Kymenlaakson LEL-vakuutusmaksutulo oli viime vuonna yli 25 miljoonaa euroa

Kymenlaakson LEL-maksutulo nousi noin 8 prosenttia viime vuodesta. Kasvu oli hieman vähäisempää kuin koko maassa. Kymenlaakson alueelta saatiin LEL-alojen eli rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-alan vakuutusmaksutuloa yhteensä noin 25,4 miljoonaa euroa vuonna 2004. Vuonna 2003 LEL-maksutuloa kertyi Kymenlaaksossa noin 23,6 miljoonaa euroa. ”Suurten satamien vaikutus näkyi maksutulossa, sillä kolmannes siitä tuli satamista”, Eteran toimitusjohtaja Lauri Koivusalo sanoi.

Noin 51 prosenttia Kymenlaakson LEL-maksutulosta tuli rakennusalalta ja noin 33 prosenttia satama-alalta. Metsäalan maksutulon osuus oli noin 6 prosenttia ja maatalousalan osuus 10 prosenttia. Rakennusalan vakuutusmaksutulon osuus nousi noin 2 prosenttia edellisvuodesta ja satama-alan vakuutusmaksutulon osuus laski noin prosentin. Metsäalan maksutulon osuus pysyi ennallaan ja maatalousalan osuus laski noin prosentin. TaEL-vakuutusmaksutulo kasvoi Kymenlaaksossa 13 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Viime vuonna maksutuloa saatiin noin 2,3 miljoonaa euroa, kun edellisvuonna maksutulo oli noin 2,1 miljoonaa euroa. Koko maasta LEL- ja TaEL-vakuutusmaksutuloa kertyi viime vuonna yhteensä 636 miljoonaa euroa. Maksutulo kasvoi 10 prosenttia edellisvuodesta. Eteralla oli menestyksekäs vuosi ”Eteran ensimmäinen kokonainen toimintavuosi oli menestyksekäs. Saavutimme erittäin hyvät tulokset sekä vakuutus- että sijoitustoiminnassa”, Koivusalo luonnehti. Eteran 4,9 miljardin euron sijoitukset tuottivat 8,7 prosenttia. Tulos oli eläkeyhtiöistä paras. LEL- ja TaEL-eläkkeitä ja kuntoutuskuluja maksettiin vuonna 2004 yhteensä 772 miljoonaa euroa. Kasvua oli 3 prosenttia. Etera sai 248 miljoonaa euroa vastuunjakokorvauksia yhteisesti kustannettavista eläkkeistä. Uusia LEL- ja TaEL-eläkkeitä myönnettiin 9 626 kappaletta. Ne vähenivät 20 prosenttia. Kalevi Hemilä aloitti työt Eterassa Maatalous- ja metsätieteiden tohtori Kalevi Hemilä aloitti Eterassa 1.4.2005 varatoimitusjohtajana ja ottaa toimitusjohtajan tehtävät vastaan 1.1.2006 lukien Lauri Koivusalon jäädessä eläkkeelle. Lisätietoja: Alueyksikkö, yksikön päällikkö Mikko Nevalainen, puh. 010 553 3797 tai 040 502 4613 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera on uudistuva eläketurvan osaaja. Hoidamme ainoana työeläkevakuutusyhtiönä LEL- ja TaEL-eläkevakuutusta, kunnes työeläkelait TEL, LEL ja TaEL vuonna 2007 yhdistetään yksityisalojen työeläkelaiksi, ja kilpailu avautuu. LEL:n mukaan saavat työeläkkeensä rakennus, metsä-, maatalous- ja satama-alojen työntekijät. TaEL:n mukaan vakuutetaan taiteilija-ammattien lisäksi yksityisalojen lyhyet työsuhteet. Eteran maksutulo oli 636 miljoonaa euroa vuonna 2004. Lue lisää kotisivuiltamme www.etera.fi.

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Liitteet & linkit