Pohjois-Savon LEL-maksutulo kasvoi 5 prosenttia alkuvuonna

Pohjois-Savon maakunnasta saatiin LEL-alojen eli rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-alan vakuutusmaksutuloa noin 11,5 miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa tänä vuonna. Viime vuonna vastaavaan aikaan LEL-maksutuloa saatiin 10,9 miljoonaa euroa. Kasvua oli noin 5 prosenttia. Koko Suomessa LEL-maksutulo kasvoi 4 prosenttia. Pohjois-Savon LEL-maksutulosta eniten kasvoi rakennusalan maksutulo, jota saatiin noin 7,6 miljoonaa euroa. Viime vuonna rakennusalan maksutuloa saatiin 7,1 miljoonaa euroa vastaavaan aikaan. Metsäalan maksutuloa saatiin alkuvuonna noin 2 miljoonaa euroa, ja maatalousalan maksutuloa 1,8 miljoonaa euroa. Maatalous- ja metsäalan vakuutusmaksutulot pysyivät suunnilleen viimevuotisella tasolla. Vuoden 2005 tammi-kesäkuun aikana Etera sai vakuutusmaksutuloa koko maasta 236 miljoonaa euroa, mikä oli 4 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. TaEL-maksutulo kasvoi Pohjois-Savossa alkuvuonna 19 prosenttia TaEL-vakuutusmaksutuloa saatiin Pohjois-Savosta tammi-kesäkuussa noin 1,8 miljoonaa euroa. Viime vuonna vastaavaan aikaan TaEL-vakuutusmaksutuloa saatiin noin 1,5 miljoonaa euroa, eli TaEL-maksutulo kasvoi viime vuodesta peräti 19 prosenttia. Koko Suomen TaEL-vakuutusmaksutulo oli vuoden 2005 alkupuoliskolla 60 miljoonaa euroa, eli 12 prosenttia enemmän kuin vuonna 2004. TaEL:n mukaan vakuutetaan taiteilija-ammattien lisäksi ns. pätkätyöt eli yksityisalojen lyhyet työsuhteet sekä ne työt, joissa palkkatulo jää alle TEL-rajan. Myös kotitalouksien teettämä työ vakuutetaan TaEL:ssa lukuun ottamatta LEL-alojen töitä. Lisätietoja: Alueyksikön osastopäällikkö Mikko Nevalainen p. 010 553 3797 tai 040 502 4613 mikko.nevalainen@etera.fi www.etera.fi Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera on uudistuva eläketurvan osaaja. Hoidamme ainoana työeläkevakuutusyhtiönä LEL- ja TaEL-eläkevakuutusta, kunnes työeläkelait TEL, LEL ja TaEL vuonna 2007 yhdistetään yksityisalojen työeläkelaiksi ja markkinat avautuvat. LEL:n mukaan vakuutetaan rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-alojen työntekijät. TaEL:n mukaan vakuutetaan taiteilija-ammattien lisäksi yksityisalojen lyhyet työsuhteet. Lisätietoja www.etera.fi

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Liitteet & linkit