LEL- ja TaEL-työntekijöiden eläketurva parani

Maria Rautio/Viestintä 05.01.2005 Puh. 010 55 33 524 maria.rautio@etera.fi LEL- ja TaEL-työntekijöiden eläketurva parani ”Vuoden 2005 alusta voimaan astunut työeläkeuudistus tuo selkeitä parannuksia LEL- ja TaEL-alojen työntekijöille”, sanoo osastopäällikkö Timo Mustonen Eteran Laki- ja koulutusyksiköstä. Lakiuudistuksen myötä työeläkejärjestelmästä on tullut aiempaa joustavampi. Vuodenvaihteen jälkeen yhtä varsinaista vanhuuseläkeikää ei enää ole, vaan vanhuuseläkkeelle voi jäädä oman valintansa mukaan 63-68 vuoden iässä. Työssä pidempään jatkamista kannustetaan korotetulla karttumalla. 63-68-vuotiaana eläkettä karttuu 4,5 prosenttia vuosiansioista. Mitä pidempään työntekijä jatkaa työssä, sitä enemmän eläkettä kertyy. Lisäksi työnteko LEL- ja TaEL-eläkkeen rinnalla kartuttaa vuoden alusta lähtien uutta eläkettä 1,5 prosenttia vuodessa. ”Vuoden 2005 alusta työeläke lasketaan myös TEL:ssä samalla tavoin kuin LEL:ssä ja TaEL:ssa on aina laskettu eli koko työhistorian palkoista. Eläkkeen laskutapa säilyy siis LEL- ja TaEL- työntekijöillä ennallaan”, Mustonen korostaa. Hänen mielestään eläkkeen laskeminen kaikista ansioista ja palkattomilta kausilta on oikeudenmukaisempi kuin TEL:n aiempi, työsuhdekohtainen ja viimeisimpien vuosien palkkoihin perustuva laskutapa. ”Kun ansiot lisäksi korotetaan uudella palkkakertoimella, jossa palkkojen muutosten osuus on 80 prosenttia ja hintojen muutosten osuus 20 prosenttia, otetaan aikaisempien vuosien ansiot eläkkeen laskennassa huomioon oikean tasoisena”, Mustonen lisää. Palkattomilta kausilta eläkettä Lakiuudistuksen myötä eläkettä alkaa karttua myös ns. palkattomilta kausilta, joita ovat esimerkiksi työttömyyspäiväraha, tapaturma- ja liikennevakuutuslain mukaiset etuudet sairauspäiväraha, äitiys-, isyys- ja vanhempainraha, vuorottelukorvauskoulutus- ja kuntoutusetuudet. ”LEL- ja TaEL alojen työntekijöille tämä on selvä parannus sillä aikaisemmin eläke karttui näillä aloilla ainoastaan työttömyyspäiväraha-, koulutus ja kuntoutusajoilta”, Mustonen huomauttaa. Muutoksia työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeeseen Oikeus yksilölliseen varhaiseläkkeeseen on enää vain ennen vuotta 1944 syntyneillä. 60-vuotta täyttäneellä on kuitenkin oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen lievemmin ehdoin. Vuoden 2004 alusta lähtien työkyvyttömyyseläkeoikeutta arvioitaessa on painotettu työkyvyttömyyden ammatillista luonnetta, kun työura on ollut pitkä ja työ on aiheuttanut rasittuneisuutta. ”Eterassa työkyvyttömyyseläkkeet ratkaistaan eläkejaostossa, jossa on mukana työmarkkinaedustus. Koska heillä on työelämän tuntemusta, se varmistaa, että muutkin kuin lääketieteelliset kriteerit huomioidaan ratkaisuja tehtäessä”, Mustonen sanoo. Myös työttömyyseläke on poistettu vuonna 1950 tai myöhemmin syntyneiltä ja korvattu työttömyyspäivärahalla. ”Vanhan mallin mukainen työttömyyseläke kuitenkin säilyy ennen vuotta 1950 syntyneille. Lakiuudistus ei siis heille aiheuta minkäänlaista etujen menetystä”, Mustonen toteaa. Lisätietoja: Eteran Laki- ja koulutusyksikkö, osastopäällikkö Timo Mustonen p. 010 55 33 304 tai 050 561 7972, timo.mustonen@etera.fi. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=61927&fn=wkr0007.pdf

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Liitteet & linkit