KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA ALOITTI TOIMINTANSA

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA ALOITTI TOIMINTANSA Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera on saanut toimiluvan valtioneuvostolta eläkevakuutustoiminnan harjoittamiseen LEL-aloilla. Yhtiö aloitti 1. heinäkuuta 2003. Etera jatkaa lakisääteisen LEL Työeläkekassan toimintaa. Muutos on tässä vaiheessa pitkälti juridinen yhtiömuodon muutos. Eteran hallinto noudattaa työeläkevakuutus- yhtiölakia, kuten TEL-yhtiöidenkin hallinto. Eläkevakuutustoiminta säilyy ennallaan. "LEL Työeläkekassalla ei olisi ollut TYEL:n voimaantulon jälkeen jatkomahdollisuuksia. Meille keskinäiseksi työeläkeyhtiöksi muuttuminen on elämän ja kuoleman kysymys. Tulevaisuudessa työeläkevakuutusyhtiöt toimivat avoimilla markkinoilla, eikä monopoleja enää ole", Eteran toimitusjohtaja Lauri Koivusalo korostaa. Kuten muutkin keskinäiset työeläkeyhtiöt, Etera saa yhtiökokouksen, hallintoneuvoston ja hallituksen. Ne valitaan syksyllä 2003. Työnjako Eteran ja muiden työeläkeyhtiöiden kesken on sellainen, että Etera hoitaa LEL- ja TaEL-vakuutukset ja muut hoitavat TEL- ja YEL- vakuutukset. Kun työeläkelait yhdistetään yksityisalojen työeläkelaiksi (TYEL) mahdollisesti vuoden 2006 lopussa, kilpailu avautuu ja kaikki työeläkeyhtiöt voivat vakuuttaa mitä tahansa toimialoja. "Entiselle monopolilaitokselle kilpailu on tulevaisuudessa kova haaste. Kilpailuun meno vaatii asennemuutosta. Pärjäämme, jos otamme uudet asiat tosissaan, emmekä haikaile vanhojen perään", Koivusalo vakuuttaa. "Asiakkaat ovat kuitenkin aika uskollisia. Sen osoittaa siirtojen vähäisyys yhtiöstä toiseen. Paljon riippuu siitä, miten hyvin asiamme hoidamme. Olemme kehittäneet vakuuttamista vahvasti tietoverkkojen varaan. Valtaosa vakuutusmaksuista tulee jo sähköisesti." Eteran eläkkeet maksuun 10. heinäkuuta Etera maksaa eläkettä 151 000 rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama- alan eläkkeensaajalle. Ensimmäisen kerran eläkkeet maksetaan Eteran nimissä jo 10. heinäkuuta. "Eläkkeet lähtevät maksuun, kuten tähänkin asti. Vain maksajan nimi vaihtuu LEL Työeläkekassasta Eteraksi", Koivusalo rauhoittelee. Eterassa jo TYEL-osaamista Suunnitteilla olevassa työeläkelaissa eläkkeet perustuvat koko työhistorian palkkoihin, kuten LEL:ssa ja TaEL:ssa jo nykyisin. "On aikamoinen vahvuus, että eläkkeet on meillä laskettu aina tulevan TYEL:n tapaan", toimitusjohtaja Lauri Koivusalo sanoo. Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassa (TaEL- eläkekassa) ostaa nykyisin palvelut Eterasta. Tarkoituksena on, että se liittyy vuonna 2004 uuteen yhtiöön. LEL:n ja TaEL:n yhteenlaskettu osuus koko yksityisen työeläkejärjestelmän maksutulosta oli noin seitsemän prosenttia vuonna 2002. LEL Työeläkekassa sai vuonna 2002 vakuutusmaksutuloa 450 miljoonaa euroa ja TaEL-eläkekassa 89 miljoonaa euroa. Yhtiöiden vakavaraisuus on hyvä. Vuonna 2002 LEL:lla oli sijoitusomaisuutta 4 miljardia euroa ja TaEL:lla 200 miljoonaa euroa. Lisätietoja: toimitusjohtaja Lauri Koivusalo Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera puh. 010 553 3500 tai 050 594 2010 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/01/20030701BIT00190/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/01/20030701BIT00190/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.