Päijät-Hämeen LEL-vakuutusmaksutulo oli alkuvuonna yli 7 miljoonaa euroa

Päijät-Hämeen LEL-vakuutusmaksutulo oli alkuvuonna yli 7 miljoonaa euroa Päijät-Hämeen LEL-maksutulo nousi tammi-kesäkuun aikana 19 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvu oli selvästi suurempaa kuin koko maassa. Päijät-Hämeen alueelta saatiin LEL-alojen eli rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-alan vakuutusmaksutuloa yhteensä noin 7,4 miljoonaa euroa vuoden 2004 tammi-kesäkuun aikana. Vuonna 2003 LEL-maksutuloa kertyi vastaavana ajanjaksona noin 6,2 miljoonaa euroa. Noin 81 prosenttia Päijät-Hämeen LEL-maksutulosta tuli rakennusalalta ja noin 11 prosenttia metsäalalta. Maatalousalalta maksutuloa kertyi puolestaan noin 8 prosenttia. Rakennusalan vakuutusmaksutulon osuus nousi 2 prosenttia. Metsä- ja maatalousalan maksutulo-osuudet puolestaan laskivat prosentin edellisvuoden alkupuoliskosta. Vuoden 2004 tammi-kesäkuun aikana Etera sai vakuutusmaksutuloa koko maasta 231 miljoonaa euroa. Maksutulo kasvoi 9 prosenttia edellisvuodesta. TaEL-maksutuloa kertyi Päijät-Hämeessä alkuvuonna noin 1,3 miljoonaa euroa TaEL-vakuutusmaksutulo kasvoi Päijät-Hämeessä 16 prosenttia. TaEL- vakuutusmaksutuloa kertyi tämän vuoden tammi-kesäkuussa noin 1,3 miljoonaa euroa, kun viime vuoden alkupuoliskolla maksutuloa saatiin noin 1,2 miljoonaa euroa. Koko Suomesta TaEL-vakuutusmaksutuloa kertyi vuoden 2004 alkupuoliskolla 54 miljoonaa euroa, mikä oli noin 15 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassa fuusioitui Keskinäiseen Eläkevakuutusyhtiöön Eteraan 30.6.2004. Sulautuminen vahvistaa Eteran asemaa tulevaisuuden toimijana. LEL:n mukaan saavat työeläkkeensä rakennus-, metsä, maatalous- ja satama- alan työntekijät. TaEL:n mukaan vakuutetaan taiteilija-ammattien lisäksi yksityisalojen lyhyet työsuhteet sekä ne työt, joissa palkkatulo jää alle TEL-rajan (229, 34 euroa / kk vuonna 2004). Myös kaikki kotitalouksien teettämä työ vakuutetaan TaEL:ssa lukuun ottamatta LEL- alojen töitä. Lisätietoja: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Alueyksikön osastopäällikkö Mikko Nevalainen p. 010 553 3797 tai 040 502 4613 mikko.nevalainen@etera.fi www.etera.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/03/20040903BIT00090/wkr0001.pdf

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Liitteet & linkit