LEL- ja TaEL-maksut nousevat vuonna 2005

Vuonna 2005 LEL-työeläkemaksu on 22,7 prosenttia (22,4 % vuonna 2004) ja TaEL-työeläkemaksu 19,6 prosenttia (18,6 % vuonna 2004). Työntekijän osuus työeläkemaksusta säilyy alle 53-vuotiaalla 4,6 prosentissa. Yli 53-vuotiaiden työntekijöiden osuus nousee 5,8 % prosenttiin.

Työeläkemaksujen nousu johtuu pääasiassa vuoden 2005 alusta voimaan tulevista vakuuttamisen ikärajojen muutoksista sekä 53 vuotta täyttäneiden työntekijöiden korotetun eläkemaksun käyttöönotosta. Vakuutusmaksut maksetaan 1.1.2005 lähtien kaikista 18-68-vuotiaista työntekijöistä. Työsuhde vakuutetaan aikaisintaan 18 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta ja enintään 68 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun. Uusia vakuutusmaksuprosentteja sovelletaan palkkoihin, jotka maksetaan 1.1.2005 jälkeen. LEL- ja TaEL-maksut maksetaan kaikista palkoista ja muista veronalaisista korvauksista. LEL:n mukaan vakuutetaan rakennus-, metsä-, maatalous-, ja satama-alan työsuhteessa olevat työntekijät. TaEL-maksut maksetaan alle vuoden työsuhteessa olevista taiteilijoista ja toimittajista. TaEL:n mukaan vakuutetaan myös alle kuukauden pituiset työsuhteet riippumatta palkan suuruudesta sekä työsuhteet, joissa kuukausipalkka jää alle TEL:n ansiorajan (235,76 euroa/kk vuonna 2005). Myös kotitalouden teettämä työ, kuten lastenhoito tai siivous, vakuutetaan TaEL:n mukaan. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera vastaa ainoana työeläkeyhtiönä LEL- ja TaEL-alojen eläkevakuuttamisesta ja niiden eläketurvasta. Lisätietoja: Osastopäällikkö Jukka Lindfors, puh. 010 553 3435, sähköposti: jukka.lindfors@etera.fi

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Liitteet & linkit