Professori, neurologi Juhani Juntunen: Informaatiokaaos synnyttää stressisairauksia – lomalla aivot lepoon

Nykyelämässä tietoa tulvii joka tuutista. Ihmiset eivät huomaakaan, että aivot eivät pysty käsittelemään kaikkea, vaan stressaantuvat liiasta paineesta. Stressisairaudet lisääntyvät. Työkyvyn kannalta näiden sairauksien ehkäisy tulee entistä tärkeämmäksi.

”Aivoissa syntyy informaatiokaaos, joka stressaa. Kun aivot eivät pysty käsittelemään kaikkea saamaansa tietoa, syntyy stressisairauksia. Niistä on kehittymässä uusi, tulevaisuuden kansantautiryhmä, jonka ehkäisyyn pitää suhtautua vakavasti”. Näin sanoo Eläkevakuutusyhtiö Eteran kesäkuussa eläkkeelle siirtynyt ylilääkäri, professori Juhani Juntunen. 

Työ edellyttää jatkuvaa oppimista ja muutoksiin sopeutumista. Tietotekniikka on muuttanut työn aiempaa hektisemmäksi. Työelämän muutoksessa kaikki eivät selviydy. Koville joutuvat toisaalta vanhemmat työntekijät, toisaalta nuoret. Vanhemmat eivät pysy muutoksen vauhdissa, nuorilla taas ei ole riittävästi kokemusta käsitellä kaikkea vastaanottamaansa tietoa, eikä taitoa asettaa rajoja tiedontulvalle.

”Olisi opittava hallitsemaan, karsimaan ja torjumaan tiedontulvaa. Pitää valikoida kovalla kädellä, sillä läheskään kaikki informaatio ei ole tarpeellista”, Juntunen korostaa. 

Perfektionistit ja työnarkomaanit ovat vaarassa

Normaalitilassa stressi auttaa selviytymään erilaisista haasteellisista tilanteista. Aivojen tärkeät stressikeskukset, kuten autonomista hermostoa säätelevä keskus ja aivolisäke aktivoituvat, ja lisämunuainen erittää verenkiertoon stressihormoneja. 

Sopiva määrä painetta ja stressiä kuuluu normaaliin elämään, mutta paineen sietokyky on eri ihmisillä erilainen. Pitkäaikainen stressi kuitenkin lisää katoa aivojen eräissä osissa, mikä saattaa selittää stressisairauksien syntyä. Stressiin liittyvät diagnoosit, kuten masentuneisuus ja uupumus, yleistyvät työkyvyttömyyden taustatekijöinä. 

Stressisairauksien riskiryhmiin kuuluvat perfektionistit, työnarkomaanit ja ylimääräisiä vastuita ottavat henkilöt. ”Nämä ovat kaikki hyvän työntekijän maineessa, sellaisia, joista työnantajat pitävät. He ovat haaste paitsi itselleen myös henkilöstöhallinnolle ja työterveyshuollolle”, Juntunen sanoo.   

”Ylirasittuminen johtuu usein siitä, ettei pysty priorisoimaan töitään. Yksi hyvä keino on, että tekemistä on aina paljon enemmän kuin mitä ehtii tehdä. Silloin on pakko panna töitä tärkeysjärjestykseen ja jättää jotain tekemättä.”

Anna aivoillesi työrauha, lepää lomalla

Työelämässä on tärkeää pysähtyä, eikä aina suorittaa. ”Ainakin lomalla pitää levätä. Kiireetön oleskelu ja lepo ovat kuormittuneille aivoille ja ihmiselle halpaa terapiaa. Arkiliikunta auttaa moneen vaivaan. Riittävä uni on aivoille välttämätöntä”, Juntunen listaa. 
   
Aivot eivät lakkaa toimimasta nukkuessa, vaan unessa edellisenä päivänä askarruttaneet asiat arkistoituvat ja löytävät oikeat mittasuhteensa. Nukkumalla tarpeeksi annamme aivoille työrauhan. 

”Hyvinvoivalla ihmisellä työ, vapaa-aika ja lepo ovat tasapainossa. Se luo puitteet mahdollisimman pitkälle ja aktiiviselle työelämälle. Päivästä kolmannes tulisi käyttää työhön, kolmannes vapaaseen ja kolmannes nukkumiseen”, Juntunen toteaa.

Lisätietoja: Professori, neurologi, LT Juhani Juntunen, puhelin 0400 441 330

Juhani Juntunen on siirtynyt Eläkevakuutusyhtiö Eterasta 1.6.2011 vanhuuseläkkeelle 68-vuotiaana. Hän on toiminut 20 vuotta eläkeyhtiön ylilääkärinä. Hänen johdollaan Eterassa on tuona aikana annettu arviolta 60 000 työkyvyttömyyseläkepäätöstä.  Juntusella on työterveyshuollon, alkoholisairauksien ja neurologian professorin pätevyys.  Hän on toiminut myös vakuutuslääketieteen ja neurotoksikologian dosenttina Helsingin yliopistossa.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera vakuuttaa kaikkien yksityisalojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Se huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia. Vakuutettuja Eteralla on 212 000. Eläkkeitä Etera maksoi lähes miljardi  euroa 152 000 eläkkeensaajalle vuonna 2010. Uusia eläkkeitä Etera myönsi 8 200. Eläkevaroja turvaavia sijoituksia Eteralla on 5,5 miljardia euroa. Lue lisää osoitteesta etera.fi.

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Liitteet & linkit