen EU-edustustossa Brysselissä maatalouden, kalastuksen ja metsätalouden erityisasiantuntijana sekä pitkään maa- ja metsätalousministeriön ylijohtajana ja Maatilahallituksen pääjohtajana. Kalevi Hemilä on hoitanut lukuisia luottamustehtäviä suomalaisissa yrityksissä. Hän on myös ollut jäsenenä monissa kotimaisissa ja kansainvälisissä komiteoissa ja työryhmissä. Sotilasarvoltaan hän on reservin kapteeni. MMT Kalevi Hemilä harrastaa hevosurheilua, golfia, metsästystä ja kalastusta. Valokuvia Eteran kotisivulla, www.etera.fi LISÄTIETOJA MMT Kalevi Hemilä, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö, puh. 0400 412 933, tavoitettavissa perjantaina 25.2.2005, lauantaista alkaen matkoilla. Osoite: Eteläranta 10, Teknologiateollisuus. Eteran hallituksen puheenjohtaja, YIT-Yhtymän varatoimitusjohtaja Esko Mäkelä, puh. 020 433 2258 Eteran toimitusjohtaja Lauri Koivusalo, puh. 010 553 3500 tai 050 594 2010

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Liitteet & linkit