LEL- ja TaEL-vakuutusmaksut on maksettava myös kesätyöntekijöistä

Maria Peltokallio/Viestintä 02.06.2004 p. 010 5533 524, 040-865 1303 maria.peltokallio@etera.fi LEL- ja TaEL-vakuutusmaksut on maksettava myös kesätyöntekijöistä Rakennus, -maatalous- metsä- ja satama-alan kesätyöntekijät on vakuutettavat LEL:n eli lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain mukaan. Muiden yksityisalojen lyhyissä, alle kuukauden kestävissä työsuhteissa olevat kesätyöntekijät vakuutetaan TaEL:n eli esiintyvien taitelijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaan. TaEL:n mukaan vakuutetaan alle kuukauden kestävien työsuhteiden lisäksi myös ne työsuhteet, joissa palkka jää alle TEL:n rajatulon (229,34 ?/kk vuonna 2004). Lisäksi kotitalouksien teettämät työt, kuten siivous-, lastenhoito- ja kotitaloustyöt vakuutetaan TaEL:n mukaan. Eläkevakuutusmaksut on maksettava kaikista kesätyöntekijöistä LEL-aloilla kesätyöntekijöitä on esimerkiksi puutarha- ja pihatöissä, golfkentillä, mansikanpoimijoina ja rakennuksilla. Kunnallisten puistojen ja kirkon hautausmaiden hoitotyötä tekevät määräaikaisissa työsuhteissa työskentelevät kesätyöntekijät vakuutetaan LEL:n mukaan. TaEL-aloilla kesätyöntekijöitä työllistävät erilaiset kesätapahtumat, ravintolat, kotitaloudet ja lyhyet lomasijaisuudet. Myös opiskelijoista, koululaisista, ja ulkomaalaisista kesätyöntekijöistä maksetaan eläkevakuutusmaksut. LEL:ssä ja TaEL:ssa ei ole palkan tai palkkion alarajaa, eli vakuutusmaksut maksetaan aina palkan suuruudesta riippumatta. Vaikka palkasta ei tarvitsisi pidättää veron ennakkoa, on eläkemaksu silti maksettava. Työnantaja pidättää kesätyöntekijän palkasta työeläkemaksuosuuden kuten muiltakin työntekijöiltä. LEL- ja TaEL-vakuutusmaksu on maksettava nuorista työntekijöistä alkaen siitä vuodesta, jonka aikana nuori täyttää 14 vuotta. Vuoden 2005 alusta työnantajan vakuuttamisvelvollisuus alkaa nykyisen 14-vuoden sijasta 18- vuoden iästä. Työeläkettä kertyy työntekijöille 18 ikävuoden jälkeen nykyisen 23-vuoden sijasta. Maksuvelvollisuus alkaa täyttämiskuukautta seuraavan kuukauden alusta. Eläkevakuutusmaksut täytyy maksaa myös ulkomaalaisista Eläkemaksut tulee maksaa myös ulkomaalaisista kesätyöntekijöistä. Toukokuun alusta 2004 voimaan tullut uusi ulkomaalaislaki helpottaa Suomeen sadonkorjuutöihin tulevien mahdollisuuksia ja byrokratiaa. Esimerkiksi venäläiset ja virolaiset marjanpoimijat eivät enää tarvitse työluonteista lupaa. Erillistä työntekijän oleskelulupaa ei tarvita alle 3 kuukautta kestävän marjojen, hedelmien, vihannesten ja erikoiskasvien poimintaan, korjuuseen tai turkistarhatyöhön. Vuoden 2004 vakuutusmaksuprosentit LEL-vakuutusmaksu on 22,4 % ja TaEL-maksu 18,6 % bruttopalkasta. Työntekijän osuus työeläkemaksusta on 4,6 prosenttia. Työnantaja maksaa koko eläkemaksun Eteralle (22,4%). Työnantaja tilittää LEL- ja TaEL- maksut ja lähettää tiedot Eteraan kuukausittain, viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden 20.päivä. TaEL-eläkassa sulautuu Eteraan kesällä 2004 Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan valtuuskunta on 26.4 päättänyt fuusioitua Eteraan. Tähän asti Etera on hoitanut TaEL-eläkevakuuttamista hoitosopimuksen perusteella. Fuusion on tarkoitus toteutua 30.6.2004. Muutos ei aiheuta asiakkaille mitään toimenpiteitä. TaEL-vakuutuskanta- ja rahastot siirtyvät Eteraan. Eläkkeet myönnetään edelleen erillisinä LEL-ja TaEL lakien mukaan ja vakuutusmaksut säilyvät edelleen erillisinä. Lisätietoja LEL- ja TaEL- vakuutusmaksuista ja vakuuttamisesta saa Eteran asiakaspalvelusta, p. 010 55 33 030. Asiakaspalvelu palvelee puhelimitse ma-pe klo 8.00-18.00. Tietoa saa myös Eteran kotisivuilta www.etera.fi. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/02/20040602BIT00390/wkr0001.pdf

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Liitteet & linkit