Pohjois-Karjalaan maksettiin viime vuonna LEL- ja TaEL-eläkkeitä 35 miljoonaa euroa

Pohjois-Karjalassa on noin 7 700 eläkkeensaajaa, joille maksettiin viime vuonna LEL- ja TaEL-eläkkeitä noin 35 miljoonaa euroa. LEL- ja TaEL-eläkkeitä ja kuntoutuskuluja maksettiin vuonna 2004 yhteensä 772 miljoonaa euroa. Kasvua oli 3 prosenttia. Etera sai 248 miljoonaa euroa vastuunjakokorvauksia yhteisesti kustannettavista eläkkeistä. Uusia LEL- ja TaEL-eläkkeitä myönnettiin 9 626 kappaletta. Ne vähenivät 20 prosenttia. Pohjois-Karjalan LEL-vakuutusmaksutulo oli viime vuonna lähes 17 miljoonaa euroa Pohjois-Karjalan LEL-maksutulo kasvoi 8 prosenttia viime vuodesta. Kasvu oli hieman vähäisempää kuin koko maassa. Pohjois-Karjalan alueelta saatiin LEL-alojen eli rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-alan vakuutusmaksutuloa yhteensä noin 16,9 miljoonaa euroa vuonna 2004. Vuonna 2003 LEL-maksutuloa kertyi Pohjois-Karjalassa noin 15,6 miljoonaa euroa. Noin 61 prosenttia Pohjois-Karjalan LEL-maksutulosta tuli rakennusalalta, 25 prosenttia metsäalalta ja 14 prosenttia maatalousalalta. Rakennusalan vakuutusmaksutulon osuus kasvoi noin 2 prosenttia, ja metsäalan maksutulon osuus pysyi samana kuin edellisvuonna. Maatalousalan maksutulon osuus puolestaan kasvoi prosentin edellisvuodesta. TaEL-vakuutusmaksutulo kasvoi alkuvuonna Pohjois-Karjalassa 20 prosenttia edellisvuodesta. TaEL-vakuutusmaksutuloa saatiin Pohjois-Karjalasta viime vuonna noin 2,1 miljoonaa euroa, kun edellisvuonna maksutuloa kertyi noin 1,8 miljoonaa euroa. Koko maasta LEL- ja TaEL-vakuutusmaksutuloa kertyi viime vuonna yhteensä 636 miljoonaa euroa. Maksutulo kasvoi 10 prosenttia edellisvuodesta. Eteralla oli menestyksekäs vuosi ”Eteran ensimmäinen kokonainen toimintavuosi oli menestyksekäs. Saavutimme erittäin hyvät tulokset sekä vakuutus- että sijoitustoiminnassa”, luonnehtii Eteran toimitusjohtaja Lauri Koivusalo. Eteran 4,9 miljardin euron sijoitukset tuottivat 8,7 prosenttia. Tulos oli eläkeyhtiöistä paras. Kalevi Hemilä aloitti työt Eterassa Maatalous- ja metsätieteiden tohtori Kalevi Hemilä aloitti Eterassa 1.4.2005 varatoimitusjohtajana ja ottaa toimitusjohtajan tehtävät vastaan 1.1.2006 lukien Lauri Koivusalon jäädessä eläkkeelle. Lisätietoja: Alueyksikkö, yksikön päällikkö Mikko Nevalainen, p. 010 553 3797 tai 040 502 4613 mikko.nevalainen@etera.fi, www.etera.fi Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera on uudistuva eläketurvan osaaja. Hoidamme ainoana työeläkevakuutusyhtiönä LEL- ja TaEL-eläkevakuutusta, kunnes työeläkelait TEL, LEL ja TaEL vuonna 2007 yhdistetään yksityisalojen työeläkelaiksi, ja kilpailu avautuu. LEL:n mukaan saavat työeläkkeensä rakennus, metsä-, maatalous- ja satama-alojen työntekijät. TaEL:n mukaan vakuutetaan taiteilija-ammattien lisäksi yksityisalojen lyhyet työsuhteet. Eteran maksutulo oli 636 miljoonaa euroa vuonna 2004. Lue lisää kotisivuiltamme www.etera.fi.

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Liitteet & linkit