LEL-MAKSU ON 22,4 % JA TaEL-MAKSU 18,6 % VUONNA 2004

OTSIKKO : LEL- ja Tael-eläkemaksut nousevat LEL-MAKSU ON 22,4 % JA TaEL-MAKSU 18,6 % VUONNA 2004. Vuonna 2004 LEL-työeläkemaksu on 22,4 % (22,2% vuonna 2003) ja TaEL- työeläkemaksu 18,6 % (17,3 % vuonna 2003). Työntekijän osuus säilyy 4,6 prosenttina. "Vakuutusmaksujen nousu johtuu eläkemenojen kasvusta ja eläkevarojen asteittaisesta lisäämisestä. Rahastoinnilla varaudutaan eläkemenojen tulevaan kasvuun", kertoo aktuaarijohtaja Pentti Te r v o l a Eterasta. LEL:n mukaan vakuutetaan rakennus-, metsä-, maatalous-, ja satama-alan työsuhteessa olevat työntekijät. TaEL-maksut maksetaan alle vuoden työsuhteessa olevista taiteilijoista ja esiintyjistä. TaEL:n mukaan vakuutetaan myös alle kuukauden pituiset työsuhteet riippumatta palkan suuruudesta sekä työsuhteet, joissa kuukausipalkka jää alle TEL:n ansiorajan (229,34 euroa/kk vuonna 2004). Myös kotitalouden teettämä työ, kuten lastenhoito tai siivous, vakuutetaan pääosin TaEL:n mukaan. Uusia vakuutusmaksuprosentteja sovelletaan palkkoihin, jotka maksetaan 1.1.2004 jälkeen. LEL- ja TaEL-maksut maksetaan kaikista palkoista ja muista veronalaisista korvauksista. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera on toiminut nyt puoli vuotta. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera aloitti toimintansa 1.7.2003. Se jatkaa LEL- ja TaEL-vakuutuksia hoitaneen LEL Työeläkekassan tehtäviä. Eterassa vakuutetaan 160 000 rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama- alan työntekijää. Eläkettä se maksaa yhteensä 152 000 henkilölle. Eteran osuus yksityissektorin vakuutusmaksutulosta on 6 %. Etera hoitaa myös TAEL-eläketurvaa hoitosopimuksella. Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassa on fuusioitumassa Eteraan vuoden 2004 aikana. Lakiesitys on annettu eduskunnalle. TaEL- eläkekassan osuus yksityisalojen vakuutusmaksutulosta on noin yksi prosentti. TaEL-lain piiriin kuuluu noin 100 000 lyhyissä työsuhteissa ja taiteilija-ammateissa työskentelevää työntekijää. Eläkkeensaajia on noin 3 300. Lisätietoja: Aktuaarijohtaja Pentti Tervola, puh. 010 553 3323, GSM 0400 505 618, sähköposti: pentti.tervola@etera.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/22/20031222BIT00390/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/22/20031222BIT00390/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.