Raketti toimii: Rakennusalan työterveyshuollon seuranta on kohentunut

Raketti toimii: Rakennusalan työterveyshuollon seuranta on kohentunut Rakennusalan työterveysrekisteri otettiin käyttöön alkuvuonna 2002. "Nyt päivityksiä tarkastuksessa käyneistä on tullut työterveysasemilta kiitettävän paljon", kertoo rakennusalan työterveystarkastusten rekisterin (Raketin) järjestelmä-vastaava Tia-Riikka S o m p p i Eterasta. "Kesän ja syksyn aikana on selvästi ollut havaittavissa, että tietoisuus Raketista on lisääntynyt", Somppi sanoo. "Meillä se näkyy selvästi puheluiden määrän laskuna." Rakennustyöntekijät saavat Raketista kirjeen, jossa kerrotaan, miten voi hakeutua lakisääteiseen työterveystarkastukseen. Tarkastuksia on ammatista riippuen 1 - 5 vuoden välein. Tarkastusaikavälin määrittelee työterveyshuolto. Kirje tavoittaa työntekijän Kummastusta työntekijöissä on aiheuttanut se, miksi tarkastuksista kertova kirje postitetaan työntekijälle, vaikka terveystarkastuksista huolehtiminen kuuluu työnantajan velvollisuuksiin. "Syynä siihen, että kirjeen saakin työntekijä, ovat rakennusalalla tyypilliset lyhyet työsuhteet. Jos kirje menisi työnantajalle, voisi asia jäädä hoitamatta vain sen vuoksi, että työntekijä on jo ehtinyt vaihtaa työpaikkaa", Somppi selventää. "Jos kirjeeseen ei 3 kuukauden aikana reagoida, lähetämme uuden." Työnantajapuolella terveystarkastusvelvollisuus voi osua myös yksityisen omakotirakentajan kohdalle. "Kyllähän se on jonkin verran aiheuttanut ihmetystä, mutta työterveyshuoltolaki velvoittaa myös yksityistä työnantajaa. Mahdollisuuksia muuttaa asiaa tarkastellaan tosin parhaillaan", Somppi kertoo. Tavoitteena 80 prosentin kattavuus "Tavoitteenamme terveystarkastuksissa on noin 80 prosentin kattavuus. Rakennusalalla työnantajien järjestämän työterveyshuollon kattavuus on vaihdellut 40 - 70 prosentin välillä", Somppi sanoo. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Raketin toiminnalla on vaikutuksia toivottuun suuntaan. Mikä on Raketti? Raketti on Eteran (entinen LEL Työeläkekassa) yhteyteen perustettu rakennusalan työterveystarkastusten seurantarekisteri. Rekisterissä ylläpidetään tietoja rakennusalan työntekijöiden työterveystarkastusten ajankohdista. Tarkoituksena on parantaa rakennusalan työterveyshuollon kattavuutta ja pitkäjänteisyyttä sekä poistaa päällekkäisyyksiä. Tavoitteena on saada rakennustyöntekijät tasapuolisesti säännöllisen työterveyshuollon piiriin. Näin taataan rakennustyöntekijöiden työkyvyn säilyminen mahdollisimman pitkään. Sosiaali- ja terveysministeriö sopi työmarkkinaosapuolien kanssa esityksen mukaisen rekisterin perustamisesta vielä silloisen LEL Työeläkekassan yhteyteen. Rakennusalan työterveystarkastusten seurantarekisteriä koskeva lainkohta tuli voimaan vuoden 2001 alusta. Etera hoitaa Rakettia lakisääteisesti ainakin vuoteen 2007. Lisätietoja: Tiia-Riikka Somppi puh. 010 553 3770, www.rakettipalvelut.com ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/30/20030930BIT00240/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/30/20030930BIT00240/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.