Lappiin maksettiin LEL- ja TaEL-eläkkeitä viime vuonna yli 44 miljoonaa euroa

Lapissa on noin 9 990 eläkkeensaajaa, joille viime vuonna maksettiin LEL- ja TaEL-eläkkeitä yhteensä 44,2 miljoonaa euroa. LEL- ja TaEL-eläkkeitä ja kuntoutuskuluja maksettiin vuonna 2004 yhteensä 772 miljoonaa euroa. Kasvua oli 3 prosenttia. Etera sai 248 miljoonaa euroa vastuunjakokorvauksia yhteisesti kustannettavista eläkkeistä. Uusia LEL- ja TaEL-eläkkeitä myönnettiin 9 626 kappaletta. Ne vähenivät 20 prosenttia. Lapin LEL-vakuutusmaksutulo oli viime vuonna noin 20 miljoonaa euroa Lapin LEL-maksutulo nousi 8 prosenttia viime vuodesta. Kasvu oli hieman vähäisempää kuin koko maassa. Lapin alueelta saatiin LEL-alojen eli rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-alan vakuutusmaksutuloa yhteensä 20,0 miljoonaa euroa vuoden 2004 aikana. Vuonna 2003 LEL-maksutuloa kertyi 18,6 miljoonaa euroa. Noin 67 prosenttia Lapin LEL-maksutulosta tuli rakennusalalta ja 16 prosenttia metsäalalta. Rakennusalan vakuutusmaksutulon osuus nousi prosentin edellisvuodesta. Metsäalan maksutulon osuus puolestaan laski prosentin edellisvuodesta. Maatalousalan vakuutusmaksutulon osuus oli 12 prosenttia. Se nousi prosentin edellisvuodesta. Satama-alan maksutulon osuus oli 6 prosenttia eli saman verran kuin edellisvuonna. TaEL-vakuutusmaksutulo kasvoi Lapissa viime vuonna 10 prosenttia. TaEL-vakuutusmaksutuloa saatiin 2,8 miljoonaa euroa, kun edellisvuonna maksutuloa saatiin noin 2,6 miljoonaa euroa. Koko maasta LEL- ja TaEL-vakuutusmaksutuloa kertyi viime vuonna yhteensä 636 miljoonaa euroa. Maksutulo kasvoi 10 prosenttia edellisvuodesta. Eteralla oli menestyksekäs vuosi ”Eteran ensimmäinen kokonainen toimintavuosi oli menestyksekäs. Saavutimme erittäin hyvät tulokset sekä vakuutus- että sijoitustoiminnassa”, luonnehtii Eteran toimitusjohtaja Lauri Koivusalo. Eteran 4,9 miljardin euron sijoitukset tuottivat 8,7 prosenttia. Tulos oli eläkeyhtiöistä paras. Kalevi Hemilä aloitti työt Eterassa Maatalous- ja metsätieteiden tohtori Kalevi Hemilä aloitti Eterassa 1.4.2005 varatoimitusjohtajana ja ottaa toimitusjohtajan tehtävät vastaan 1.1.2006 lukien Lauri Koivusalon jäädessä eläkkeelle. Lisätietoja: Alueyksikkö, yksikön päällikkö Mikko Nevalainen, p. 010 553 3797 tai 040 502 4613 mikko.nevalainen@etera.fi, www.etera.fi Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera on uudistuva eläketurvan osaaja. Hoidamme ainoana työeläkevakuutusyhtiönä LEL- ja TaEL-eläkevakuutusta, kunnes työeläkelait TEL, LEL ja TaEL vuonna 2007 yhdistetään yksityisalojen työeläkelaiksi, ja kilpailu avautuu. LEL:n mukaan saavat työeläkkeensä rakennus, metsä-, maatalous- ja satama-alojen työntekijät. TaEL:n mukaan vakuutetaan taiteilija-ammattien lisäksi yksityisalojen lyhyet työsuhteet. Eteran maksutulo oli 636 miljoonaa euroa vuonna 2004. Lue lisää kotisivuiltamme www.etera.fi.

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Liitteet & linkit