Pirkanmaan LEL-vakuutusmaksutulo oli alkuvuonna yli 14 miljoonaa euroa

LEL Työeläkekassa muuttui Eteraksi Pirkanmaan LEL-vakuutusmaksutulo oli alkuvuonna yli 14 miljoonaa euroa Pirkanmaan LEL-maksutulo laski 3 prosenttia viime vuodesta, kun koko maassa LEL-maksutulo kasvoi 1,1 prosenttia. Pirkanmaan alueelta saatiin LEL-alojen eli rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-alojen vakuutusmaksutuloa yhteensä noin 14,1 milj. euroa vuoden 2003 tammi- kesäkuun välisenä aikana. Vuonna 2002 LEL-maksutuloa kertyi vastaavana ajankohtana noin 14,7 milj. euroa. Noin 75 prosenttia Pirkanmaan LEL-maksutuloista tuli rakennusalalta ja 15 prosenttia metsäalalta. Rakennusalan vakuutusmaksutulo kasvoi prosentin verran edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Metsäalan maksutuloa kertyi puolestaan 4 prosenttia edellisvuotista vähemmän. Koko vuodelta 2002 LEL-vakuutusmaksutuloa saatiin Pirkanmaalla noin 32 milj. euroa. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera aloitti toimintansa LEL Työeläkekassa on muuttunut lakisääteisestä työeläkelaitoksesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi 1. heinäkuuta 2003. Uusi nimi on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera. Yhtiö on rekisteröity kaupparekisteriin ja Etera on saanut toimiluvan valtioneuvostolta. Työeläkelakien yhdistyessä 2006 tai 2007 Etera siirtyy avoimille markkinoille muiden työeläkeyhtiöiden joukkoon. Koko maan maksutulo kasvoi alkuvuonna 3 % Vuoden 2003 tammi- ja kesäkuun välisenä aikana Etera sai vakuutusmaksutuloa koko maasta yli 205 milj. euroa. Maksutulo kasvoi noin 3 prosenttia edellisvuodesta. Eteralla on noin 16 500 rekisteröityä asiakasyritystä. Tilapäisesti vakuutusmaksuja maksaa 40 000 asiakasta. Eteran osuus koko yksityisen työeläkejärjestelmän maksutulosta on noin 6 prosenttia. LEL-vakuutusmaksuprosentti vuonna 2003 on 22,2 %. Työntekijän eläkemaksu on tänä vuonna 4,6 prosenttia ja työnantajan osuus 17,6 %. LEL-eläkkeitä maksettiin Pirkanmaalla vuonna 2002 noin 52 milj. euroa. Lukumääräisesti eläkkeitä maksettiin 10 424 kappaletta. Vanhuuseläkkeitä oli eläkkeistä 47 prosenttia, perhe-eläkkeittä 28, työkyvyttömyyseläkkeitä 20 ja työttömyyseläkkeitä noin 5 prosenttia. TaEL-maksutuloa kertyi Pirkanmaalla alkuvuonna noin 3,3 miljoona euroa Etera hoitaa myös TaEL:n eli Taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaista eläketurvaa. TaEL:n mukaan vakuutetaan taiteilija-ammattien lisäksi nykyään myös kaikki yksityisen sektorin alle kuukauden pituiset työsuhteet sekä ne työt, joissa palkkatulo jää alle TEL-rajan (224,22 euroa / kk vuonna 2003). Myös kaikki kotitalouksien teettämä työ vakuutetaan TaEL:ssa lukuun ottamatta LEL- alojen töitä. TaEL-eläkekassan vakuutusmaksutulo kasvoi Pirkanmaalla 15 prosenttia. TaEL-vakuutusmaksutuloa saatiin tämän vuoden tammi-kesäkuussa 3,31 milj. euroa, kun viime vuoden alkupuoliskolla maksutuloa saatiin noin 2,88 milj.euroa. TaEL-maksutulo voimakkaassa kasvussa Koko Suomesta TaEL-vakuutusmaksutuloa kertyi vuoden 2003 alkupuoliskolla 47 milj. euroa, mikä oli noin 12 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. TaEL:n piirissä oli vuoden 2002 lopussa 107 000 vakuutettua. TaEL- maksuja tilitti vakinaisesti 12 000 työnantajaa. Vuonna 2003 TaEL-vakuutusmaksuprosentti on 17,8 %. Työnantajan osuus on 13,2 % ja työntekijän eläkemaksu on 4,6 %. Lisätietoja: Alueosaston osastopäällikkö Mikko Nevalainen p. 010 553 3728 tai 040 502 4613 mikko.nevalainen@etera.fi www.etera.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/10/20030910BIT00080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/10/20030910BIT00080/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.