LEL- ja TaEL-eläkemaksut vahvistettu: LEL-maksu on 22,5 % ja TaEL-maksu 20,3 % vuonna 2006

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut LEL- ja TaEL-vakuutusmaksuprosentit ensi vuodelle. LEL-maksu aleni 22,5 %:iin (22,7 % v. 2005) ja TaEL-maksu nousi 20,3 %:iin (19,6 % v. 2005) vuonna 2006. Työntekijän osuus vakuutusmaksuista on alle 53-vuotiailla 4,3 % ja sitä vanhemmilla 5,4 %.

Uusia vakuutusmaksuprosentteja sovelletaan palkkoihin, jotka maksetaan 1.1.2006 jälkeen. LEL- ja TaEL-maksut maksetaan kaikista palkoista ja muista veronalaisista korvauksista. Eläkevakuutusmaksut maksetaan kaikista 18-67-vuotiaista työntekijöistä. Työsuhde vakuutetaan aikaisintaan 18 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta ja enintään 68 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun. LEL:n mukaan vakuutetaan rakennus-, metsä-, maatalous-, ja satama-alan työsuhteessa olevat työntekijät. TaEL-maksut maksetaan alle vuoden työsuhteessa olevista taiteilijoista ja toimittajista. TaEL:n mukaan vakuutetaan myös pätkätyöt eli alle kuukauden pituiset työsuhteet riippumatta palkan suuruudesta sekä työsuhteet, joissa kuukausipalkka jää alle TEL:n ansiorajan (243,76 euroa/kk vuonna 2006). Lisäksi kotitalouden teettämä työ, kuten lastenhoito tai siivous, vakuutetaan TaEL:n mukaan.

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Liitteet & linkit