Päijät-Hämeeseen maksettiin LEL- ja TaEL eläkkeitä viime vuonna lähes 33 miljoonaa euroa

Päijät-Hämeessä on noin 5 770 eläkkeensaajaa, joille maksettiin viime vuonna LEL- ja TaEL-eläkkeitä yhteensä noin 32,6 miljoonaa euroa. LEL- ja TaEL-eläkkeitä ja kuntoutuskuluja maksettiin vuonna 2004 yhteensä 772 miljoonaa euroa. Kasvua oli 3 prosenttia. Etera sai 248 miljoonaa euroa vastuunjakokorvauksia yhteisesti kustannettavista eläkkeistä. Uusia LEL- ja TaEL-eläkkeitä myönnettiin 9 626 kappaletta. Ne vähenivät 20 prosenttia. Päijät-Hämeen LEL-vakuutusmaksutulo oli viime vuonna yli 16,5 miljoonaa euroa Päijät-Hämeen LEL-maksutulo nousi noin 13 prosenttia viime vuodesta. Kasvu oli suurempaa kuin koko maassa. Päijät-Hämeen alueelta saatiin LEL-alojen eli rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-alan vakuutusmaksutuloa yhteensä noin 16,5 miljoonaa euroa vuonna 2004. Vuonna 2003 LEL-maksutuloa kertyi noin 14,6 miljoonaa euroa. Noin 80 prosenttia Päijät-Hämeen LEL-maksutulosta tuli rakennusalalta. Metsä- ja maatalousalan osuudet olivat noin 10 prosenttia. Rakennusalan vakuutusmaksutulon osuus nousi prosentin. Maatalousalan osuus laski prosentin ja metsäalan osuus pysyi ennallaan edellisvuoteen verrattuna. TaEL-vakuutusmaksutulo kasvoi Päijät-Hämeessä 11 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Viime vuonna maksutuloa saatiin noin 2,8 miljoonaa euroa, kun edellisvuonna maksutulo oli noin 2,6 miljoonaa euroa. Koko maasta LEL- ja TaEL-vakuutusmaksutuloa kertyi viime vuonna yhteensä 636 miljoonaa euroa. Maksutulo kasvoi 10 prosenttia edellisvuodesta. Eteralla oli menestyksekäs vuosi ”Eteran ensimmäinen kokonainen toimintavuosi oli menestyksekäs. Saavutimme erittäin hyvät tulokset sekä vakuutus- että sijoitustoiminnassa”, luonnehtii Eteran toimitusjohtaja Lauri Koivusalo. Eteran 4,9 miljardin euron sijoitukset tuottivat 8,7 prosenttia. Tulos oli eläkeyhtiöistä paras. Kalevi Hemilä aloitti työt Eterassa Maatalous- ja metsätieteiden tohtori Kalevi Hemilä aloitti Eterassa 1.4.2005 varatoimitusjohtajana ja ottaa toimitusjohtajan tehtävät vastaan 1.1.2006 lukien Lauri Koivusalon jäädessä eläkkeelle. Lisätietoja: Alueyksikkö, yksikön päällikkö Mikko Nevalainen, p. 010 553 3797 tai 040 502 4613 mikko.nevalainen@etera.fi, www.etera.fi Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera on uudistuva eläketurvan osaaja. Hoidamme ainoana työeläkevakuutusyhtiönä LEL- ja TaEL-eläkevakuutusta, kunnes työeläkelait TEL, LEL ja TaEL vuonna 2007 yhdistetään yksityisalojen työeläkelaiksi, ja kilpailu avautuu. LEL:n mukaan saavat työeläkkeensä rakennus, metsä-, maatalous- ja satama-alojen työntekijät. TaEL:n mukaan vakuutetaan taiteilija-ammattien lisäksi yksityisalojen lyhyet työsuhteet. Eteran maksutulo oli 636 miljoonaa euroa vuonna 2004. Lue lisää kotisivuiltamme www.etera.fi.

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Liitteet & linkit