Keski-Suomen LEL - vakuutusmaksutulo oli alkuvuonna yli 7 miljoonaa euroa

LEL Työeläkekassa muuttui Eteraksi Keski-Suomen LEL -vakuutusmaksutulo oli alkuvuonna yli 7 miljoonaa euroa Keski-Suomen LEL-maksutulo kasvoivuoden 2003 tammi-kesäkuussa 7 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Koko maassa LEL-maksutulo kasvoi alkuvuonna 3 prosenttia. Keski-Suomen alueelta saatiin LEL- alojen, eli rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-alojen, vakuutusmaksutuloa yhteensä noin 8,9 milj. euroa vuoden 2003 tammi- kesäkuun välisenä aikana. Vuonna 2002 LEL-maksutuloa kertyi vastaavana ajankohtana Keski-Suomessa noin 8,3 milj. euroa. Lähes 65 prosenttia Keski-Suomen LEL-maksutuloista tuli rakennusalalta, noin 18 prosenttia metsäalalta ja saman verran maatalousalalta. Rakennusalan vakuutusmaksutulo kasvoi 5 prosenttia. Metsäalan maksutulo puolestaan väheni noin 3 prosenttia edellisvuoden alkupuoliskoon verrattuna. Koko vuodelta 2002 LEL-vakuutusmaksutuloa saatiin Keski-Suomessa noin 19,8 milj. euroa. LEL-eläkkeitä maksettiin Keski-Suomessa vuonna 2002 noin 41 milj. euroa. Lukumääräisesti eläkkeitä maksettiin 9 492 kappaletta. Vanhuuseläkkeitä oli 48, perhe-eläkkeittä 25, työkyvyttömyyseläkkeitä 21 ja työttömyyseläkkeitä noin 6 prosenttia koko eläkemäärästä. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera aloitti toimintansa LEL Työeläkekassa on muuttunut lakisääteisestä työeläkelaitoksesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi 1. heinäkuuta 2003. Uusi nimi on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera. Yhtiö on rekisteröity kaupparekisteriin ja Etera on saanut toimiluvan valtioneuvostolta. Työeläkelakien yhdistyessä 2006 tai 2007 Etera siirtyy avoimille markkinoille muiden työeläkeyhtiöiden joukkoon. Alkuvuodelta koko maan maksutulo kasvoi prosenttia 3 % Vuoden 2003 tammi- ja kesäkuun välisenä aikana Etera sai vakuutusmaksutuloa koko maasta yli 205 milj. euroa. Maksutulo kasvoi noin 3 prosenttia edellisvuodesta. Eteralla on noin 16 500 rekisteröityä asiakasyritystä. Tilapäisesti vakuutusmaksuja maksaa 40 000 asiakasta. Eteran osuus koko yksityisen työeläkejärjestelmän maksutulosta on noin 6 prosenttia. LEL-vakuutusmaksuprosentti vuonna 2003 on 22,2 %. Työntekijän eläkemaksu on tänä vuonna 4,6 prosenttia ja työnantajan osuus 17,6 %. TaEL-maksutuloa kertyi Keski-Suomesta alkuvuonna yli 1,7 miljoonaa euroa Etera hoitaa myös TaEL:n eli Taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaista eläketurvaa. TaEL:n mukaan vakuutetaan taiteilija-ammattien lisäksi nykyään myös kaikki yksityisen sektorin alle kuukauden pituiset työsuhteet sekä ne työt, joissa palkkatulo jää alle TEL-rajan (224, 22 euroa / kk vuonna 2003). Myös kaikki kotitalouksien teettämä työ vakuutetaan TaEL:ssa lukuun ottamatta LEL- alojen töitä. TaEL-eläkekassan vakuutusmaksutulo kasvoi Keski-Suomessa 21 prosenttia viime vuoden alkupuoleen verrattuna. TaEL-vakuutusmaksutuloa saatiin tämän vuoden tammi-kesäkuussa yli 1,7 milj. euroa, kun viime vuoden alkupuoliskolla maksutuloa saatiin noin 1,4 milj. euroa. TaEL-maksutulo voimakkaassa kasvussa Koko Suomesta TaEL-vakuutusmaksutuloa kertyi vuoden 2003 alkupuoliskolla 47 milj. euroa, mikä oli noin 12 prosenttia enemmän kuin viime vuoden alkupuolella. TaEL:n piirissä oli vuoden 2002 lopussa 107 000 vakuutettua. TaEL-maksuja tilitti vakinaisesti 12 000 työnantajaa. Vuonna 2003 TaEL-vakuutusmaksuprosentti on 17,8 %. Työnantajan osuus on 13,2 % ja työntekijän eläkemaksu on 4,6 %. Lisätietoja: Alueosaston osastopäällikkö Mikko Nevalainen p. 010 553 3728 tai 040 502 4613 mikko.nevalainen@etera.fi www.etera.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/04/20030904BIT00290/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/04/20030904BIT00290/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.