Pohjois-Savon LEL-vakuutusmaksutulo oli alkuvuonna lähes 10 miljoonaa euroa

LEL Työeläkekassa muuttui Eteraksi Pohjois-Savon LEL-vakuutusmaksutulo oli alkuvuonna lähes 10 miljoonaa euroa Pohjois-Savon LEL-maksutulo laski alkuvuonna noin 2 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Koko maassa LEL-maksutulo kasvoi 1,1 prosenttia. Pohjois-Savon alueelta saatiin LEL- alojen eli rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-alan vakuutusmaksutuloa yhteensä noin 9,8 milj. euroa vuoden 2003 tammi-kesäkuun aikana. Vuonna 2002 vastaavana ajanjaksona LEL-maksutuloa kertyi Pohjois-Savossa noin 10 milj. euroa. Yli 66 prosenttia Pohjois-Savon LEL-maksutuloista tuli rakennusalalta, noin 16 prosenttia maatalousalalta ja lähes 18 prosenttia metsäalalta. Rakennusalan vakuutusmaksutulo laski noin 4 prosenttia ja maatalouden maksutulo säilyi lähes ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Koko vuodelta 2002 LEL-vakuutusmaksutuloa saatiin Pohjois-Savossa noin 23 milj. euroa. LEL-eläkkeitä maksettiin Pohjois-Savossa vuonna 2002 noin 49 milj. euroa. Lukumääräisesti eläkkeitä maksettiin Pohjois-Savoon 10 691 kappaletta. Vanhuuseläkkeitä oli eläkkeistä 44 prosenttia, työkyvyttömyyseläkkeitä 26, perhe-eläkkeittä 25 ja työttömyyseläkkeitä 5 prosenttia. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera aloitti toimintansa LEL Työeläkekassa on muuttunut lakisääteisestä työeläkelaitoksesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi 1. heinäkuuta 2003. Uusi nimi on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera. Yhtiö on rekisteröity kaupparekisteriin ja Etera on saanut toimiluvan valtioneuvostolta. Työeläkelakien yhdistyessä 2006 tai 2007 Etera siirtyy avoimille markkinoille muiden työeläkeyhtiöiden joukkoon. Koko maan maksutulo kasvoi alkuvuonna 3 % Vuoden 2003 tammi- ja kesäkuun aikana Etera sai vakuutusmaksutuloa koko maasta yli 205 milj. euroa. Maksutulo kasvoi noin 3 prosenttia edellisvuodesta. Eteralla on noin 16 500 rekisteröityä asiakasyritystä. Tilapäisesti vakuutusmaksuja maksaa 40 000 asiakasta. Eteran osuus koko yksityisen työeläkejärjestelmän maksutulosta on noin 6 prosenttia. LEL-vakuutusmaksuprosentti vuonna 2003 on 22,2 %. Työntekijän eläkemaksu on tänä vuonna 4,6 prosenttia ja työnantajan osuus 17,6 %. TaEL-maksutuloa kertyi Pohjois-Savosta alkuvuonna yli 1,3 miljoonaa euroa Etera hoitaa myös TaEL:n eli Taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaista eläketurvaa. TaEL:n mukaan vakuutetaan taiteilija-ammattien lisäksi nykyään myös kaikki yksityisen sektorin alle kuukauden pituiset työsuhteet sekä ne työt, joissa palkkatulo jää alle TEL-rajan (224, 22 euroa / kk vuonna 2003). Myös kaikki kotitalouksien teettämä työ vakuutetaan TaEL:ssa lukuun ottamatta LEL- alojen töitä. TaEL-eläkekassan vakuutusmaksutulo kasvoi alkuvuonna Pohjois-Savossa 10 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. TaEL-vakuutusmaksutuloa saatiin Pohjois-Savosta tämän vuoden tammi-kesäkuussa noin 1,3 milj. euroa, kun viime vuoden alkupuoliskolla maksutuloa kertyi noin1,2 miljoonaa. TaEL-maksutulo voimakkaassa kasvussa Koko Suomesta TaEL-vakuutusmaksutuloa kertyi vuoden 2003 alkupuoliskolla 47 milj. euroa, mikä oli noin 12 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. TaEL:n piirissä oli vuoden 2002 lopussa 107 000 vakuutettua. TaEL- maksuja tilitti vakinaisesti 12 000 työnantajaa. Vuonna 2003 TaEL-vakuutusmaksuprosentti on 17,8 %. Työnantajan osuus on 13,2 % ja työntekijän eläkemaksu on 4,6 %. Lisätietoja: Alueosaston osastopäällikkö Mikko Nevalainen p. 010 553 3728 tai 040 502 4613 mikko.nevalainen@etera.fi www.etera.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/10/20030910BIT00060/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/10/20030910BIT00060/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.