Kuntoutushakemusten määrä on kasvussa myös LEL- ja TaEL-aloilla

Kuntoutushakemusten määrä on kasvussa myös LEL- ja TaEL-aloilla Ammatillisen kuntoutuksen hakemukset ovat tänä vuonna lisääntyneet voimakkaasti, kertoo Eläkevakuutusyhtiö Eteran kuntoutuspäällikkö Ulla Järvi. Eterassa hakemusten määrä on kasvanut noin 30 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2003 LEL-kuntoutujien määrä oli kaikkiaan 981, joista 395 oli uusia kuntoutujia. "Hakemusten kasvavan määrän selittänee mm. yhteistyötahojen lisääntynyt aktiivisuus ohjata hakemaan työeläkekuntoutusta sekä työntekijöitten ja työnantajien lisääntynyt tietoisuus kuntoutusmahdollisuuksista", sanoo Järvi. Kuntoutusuudistuksen tavoitteena on työssä jatkaminen ja jaksaminen Ammatillinen kuntoutus uudistui vuoden 2004 alussa. Samalla kuntoutuksesta tuli lakisääteinen etuus. Uudistuksella pyritään siihen, että kuntoutusta haettaisiin riittävän ajoissa, jotta työllistyminen tai työhön palaaminen sairastamisen jälkeen olisi helpompaa. Kuntoutusuudistuksella on tärkeä osa eläke- ja työllisyyspoliittisten tavoitteiden täyttämisessä. Kuntoutuksen keinoin voidaan suoraan vaikuttaa työssä jaksamiseen ja siten pidentyvän työuran syntymiseen. "Kuntoutushakemusten suuri määrä kertookin osaltaan siitä, että työeläkeuudistuksen tavoitteet ovat toteutumassa toivotulla tavalla", Järvi tiivistää. Kuntoutuksen kriteerinä on työkyvyttömyyden uhka Työeläkekuntoutus on työeläkeyhtiöiden toteuttamaa ja kustantamaa ammatillista kuntoutusta. Se on tarkoitettu työelämässä vakiintuneille, ammattikoulutuksen tai pitkän ammatillisen kokemuksen omaaville henkilöille. Kuntoutusta voi hakea työntekijä, jolla on todettu lääketieteellinen työkyvyttömyyden uhka tai joka on työkyvytön. Lisätietoja ammatillisesta kuntoutuksesta: Kuntoutuspäällikkö Ulla Järvi, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera p. 010 553 3946 tai ulla.jarvi@etera.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Observer Tiedotepalvelu, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/10/20041110BIT21900/wkr0001.pdf

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Liitteet & linkit