Päijät-Hämeen LEL -vakuutusmaksutulo oli alkuvuonna yli 6 miljoonaa euroa

LEL Työeläkekassa muuttui Eteraksi Päijät-Hämeen LEL -vakuutusmaksutulo oli alkuvuonna yli 6 miljoonaa euroa Päijät-Hämeen LEL-maksutulo laski tammi-kesäkuun aikana kolme prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Koko maassa LEL- maksutulo kasvoi 1,1 prosenttia. Päijät-Hämeen alueelta saatiin LEL- alojen eli rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-alan vakuutusmaksutuloa yhteensä noin 6,2 milj. euroa vuoden 2003 tammi- kesäkuun välisenä aikana. Vuonna 2002 LEL-maksutuloa kertyi vastaavana ajanjaksona noin 6,4 milj. euroa. Lähes 80 prosenttia Päijät-Hämeen LEL-maksutuloista tuli rakennusalalta ja noin 12 prosenttia metsäalalta. Rakennusalan vakuutusmaksutulo laski kolme prosenttia, kun taas metsäalan maksutulon määrä säilyi lähes ennallaan edellisvuoden alkupuoliskoon verrattuna. Koko vuodelta 2002 LEL-vakuutusmaksutuloa saatiin Päijät-Hämeessä noin 14 milj. euroa. LEL-eläkkeitä maksettiin Päijät-Hämeessä vuonna 2002 noin 31 milj. euroa. Lukumääräisesti eläkkeitä maksettiin 5 731 kappaletta. Vanhuuseläkkeitä oli eläkkeistä 45 prosenttia, perhe- eläkkeittä 29, työkyvyttömyyseläkkeitä 20 ja työttömyyseläkkeitä noin 6 prosenttia. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera aloitti toimintansa LEL Työeläkekassa on muuttunut lakisääteisestä työeläkelaitoksesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi 1. heinäkuuta 2003. Uusi nimi on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera. Yhtiö on rekisteröity kaupparekisteriin ja Etera on saanut toimiluvan valtioneuvostolta. Työeläkelakien yhdistyessä 2006 tai 2007 Etera siirtyy avoimille markkinoille muiden työeläkeyhtiöiden joukkoon. Koko maan maksutulo kasvoi alkuvuonna 3 % Vuoden 2003 tammi- ja kesäkuun aikana Etera sai vakuutusmaksutuloa koko maasta yli 205 milj. euroa. Maksutulo kasvoi noin 3 prosenttia edellisvuodesta. Eteralla on noin 16 500 rekisteröityä asiakasyritystä. Tilapäisesti vakuutusmaksuja maksaa 40 000 asiakasta. Eteran osuus koko yksityisen työeläkejärjestelmän maksutulosta on noin 6 prosenttia. LEL-vakuutusmaksuprosentti vuonna 2003 on 22,2 %. Työntekijän eläkemaksu on tänä vuonna 4,6 prosenttia ja työnantajan osuus 17,6 %. TaEL-maksutuloa kertyi Päijät-Hämeessä alkuvuonna lähes 1,2 miljoonaa euroa Etera hoitaa myös TaEL:n eli Taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaista eläketurvaa. TaEL:n mukaan vakuutetaan taiteilija-ammattien lisäksi nykyään myös kaikki yksityisen sektorin alle kuukauden pituiset työsuhteet sekä ne työt, joissa palkkatulo jää alle TEL-rajan (224, 22 euroa / kk vuonna 2003). Myös kaikki kotitalouksien teettämä työ vakuutetaan TaEL:ssa lukuun ottamatta LEL- alojen töitä. TaEL-eläkekassan vakuutusmaksutulo laski Päijät-Hämeessä kaksi prosenttia. TaEL-vakuutusmaksutuloa kertyi tämän vuoden tammi-kesäkuussa lähes 1,16 miljoonaa euroa, kun viime vuoden alkupuoliskolla maksutuloa saatiin noin 1,19 miljoonaa euroa. TaEL-maksutulo voimakkaassa kasvussa Koko Suomesta TaEL-vakuutusmaksutuloa kertyi vuoden 2003 alkupuoliskolla 47 milj. euroa, mikä oli noin 12 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. TaEL:n piirissä oli vuoden 2002 lopussa 107 000 vakuutettua. TaEL- maksuja tilitti vakinaisesti 12 000 työnantajaa. Vuonna 2003 TaEL-vakuutusmaksuprosentti on 17,8 %. Työnantajan osuus on 13,2 % ja työntekijän eläkemaksu on 4,6 %. Lisätietoja: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Alueosaston osastopäällikkö Mikko Nevalainen p. 010 553 3728 tai 040 502 4613 mikko.nevalainen@etera.fi www.etera.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/10/20030910BIT00050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/10/20030910BIT00050/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.