Pohjois-Karjalan LEL -vakuutusmaksutulo oli alkuvuonna lähes 6,5 miljoonaa euroa

LEL Työeläkekassa muuttui Eteraksi Pohjois-Karjalan LEL -vakuutusmaksutulo oli alkuvuonna lähes 6,5 miljoonaa euroa Pohjois-Karjalan LEL- maksutulo kasvoi 6 prosenttia viime vuoden alkupuoliskoon verrattuna. Koko maassa LEL-maksutulo kasvoi 1,1 prosenttia. Pohjois-Karjalan alueelta saatiin LEL- alojen eli rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-alan vakuutusmaksutuloa yhteensä lähes 6,5 milj. euroa vuoden 2003 tammi-kesäkuun välisenä aikana. Vuonna 2002 LEL- maksutuloa kertyi vastaavana ajankohtana Pohjois-Karjalassa noin 6 milj. euroa. Lähes 60 prosenttia Pohjois-Karjalan LEL-maksutuloista tuli rakennusalalta, noin 30 prosenttia metsäalalta ja noin 12 prosenttia maatalousalalta. Rakennusalan vakuutusmaksutulo kasvoi noin 4 prosenttia ja metsäalan maksutulo noin 3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Koko vuodelta 2002 vakuutusmaksutuloa saatiin Pohjois-Karjalassa noin 16 milj. euroa. LEL-eläkkeitä maksettiin Pohjois-Karjalassa vuonna 2002 noin 35 milj. euroa. Lukumääräisesti eläkkeitä maksettiin 8 044 kappaletta. Eläkkeistä 44 prosenttia oli vanhuuseläkkeitä, 24 työkyvyttömyyseläkkeitä, 25 perhe-eläkkeittä ja 6 prosenttia työttömyyseläkkeitä. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera aloitti toimintansa LEL Työeläkekassa on muuttunut lakisääteisestä työeläkelaitoksesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi 1. heinäkuuta 2003. Uusi nimi on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera. Yhtiö on rekisteröity kaupparekisteriin ja Etera on saanut toimiluvan valtioneuvostolta. Työeläkelakien yhdistyessä 2006 tai 2007 Etera siirtyy avoimille markkinoille muiden työeläkeyhtiöiden joukkoon. Koko maan maksutulo kasvoi alkuvuonna 3 % Vuoden 2003 tammi- ja kesäkuun aikana Etera sai vakuutusmaksutuloa koko maasta yli 205 milj. euroa. Maksutulo kasvoi noin 3 prosenttia edellisvuodesta. Eteralla on noin 16 500 rekisteröityä asiakasyritystä. Tilapäisesti vakuutusmaksuja maksaa 40 000 asiakasta. Eteran osuus koko yksityisen työeläkejärjestelmän maksutulosta on noin 6 prosenttia. LEL-vakuutusmaksuprosentti vuonna 2003 on 22,2 %. Työntekijän eläkemaksu on tänä vuonna 4,6 prosenttia ja työnantajan osuus 17,6 %. TaEL-maksutuloa kertyi Pohjois-Karjalasta alkuvuonna yli 800 000 euroa Etera hoitaa myös TaEL:n eli Taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaista eläketurvaa. TaEL:n mukaan vakuutetaan taiteilija-ammattien lisäksi nykyään myös kaikki yksityisen sektorin alle kuukauden pituiset työsuhteet sekä ne työt, joissa palkkatulo jää alle TEL-rajan (224, 22 euroa / kk vuonna 2003). Myös kaikki kotitalouksien teettämä työ vakuutetaan TaEL:ssa lukuun ottamatta LEL- alojen töitä. TaEL-eläkekassan vakuutusmaksutulo kasvoi alkuvuonna Pohjois-Karjalassa 14 prosenttia viime vuoden alkupuoliskoon verrattuna. TaEL- vakuutusmaksutuloa saatiin Pohjois-Karjalasta tämän vuoden tammi- kesäkuussa yli 800 000euroa, kun viime vuoden alkupuoliskolla maksutuloa kertyi noin 730 000 euroa. TaEL-maksutulo voimakkaassa kasvussa Koko Suomesta TaEL-vakuutusmaksutuloa kertyi vuoden 2003 alkupuoliskolla 47 milj. euroa, mikä oli vajaat 12 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. TaEL:n piirissä oli vuoden 2002 lopussa 107 000 vakuutettua. TaEL- maksuja tilitti vakinaisesti 12 000 työnantajaa. Vuonna 2003 TaEL-vakuutusmaksuprosentti on 17,8 %. Työnantajan osuus on 13,2 % ja työntekijän eläkemaksu on 4,6 %. Lisätietoja: Alueosaston osastopäällikkö Mikko Nevalainen p. 010 553 3728 tai 040 502 4613 mikko.nevalainen@etera.fi www.etera.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/10/20030910BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/10/20030910BIT00040/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.