Lapin LEL-vakuutusmaksutulo oli alkuvuonna yli 7 miljoonaa euroa

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Viestintä / Tiina Mikkonen p. 010 553 3410 LEL Työeläkekassa muuttui Eteraksi Lapin LEL-vakuutusmaksutulo oli alkuvuonna yli 7 miljoonaa euroa Lapin LEL-maksutulo kasvoi 4 prosenttia viime vuoden alkupuoliskoon verrattuna. Koko maassa LEL-maksutulo kasvoi vastaavana aikana 1,1 prosenttia. Lapin alueelta saatiin LEL-alojen eli rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-alan vakuutusmaksutuloa yhteensä noin 7 milj. euroa vuoden 2003 tammi-kesäkuun välisenä aikana. Vuonna 2002 LEL-maksutuloa kertyi vastaavana ajankohtana noin 6,78 milj. euroa. Lähes 63 prosenttia Lapin LEL-maksutulosta tuli rakennusalalta ja noin 20 prosenttia metsäalalta. Rakennusalan vakuutusmaksutulo laski prosentin verran kun taas metsäalan maksutuloa säilyii edellisvuoteen verrattuna ennallaan. Koko vuodelta 2002 LEL-vakuutusmaksutuloa saatiin Lapissa noin 17 milj. euroa. LEL-eläkkeitä maksettiin Lapissa vuonna 2002 noin 42 milj. euroa. Lukumääräisesti eläkkeitä maksettiin 9 875 kappaletta. Vanhuuseläkkeitä oli eläkkeistä 49 prosenttia, perhe-eläkkeittä 22, työkyvyttömyyseläkkeitä 22 ja työttömyyseläkkeitä noin 7 prosenttia. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera aloitti toimintansa LEL Työeläkekassa on muuttunut lakisääteisestä työeläkelaitoksesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi 1. heinäkuuta 2003. Uusi nimi on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera. Yhtiö on rekisteröity kaupparekisteriin ja Etera on saanut toimiluvan valtioneuvostolta. Työeläkelakien yhdistyessä 2006 tai 2007 Etera siirtyy avoimille markkinoille muiden työeläkeyhtiöiden joukkoon. Koko maan maksutulo kasvoi alkuvuonna 3 % Vuoden 2003 tammi- ja kesäkuun aikana Etera sai vakuutusmaksutuloa koko maasta yli 205 milj. euroa. Maksutulo kasvoi noin 3 prosenttia edellisvuodesta. Eteralla on noin 16 500 rekisteröityä asiakasyritystä. Tilapäisesti vakuutusmaksuja maksaa 40 000 asiakasta. Eteran osuus koko yksityisen työeläkejärjestelmän maksutulosta on noin 6 prosenttia. LEL-vakuutusmaksuprosentti vuonna 2003 on 22,2 %. Työntekijän eläkemaksu on tänä vuonna 4,6 prosenttia ja työnantajan osuus 17,6 %. TaEL-maksutuloa kertyi Lapissa alkuvuonna yli 1,3 miljoonaa euroa Etera hoitaa myös TaEL:n eli Taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaista eläketurvaa. TaEL:n mukaan vakuutetaan taiteilija-ammattien lisäksi nykyään myös kaikki yksityisen sektorin alle kuukauden pituiset työsuhteet sekä ne työt, joissa palkkatulo jää alle TEL-rajan (224, 22 euroa / kk vuonna 2003). Myös kaikki kotitalouksien teettämä työ vakuutetaan TaEL:ssa lukuun ottamatta LEL- alojen töitä. TaEL-eläkekassan vakuutusmaksutulo kasvoi Lapissa lähes 25 prosenttia. TaEL-vakuutusmaksutuloa saatiin tämän vuoden tammi-kesäkuussa yli 1,38 milj. euroa, kun viime vuoden alkupuoliskolla maksutuloa kertyi noin 1,1 milj. euroa. TaEL-maksutulo voimakkaassa kasvussa Koko Suomesta TaEL-vakuutusmaksutuloa kertyi vuoden 2003 alkupuoliskolla 47 milj. euroa, mikä oli noin 12 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. TaEL:n piirissä oli vuoden 2002 lopussa 107 000 vakuutettua. TaEL- maksuja tilitti vakinaisesti 12 000 työnantajaa. Vuonna 2003 TaEL-vakuutusmaksuprosentti on 17,8 %. Työnantajan osuus on 13,2 % ja työntekijän eläkemaksu on 4,6 %. Lisätietoja: Alueosaston osastopäällikkö Mikko Nevalainen p. 010 553 3728 tai 040 502 4613 mikko.nevalainen@etera.fi www.etera.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/04/20030904BIT00890/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/04/20030904BIT00890/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.